Koulutusrahoitus PARP:lta - askel askeleelta

Palveluliiketoiminta

Nykyään yrityksen kehitystä ohjaa henkilöstön kehittyminen. Työntekijöiden osaamisen lisäämiseksi sinun tulee järjestää temaattista koulutusta heidän osaamisensa kehittämiseksi. Usein kaikilla yrityksillä ei ole siihen varaa koulutuksen korkeiden kustannusten vuoksi. Puolan yrityskehitysvirasto vastaa kuitenkin yrittäjien odotuksiin ja tarpeisiin tarjoamalla osarahoitusta osaamiskoulutukseen. Katsotaan, saatko PARP:lta rahoitusta koulutukseen ja miten!

Mitä on PARPin koulutusten yhteisrahoitus?

Puolan yrityskehitysvirasto osallistuu joka vuosi Puolan talouden kehittämiseen osana toimintaohjelmiaan. Tätä tarkoitusta varten viraston Euroopan unionista, rakennerahastoista ja valtion budjetista saamat varat jaetaan ja annetaan avustuksina yrittäjille, jotka vaikuttavat heidän yritystensä kehittämiseen. Monien PARPin toteuttamien hankkeiden joukossa osaamiskoulutuksen tuki ansaitsee erityistä huomiota. Suhteellisen helpon menettelyn ja kohtuullisten ehtojen ansiosta käytännöllisesti katsoen jokainen yrittäjä voi hyötyä tällaisesta rahoituksesta. Koulutuksen yhteisrahoitusohjelmaa toteutetaan tällä hetkellä kaikkialla Puolassa Pomorskien ja Mazowieckien voivodikuntia lukuun ottamatta. Osarahoitusta voivat käyttää sekä mikro-, pienet että keskisuuret yritykset ja sen enimmäisarvo (käyttäjästä riippuen) voi olla jopa 80 %.

PARP:n koulutusten yhteisrahoitus koskee temaattisia ja verkkokoulutuksia, ammatillisia kursseja sekä jatko-opintoja. Palveluiden joukossa voit hyödyntää myös konsultointia, mentorointia ja valmennusta. Lain edellyttämät koulutukset eli työterveys- ja turvallisuuskoulutus tai ensiapukoulutus eivät kuulu yhteisrahoituksen piiriin. Yksityiskohtainen lista yhteisrahoituksen osana tarjottavista koulutuksista löytyy ns BUR eli Development Services Base PARP-verkkosivustolla. Pääsy PARPin luomaan Internet-alustaan ​​on ilmainen.

Kehityspalvelutietokanta sisältää koulutus- ja konsultointipalveluita, sekä yhteisrahoitettuja että maksullisia. Jos haluat käyttää apurahaa, sinun tulee kiinnittää huomiota siihen, kuuluuko valitsemasi palvelu sen piiriin.

Jos yrittäjä ei löydä tarvittavaa koulutusta BUR:sta, hän voi laittaa ilmoituksen. Tällä tavalla on todennäköistä, että saat odotuksiasi vastaavan tarjouksen.

Millaista yhteisrahoitusta koulutukseen voi saada?

PARP:n koulutusten yhteisrahoitus ei ole sama kaikille yrityksille, vaikka käytettäisiin samaa koulutus- tai konsultointipalvelua. Myönnettävän taloudellisen tuen määrä riippuu tietyn yrityksen koosta. Yleensä on hyväksytty kolme rahoitusosuutta:

  • 50 % - keskisuurille yrityksille, joiden vuotuinen liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai vuositaseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa ja joissa on alle 250 työntekijää,

  • 70 % - pienille yrityksille, joiden vuotuinen liikevaihto ja/tai vuositaseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa ja joissa on alle 50 työntekijää,

  • 80 % - mikroyritykset, joiden vuosiliikevaihto ja/tai vuositaseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa ja joissa on alle 10 työntekijää.

Lisäksi on mahdollista nostaa myös pienten ja keskisuurten yritysten yhteisrahoituksen arvoa (enintään 80 %), jos koulutuksella varmistetaan mm. työntekijöiden pätevyyden parantaminen, mukaan lukien yli 50-vuotiaat tai heikon ammattipätevyyden omaavia, ja yritysteollisuus on ratkaiseva koko alueen kehitykselle.

PARP:n koulutusten yhteisrahoitus kattaa vain valikoitujen koulutusyritysten tarjoukset, joiden palveluille on ominaista korkea laatu.

Kuinka saada PARP:lta rahoitusta koulutuksiin?

Vaikka yhteisrahoituksen yhteydessä myönnetyt varat jaetaan PARP:n toimesta, kaikki tämän alan muodollisuudet hoidetaan ns. Aiherahoitusjärjestelmän ylläpitäjät. Nämä ovat oppilaitoksia, joiden tehtävänä on jakaa varoja koulutusten yhteisrahoitukseen PARP:lta saatujen hakemusten perusteella. Jokaisella alueella tai maakunnassa on tätä tarkoitusta varten nimetyt omat laitoksensa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Apurahan saamismenettely vaihtelee hieman tarjottavan koulutuspalvelun tyypin mukaan. Siksi erottelemme avoimen koulutuksen, jonka tarjoukset ovat kaikkien BUR:iin rekisteröityneiden käyttäjien saatavilla, ja dedikoidut koulutukset, eli ne, jotka eivät ole tietokannassa ja jotka on valmistettu nimenomaan tietyn yrityksen tarpeisiin. Mikäli apurahan aiheena on avoin koulutus, menettely on seuraava:

  1. Etsittyään kiinnostavaa koulutusta Kehityspalvelutietokannasta yrittäjä menee Alueoperaattoriin jättämään hakemuksen ja allekirjoittamaan yhteisrahoitussopimuksen.Tässä vaiheessa edunsaaja saa tietää, mihin PARP:n koulutuksen yhteisrahoitukseen hän voi luottaa. Sovellussovellukset ovat saatavilla suoraan alueellisten toimijoiden verkkosivuilta. Toimijasta riippuen ne otetaan vastaan ​​tiettyinä päivinä tai ympäri vuoden.

  2. Kun olet lähettänyt hakemuksen ja allekirjoittanut sopimuksen operaattorin kanssa, sinun on rekisteröidyttävä BUR-alustalle. Rekisteröityä voi luonnollisena henkilönä tai tietokannassa Instituutiokäyttäjänä näkyvänä yrityksenä. Mikäli työntekijät delegoidaan koulutukseen, jokaisen tulee luoda oma käyttäjätili ja liittyä Institutionaalisen käyttäjän profiiliin. Lisäksi yksityisyrittäjien on perustettava kaksi tiliä: yksi käyttäjäksi ja toinen yhteisökäyttäjäksi. Sitten yrittäjän on "itsensä" koulutukseen suuntautuessaan lisättävä käyttäjänsä Instituutiokäyttäjään "työntekijäksi". Ilmoittautumisen jälkeen voit jatkaa ilmoittautumista valittuun koulutukseen.

  3. Sitten, kun kaikki muodollisuudet on suoritettu, on koulutuksen ja sen arvioinnin aika.

  4. Koulutuksen päätyttyä yrittäjä maksaa kustannukset omista varoistaan.

  5. Lopuksi tulee ottaa yhteyttä Operaattoriin ja toimittaa koulutuksen vahvistavat asiakirjat, joiden perusteella yrittäjä saa sopimuksessa määritellyn hyvityksen.

Jos kyseessä ovat omistetut palvelut, ne eivät näy BUR:ssa. Kun kaikki muodollisuudet on suoritettu, palvelua tarjoava yritys lisää käyttäjän itse. Loput vaiheet suoritetaan samalla tavalla kuin avoimissa palveluissa.

Korvauksen yhteydessä myönnetyt varat voivat olla käteisenä tai seteleinä, kaikki riippuu koulutuspalvelusta ja Operaattorista. Setelilaskutuksessa edunsaaja ostaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tietyn määrän tositteita, jotka hän sitten maksaa koulutusyritykselle. Palvelun toimittamisen jälkeen Operaattori palauttaa yrittäjän ostamien kuponkien arvon.

Kuten näette, koulutusten yhteisrahoitus PARP:lta on edullinen vaihtoehto jatkuvalle pätevyyden parantamiselle, ei vain työntekijöille, vaan myös työnantajille pienellä rahalla. Itse PARP:n rahoituksen myöntämismenettely ei ole monimutkainen, joten Kehityspalvelukannan koulutuspalveluihin kannattaa tutustua jo tänään.