Neljännesvuosittaiset ilmoitukset JPK_V7K-tiedostona - kenelle?

Palveluvero

Aktiivisten arvonlisäveronmaksajien tulee verokirjanpidon lisäksi toimittaa JPK_V7, jossa he maksavat tämän veron. Pienet veronmaksajat voivat valita, kuinka he haluavat maksaa arvonlisäveron. Voiko jokainen veronmaksaja antaa neljännesvuosittain ilmoituksen JPK_V7K-tiedostona?

Pieni arvonlisäveron maksaja

Pienveronmaksajan määritelmä löytyy pykälästä. 2 arvonlisäverolain 25 kohta. Pieni veronmaksaja ymmärretään arvonlisäveron maksajaksi:

  • jossa myynnin arvo (veron määrä mukaan lukien) ei ylittänyt edellisenä verovuonna zlotyina ilmaistua määrää, joka vastaa 1 200 000 euroa,
  • välittäjäyhtiön hoitaminen, sijoitusrahastojen hoitaminen, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaminen, asiamiehenä, toimeksiantajana tai muuna vastaavaa palvelua tarjoava henkilö, lukuun ottamatta välityspalkkiota - jos palveluista maksetaan palkkion tai muun palkkion määrä luovutettu (veron määrä mukaan lukien) ei ylittänyt edellistä verovuonna, zlotyina ilmaistu määrä vastaa 45 000 euroa.

Yllä olevat euroina ilmaistut summat muunnetaan Puolan keskuspankin edellisen verovuoden lokakuun ensimmäisenä pankkipäivänä ilmoittaman keskimääräisen euron vaihtokurssin mukaan pyöristettynä 1 000 zlotiin.

Siten edellä mainitusta Art. 2 piste 25 lit. Lain a §:stä seuraa, että jotta arvonlisäverovelvollinen täyttäisi pienverovelvollisen määritelmän, hänen tekemänsä myynnin arvo (veron määrä mukaan lukien) ei saa ylittää edellisessä (ennent. tarkastettu ajanjakso) verovuonna zlotyina ilmaistu määrä, joka vastaa 1 200 000 euroa.

Rekisteröintihakemus

Yksi arvonlisäverovelvollisen velvollisuuksista on tehdä rekisteröinti (alv-rekisteröinti) -ilmoitus veroviraston johtajalle. Tämä velvollisuus tulee täyttää ennen ensimmäisen verollisen toiminnan suorittamispäivää (ks. ALV-lain 96 §:n 1 momentti). On syytä korostaa, että arvonlisäverovelvollisuus ei ole ehdoton. Verovelvolliset ovat vapautettuja myynnin arvon perusteella (arvonlisäverolain 113 §:n 1 ja 9 momentti) sekä vain verovapaata toimintaa harjoittavat (arvonlisäverolain 43 §:n 1 momentti). ALV-rekisteröinti tarkoittaa verovelvollisen rekisteröintiä rekisteriin. Arvonlisäverovelvollisen rekisteröinti tavara- ja palveluveroalalla tehdään ALV-R-lomakkeella.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja aikoo perustaa kattopalvelualan yrityksen. Suunniteltu myynti ei ylitä 150 000 PLN. Veronmaksajan tulee rekisteröityä saadakseen tilauksia, vaikka hänen ei tarvitse olla aktiivinen arvonlisäverovelvollinen. Veronmaksaja pohtii, pitääkö hänen täyttää jotain asiakirjaa tätä varten.

Tässä tapauksessa rekisteröinti CEIDG-lomakkeella ei riitä. Kuten edellä mainittiin, verovelvollinen rekisteröityy VAT-R-lomakkeella. Jos hän haluaa erota arvonlisäverovapautuksesta, hänen tulee tehdä se ALV-R-lomakkeella.

ALV-selvityksen valinta - neljännesvuosittaiset ilmoitukset JPK_V7K-tiedostona

Aktiiviset arvonlisäverovelvolliset ovat velvollisia toimittamaan JPK_V7M verovirastolle kuukausittain kutakin seuraavaa kuukautta seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä. Veronmaksajat voivat valita neljännesvuosittaisen selvityksen – sitten he toimittavat:

  • vuosineljänneksen kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta JPK_V7K, joka sisältää vain ennätysosan,
  • vuosineljänneksen viimeiseltä kuukaudelta JPK_V7K, joka sisältää joulukuun rekisteröintiosan ja koko vuosineljänneksen ilmoitusosan.

