Vuosittaiset ilmoitukset selvityksissä työntekijöiden kanssa - työnantajan velvollisuudet

Palvelus

Loppuvuodesta työnantajien on suoritettava tilit veroviraston kanssa ja toimitettava asiaa koskevat ilmoitukset työntekijöille. Se, mitkä vuosittaiset veroilmoitukset tulee tehdä, riippuu ensisijaisesti siitä, minkälaisilla sopimuksilla olemme palkanneet työntekijöitä ja miten heidät on kirjattu. Tarkastetaan, mitä PIT-maksuja eli vuosiilmoituksia tarvitaan selvityksiin työntekijöiden kanssa.

Vuosittaiset veroilmoitukset työntekijöiden kanssa suoritettavista maksuista - PIT-11

PIT-11 on henkilötieto työntekijän tietyn vuoden tuloista ja maksun maksajan (työnantajan) tuloverosta perimistä ennakkomaksuista. Nämä tiedot tulee laatia kaikille tiettynä vuonna palkatuille työntekijöille, jotka on sovittu yleisten periaatteiden mukaan. Laadittu sähköinen ilmoitus tulee toimittaa verotoimistolle ja työntekijälle itselleen. Ilmoituksesta kannattaa myös tehdä kopiot itsellesi ja säilyttää se yritysasiakirjoissa. PIT-11-ilmoitus tulee toimittaa verovirastolle sähköisessä muodossa edellisen vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. Verovirastolle paperimuodossa toimitettuja vuosittaisia ​​veroilmoituksia virasto ei hyväksy ja huomioi - riippumatta kunkin työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden/urakoitsijoiden/urakoitsijoiden lukumäärästä.

PIT-4R - kerättyjen työntekijöiden tuloveron ennakkomaksujen selvitys

PIT-4R puolestaan ​​on ilmoitus, jonka yrittäjä toimittaa vain verovirastolle. Se ei välitä näitä tietoja työntekijöille. PIT-4R-selvitys on tiedot, jotka sisältävät vuositiedot maksajan perimistä tuloveron ennakkoista. Tiedot koskevat kaikkia työntekijöitä (työsopimus, toimeksianto, erityistehtäväsopimus) kuukausittain jaoteltuna. PIT-11 tapaan PIT-4R-ilmoitus tulee toimittaa verovirastolle 31. tammikuuta mennessä.

Vuosittaiset veroilmoitukset työntekijöiden kanssa suoritettavista maksuista - PIT-8AR

Jos työntekijä työskentelee siviilioikeudellisen sopimuksen perusteella (toimeksiantosopimus tai erityistehtäväsopimus) ja hänen kuukausipalkkansa ei ylitä 200 zlotya, palkka tulee ratkaista kiinteämääräisen tuloveron (PIT - 8A) perusteella. ). Vuoden päättymisen jälkeen tulee tehdä vuosikertomus muodossa PIT - 8AR. Samoin kuin edellä kuvatut ilmoitukset, myös PIT - 8AR tulee toimittaa edellisen vuoden tammikuun loppuun mennessä.

PIT-ilmoitukset toimitetaan määräajan jälkeen

Jos yrittäjä jättää PIT-ilmoituksen määräajan jälkeen, hänen tulee olla tietoinen tämän viivästymisen oikeudellisista seurauksista. Vuosittaisen veroilmoituksen myöhästyminen on verorikos, josta voidaan tuomita sakkoja. Tuomioistuin. asianmukaisena täytäntöönpanoyksikkönä. päättää, määrätäänkö sakko, ja jos myönnetään, kuinka paljon. Verottaja, jolla on asianmukaiset valtuudet, voi myös määrätä verovelvolliselle sakkomaksun osana sakkomenettelyä.

Tilanteessa, jossa veroilmoituksia ei ole toimitettu Verovirastolle sovitussa määräajassa, yrittäjän tulee tehdä kaikkensa korjatakseen viivästyksen mahdollisimman pian. Yrittäjällä on myös mahdollisuus hakea välttääkseen PIT-ilmoitusten myöhästymisestä aiheutuvat seuraukset. Yrittäjä voi myös liittää antamiinsa ilmoituksiin kirjeen, jossa hän ilmaisee vilpittömän pahoittelunsa. Osoitettu työnantajan katuminen voi suojella häntä sakkorangaistusmaksulta, mutta on tärkeää muistaa, että aktiivinen suru otetaan huomioon vain, jos Verovirasto ei ole vielä havainnut tehtyä rikkomusta.

Veroilmoitukset wFirma.pl-järjestelmässä

Pienille ja keskisuurille yrityksille kokonaisvaltaisia ​​kirjanpidon sekä HR- ja palkkahallinnon palveluja tarjoava wFirma.pl-järjestelmä mahdollistaa mm. nopea ja intuitiivinen veroilmoitusten luominen.

Yhden välilehden tasolla voit määrittää, minkä tyyppisen ilmoituksen haluat luoda:

ja sitten, kun olet valinnut avattavasta luettelosta, ketä veroilmoitusten tulee koskea, napsauta TALLENNA.

Onko sinulla kysyttävää? Kysy asiantuntijaltamme! Päivittäiset online-vinkit! Kysy kysymys TIIMI
wFirma.pl