Lisävuosipalkka - kenelle se maksetaan?

Palvelus

Kolmastoista palkka on budjettiyksiköiden työntekijöille maksettava lisävuosipalkka. Kolmannentoista palkan myöntämisen ja suuruuden määrittämisen periaatteet on säädetty budjettisektorin toimihenkilöiden vuosipalkkiosta annetussa laissa.

Kuka saa lisävuosipalkkaa?

Vuosittaisen lisäpalkkion, joka tunnetaan yleisesti nimellä kolmastoista, maksaminen ei ole yleistä. Kolmastoista palkka on vain tukikelpoisten ammattiryhmien käytettävissä. Lain säännösten mukaan se myönnetään valtion budjettiyhteisöjen, viranomaisten, valvonta- ja lainsuojeluvirastojen, tuomioistuinten ja kunnan budjettiyksiköiden ja kuntien budjettilaitosten työntekijöille.

Lisävuosipalkkiota maksetaan vain työsuhteen, nimityksen, nimityksen, vaali- tai osuuskuntatyösopimuksen perusteella työskenteleville. Kolmetoista työntekijän palkkaan voivat siis luottaa opetustyöntekijät ja valtion- ja kunnallisvirastoissa sekä kansanedustaja- ja senaattoritoimistoissa työskentelevät. Kolmattatoista palkkaa ei kuitenkaan makseta valtion johtotehtävissä oleville henkilöille, poliisin, sisäisen turvallisuuden viraston, ulkomaantiedustelupalvelun, sotilastiedustelun, sotilastiedustelun, korruptiontorjuntakeskuksen, rajaviranomaisen sotilaille ja upseereille. Vartiolaitos, Tulli, Valtion Palokunta ja Rikoslaitos sekä Valtioneuvoston suojeluvirasto.

Muilla työpaikoilla vuosipalkkiota voidaan maksaa, jos sellainen on sisältynyt yhtiön palkka- ja työehtosopimukseen tai työntekijän työsopimukseen. Se ei kuitenkaan ole laissa tarkoitettu kolmetoista, ja sen myöntämisen ehdot voidaan määritellä toisin. Tämä johtuu siitä, että määräykset eivät sido budjetin ulkopuolisia työnantajia ja laki on osoitettu vain budjettiyhteisöille.

Lisävuosipalkka - maksusäännöt

Työntekijällä on oikeus täysimääräiseen vuosipalkkioon työskenneltyään tietyn työnantajan palveluksessa koko kalenterivuoden. Kuitenkin, kun työntekijä työskentelee vähintään 6 kuukautta, hän saa oikeuden "kolmetoista" työaikaan suhteutettuna. Ylityöllä tarkoitetaan todellista työn suorittamista. Pitkään se kuitenkin rinnastettiin työllisyyden käsitteeseen. Vasta useiden tuomioistuimen päätösten jälkeen ylityön käsitettä käsitellään tietyn työnantajan todellisen työn suorittamisen ajanjaksona. Siksi jotkut poissaolot, jotka eivät aiemmin lyhentäneet ajanjaksoa, lyhentävät nyt työskentelyaikaa. Niiden joukossa on jaksoja, kuten sairaus, kuntoutusraha, palkaton loma, koulutus jne. Työpäivien lukumäärän määrittämiseen 6 kuukauden ajanjaksona on kaksi tapaa:

 • työskentelyajan määrittämiseksi art. Siviililain 114 §. Tämä tarkoittaa, että kun työjakson jatkuvuutta ei vaadita, kuukaudeksi ymmärretään 30 päivää, tästä seuraa, että 6 kuukauden ajanjakso on 180 päivää, joka työntekijän tulee työskennellä tehokkaasti,

 • Korkeimman oikeuden 11.12.2009 antaman tuomion (tiedoston viitenumero II PK 223/09) mukaan kuukausina lasketut ajanjaksot tulee viitata sitä päivää välittömästi edeltävän päivän päättymiseen, joka vastaa päivää, jona työntekijä työllistetty.

Taiteessa. 2 lauseke Budjettiyksiköiden henkilöstön vuosipalkkioista annetun lain 3 §:ssä lainsäätäjä luettelee tilanteet, joissa he poikkeavat vähintään kuuden kuukauden työskentelyvaatimuksesta. Niiden joukossa ovat mm. syitä kuten:

 • työntekijän nimittäminen varusmiespalvelukseen tai vaihtoehtoiseen palvelukseen lähettäminen,

 • työsuhteen päättyminen eläke-, työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen yhteydessä,

 • vanhempainvapaan ottaminen, äitiysloma, isyysvapaa, äitiysloman ehdolla oleva loma, hoitovapaa, vanhempainvapaa,

 • työsuhteen päättyminen työntekijän kuoleman johdosta.

On kuitenkin 4 tilannetta, joissa et täytä 13. palkkaa:

 • perusteeton poissaolo töistä kestää yli 2 päivää,

 • työntekijä ilmestyy tai oli humalassa työpaikalla,

 • tulee kurinpidollinen irtisanominen tai erottaminen palveluksesta,

 • työsopimuksen irtisanominen johtui työntekijän tuottamuksesta ilman irtisanomisaikaa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mihin asti ylimääräistä vuosipalkkaa maksetaan?

Kolmastoista palkka maksetaan sitä seuraavan kalenterivuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, jolta lisäansiot maksetaan. Työnantajan on maksettava se ajoissa, kun ei ole olosuhteita, jotka johtavat etuusoikeuden peruuttamiseen.

Lisävuosipalkka - miten lasketaan?

Kolmastoista palkkasi on 8,5 % edellisen kalenterivuoden vuosipalkasta. Siksi maksettavien vuosipalkkojen määrän laskemiseksi sinun on ensin määritettävä sen arvioinnin perusta. Perusta on kolme komponenttia:

 • vuoden aikana saadut palkat ja muut työsuhteesta saadut etuudet, jotka on otettu vuosiloman rahavastaavuuden laskemiseen,

 • vuosiloman palkka,

 • Palkkauksen seurauksena työhön ryhtyneelle työntekijälle maksettava työttömyysajan palkka.