Pidempi lomaloma, etätyö työlaissa ja pienempi verokiila - suunnitteilla muutoksia?

Co-Koko Muuttuu

Vuoropuheluneuvoston budjetti-, palkitsemis- ja sosiaalieturyhmät sekä työoikeus vuorovaikutuksessa ammattiyhdistystyöntekijöiden kanssa pohtivat uuden yhteiskuntasopimuksen luomista. Suunniteltujen muutosten pitäisi viedä Puola pois talouskriisistä, joka johtuu pitkittyneestä COVID-19-epidemian vastaisesta taistelusta. Neuvotteluissa käsiteltiin eri aihealueita elinkeinoelämän, työntekijöiden oikeuksien ja valtion sosiaalipolitiikan rajalta, muun muassa verokiilan alentamista ja etätyötä koskevien säännösten pysyvää sisällyttämistä työlakiin. Työntekijät voivat myös luottaa pidempään lomavapaaseen ammattiliittojen alustavien ehdotusten mukaan.

Pidempi lomavapaa ja pienempi verokiila

Työntekijöille potentiaalisesti tärkeimpiä keskustelunaiheita vuoropuheluneuvostossa ovat verokiilan alentaminen ja työntekijöiden pidempi lomavapaa.

Valtiovarainministeriö ehdottaa verokiilan, eli kokopäiväisen työntekijän palkkaamisen kokonaiskustannusten ja tämän työntekijän saamien "kädessä olevien" palkan välisen eron pienentämistä. Miten ehdotus olisi toteutettu – joko:

  • verovapaan määrän lisääminen;
  • verojen muutokset;
  • alimman palkan maksujen muutokset;
  • uudistetaan vähimmäispalkan korotusjärjestelmä

- ei ole vielä selvitetty.

Toisaalta työntekijöiden puolesta puhuvat ammattiyhdistykset valitsevat pidemmän loman. He vaativat työntekijöiden palkallisen vuosiloman päivien pidentämistä 26 päivästä 31 päivään vuodessa.

Ammattiliitot pyrkivät myös levittämään työehtosopimuksia, joiden mukaan alan työntekijät voisivat neuvotella työnantajien kanssa - esimerkiksi luoda sääntöjä määräaikaisten työsopimusten käytölle tai vuokratyöntekijöiden pidemmälle työsuhteelle.

Työnantajien ilmoittamat tarpeet

Selkeät signaalit yrittäjiltä, ​​jotka palkkaavat ihmisiä työhön, herättävät keskustelua osana Puolan työmarkkinoiden avaamista ulkomaalaisille, eli käytännössä helpotetaan työnantajien pääsyä halvempaan työvoimaan idästä.

Tässä tapauksessa ammattiliitot keskittyvät huolelliseen vuoropuheluun ja korostavat, että tärkeintä on varmistaa työ Puolan kansalaisille.

Työoikeustiimi keskusteli myös koronavirusepidemian leviämisaikana niin tärkeästä etätyötä koskevien uusien pysyvien säännösten täytäntöönpanosta työlakiin.

Käsiteltävät aiheet herättävät paljon tunteita - vaikeita neuvotteluja tulee kuitenkin olemaan, kuten prof. Jacek Męcina Lewiatanin konfederaatiosta – on parasta työstää uusia ratkaisuja nyt kuin yllättyä hallituksen ideoista, jotka ilmestyvät yhdessä yössä.

Oletusten mukaan yhteiskuntasopimuksen pitäisi tuoda etuja tietyille sidosryhmille, mutta valtion budjettitaakan vuoksi siitä ei voi aiheutua lisäkustannuksia.