Näin ollen meillä on kahden tyyppisiä JPK_V7-perustiedostoja:

  • JPK_V7M:n lähettävät veronmaksajat, jotka maksavat kuukausittain,
  • Veronmaksajat toimittavat JPK_V7K:n neljännesvuosittaisilla raporteilla.

Muistutetaan, että verovelvollisilla, joilla ei ole pienveronmaksajan asemaa, ei ole oikeutta neljännesvuosittaiseen selvitykseen. Tammikuun ratkaisusta heidän on toimitettava vain kuukausittaiset JPK-tiedostot.

Veronmaksaja päättää ottaa arvonlisäveron ALV-R-ilmoitukseen. Tämä tarkoittaa, että pieni veronmaksaja voi valita, maksaako hän kuukausittain vai neljännesvuosittain.

JPK_V7 toimitetaan toimivaltaiselle veroviraston johtajalle. Perustamme arvonlisäveron selvittämiseen toimivaltaisen veroviraston 1999/2004 7 momentista johtuvien yleisten periaatteiden mukaisesti. Veroasetuslain 17 §. Nämä määräykset osoittavat, että ellei verolaissa toisin säädetä, veroviranomaisten paikallinen toimivalta määräytyy asuinpaikan tai verovelvollisen kotipaikan osoitteen mukaan. JPK_V7M ja JPK_V7K tulee toimittaa vain sähköisessä muodossa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Oikeus toimittaa neljännesvuosittaiset ilmoitukset JPK_V7K-tiedostona menetetään

Oikeus neljännesvuosittaisten ilmoitusten antamiseen lakkaa muun muassa silloin, kun pienet verovelvolliset ovat tietyllä vuosineljänneksellä tai neljällä sitä edeltäneellä vuosineljänneksellä toimittaneet arvonlisäverolain liitteessä 15 tarkoitettuja tavaroita, ellei näiden toimitusten yhteisarvo ilman veron määrää. , ei ylittänyt näiden ajanjaksojen kunkin kuukauden aikana 50 000 zlotya.

Tässä vaiheessa on huomattava, että liite 15 sisältää peräti 150 kohtaa. Käytämme esimerkkejä ongelman selittämiseen.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja käyttää neljännesvuosittaista menetelmää. Veronmaksaja käy kauppaa polttoaineella. Marraskuussa 2019 veronmaksaja myy suuria määriä hiiltä. Kaupan arvo marraskuussa oli noin 150 000 zlotya. Yrittäjä ihmettelee, pystyykö hän vielä suorittamaan neljännesvuosittaiset maksut.

Tällöin veronmaksaja on vuodesta 2020 alkaen velvollinen antamaan JPK_V7M-tiedoston muodossa olevan ilmoituksen. Liitteestä nro 15 löytyy kivihiiltä. Siten yrittäjä ylitti kolmannella neljänneksellä liitteessä 15 lueteltujen tavaroiden kaupan määrän (myynnin määrä ylitti 50 000 zlotya).

Yllä oleva esimerkki osoittaa, että vuonna 2020 monet pienet veronmaksajat menettivät arvonlisäveron neljännesvuosittaisen selvityksen. Veronmaksajien on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, sisältyvätkö myydyt tavarat tai suoritetut palvelut liitteeseen.

Lisätietoa arvonlisäveroilmoituksesta löydät täältä:
Neljännesvuosittainen ALV - kuka voi maksaa neljännesvuosittain vuonna 2020
ALV-7 - ketä ilmoitusvelvollisuus koskee?
ALV-7 (VAT-7K) lomake yksityiskohtaisella kuvauksella

Esimerkki 3.

Pientä rakennusyritystä pyörittävä yrittäjä on allekirjoittanut sopimuksen kahden talon rakentamisesta. Joulukuussa 2019 myynnin arvo ylitti 60 000 zlotya. Veronmaksaja on toistaiseksi käyttänyt arvonlisäveron neljännesvuosittaista selvitystapaa. Pystyykö hän vielä maksamaan neljännesvuosittaiset maksut uuden vuoden aikana?

Tässä tapauksessa verovelvollinen myi myös arvonlisäverolain liitteessä 15 mainitun palvelun. