Vapaaehtoinen sairausvakuutus – kuka voi hakea sitä?

Palvelus

Henkilö, joka ei ole rekisteröitynyt sairausvakuutukseen, voi kuulua sairausvakuutuksen piiriin vapaaehtoisesti, jos hän asuu Puolan alueella. Vapaaehtoisen sairausvakuutuksen maksumahdollisuutta tulee hakea Kansallisen sairauskassan laitoksesta. Tätä varten sinun tarvitsee vain täyttää asianmukainen hakemus ja maksaa kuukausimaksu.

Kuka voi hakea vapaaehtoista sairausvakuutusta?

Vapaaehtoisen sairausvakuutuksen maksun voi maksaa henkilö, joka ei ole pakollisen vakuutuksen alainen ja joka ei ole oikeutettu tähän vakuutukseen perheenjäsenenä. Yleisin käännös on tietyn työsopimuksen perusteella palkatut ihmiset. Tärkeää on, että vapaaehtoista sairausvakuutusta hakevan tulee rekisteröidä myös perheenjäsenensä - lapsi, puoliso, isovanhemmat, joilla ei ole oikeutta sairausvakuutukseen.

Asiakirjat vaaditaan

Seuraavat asiakirjat vaaditaan muodollisuuksien täyttämiseksi, kun haet vapaaehtoista sairausvakuutusta NFZ-laitoksessa:

 • henkilöllisyyden vahvistava asiakirja,

 • täytetty vapaaehtoinen sairausvakuutushakemus Kansallissairauskassasta,

 • vahvistus aiemman vakuutusnimikkeen päättymisestä - esim. työtodistus, yritystoiminnan keskeyttämispäätös, vahvistus viimeisen sairausvakuutusmaksun suorittamisesta. yrityksen pyörittäminen, päätös työttömän aseman menettämisestä (poistuminen PUP:sta).

Vapaaehtoinen sairausvakuutus solmitaan toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen perusteella. On kuitenkin huomioitava, että sopimus voidaan irtisanoa vakuutetun kirjallisesta pyynnöstä. Vakuutetun tulee sopimuksen tekemisen jälkeen toimittaa 7 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä täytetty hakemuslomake ZUS ZZA -sairausvakuutuksesta vakuutusnimikkeellä 24 10 xx ja perheenjäsenten hakemuksessa lisäksi ZUS. ZCNA-lomake. Jokaiselta vapaaehtoisen sairausvakuutuksen kuukaudelta on toimitettava ZUS DRA -selvitysilmoitus ZUS:lle. Sairauskassan kanssa tehty sopimus ja voimassa oleva vapaaehtoisen sairausvakuutuksen maksutosite antavat oikeuden terveydenhuoltopalveluihin.

Vapaaehtoisen sairausvakuutuksen kulut

Vapaaehtoisen sosiaalivakuutuksen maksun määrä muuttuu neljännesvuosittain. Se on 9 % yrityssektorin keskimääräisen kuukausipalkan arvosta, mukaan lukien voitosta saadut maksut. Keskipalkan suuruuden julkaisee Tilastokeskus (GUS) (Keskustilastovirasto). Näitä tietoja saa myös suoraan NHF:n sivuliikkeestä. Vapaaehtoisen sairausvakuutuksen maksu tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2016 on 385,27 PLN.

Sen vuoksi palkkion arvo olisi laskettava seuraavien seikkojen perusteella:

 • Keskipalkan määrä, mukaan lukien voittopalkkiot - esimerkiksi vuoden 2015 kolmannelta neljännekseltä, on 4 280,80 PLN.

 • Vapaaehtoisen sairausvakuutuksen maksun määrä on 9 % vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen keskipalkasta, eli 385,27 zlotya.

Sairausvakuutusmaksu on kuukausittainen ja jakamaton. Se tulee siirtää Kansaneläkelaitoksen asianmukaiselle pankkitilille, viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä edellisen kuukauden osalta eli helmikuussa, sinun tulee maksaa tammikuusta.

Pitkään ilman sairausvakuutusta olleiden on otettava huomioon, että he joutuvat maksamaan lisäkustannuksia, ennen kuin suostuvat maksamaan vapaaehtoista maksua. Maksun suuruus riippuu maksutauon pituudesta. Tuen arvo määräytyy prosenttiosuutena vakuutusmaksun perusteena olevista tuloista henkilölle, jonka keskeytys on jatkunut yhtäjaksoisesti:

 • yli 3 kuukaudesta vuoteen - 20%,

 • yli vuodesta 2 vuoteen - 50%,

 • yli 2 vuotta jopa 5 vuotta - 100%,

 • yli 5 vuotta 10 vuotta -150%,

 • yli 10 vuotta - 200%.

Sairausvakuutusrahaston johtaja voi vapaaehtoista sairausvakuutusta hakevan henkilön pyynnöstä peruuttaa edellä mainitun maksun tai jakaa sen erissä. Perheenjäsenten vakuutukseen rekisteröinnistä ei aiheudu lisäkuluja.

Vapaaehtoisen sairausvakuutussopimuksen irtisanominen

Vapaaehtoisen sairausvakuutuksen sopimus voidaan irtisanoa:

 1. Vakuutetun kirjallisesta pyynnöstä Sairauskassalle.

Sopimuksen irtisanomiseen tulee sisältyä sopimuksen päättymispäivä ja todisteet maksetuista sairausvakuutusmaksuista, jotka on suoritettu sopimuksen voimassaoloaikana, sekä asiakirja, joka vahvistaa toisen vakuutusoikeuden saamisen (kun vakuutus otsikko muutettu). Ilmoitus tulee voimaan aikaisintaan sinä päivänä, jona irtisanomisilmoitus on jätetty asianomaiselle Sairausrahaston toimialalle.

 1. Jos kuulut sairausvakuutuksen piiriin jostain muusta syystä (pakollinen vakuutus tai perheenjäsen), sinun tulee tehdä sopimuksen irtisanomista koskeva hakemus (kuten yllä) NHF:n konttorille.

NFZ:n kanssa tehdyn vapaaehtoisen vakuutussopimuksen irtisanomisen jälkeen on tarpeen peruuttaa rekisteröinti ZUS ZWUA -lomakkeella asianmukaisessa ZUS-konttorissa.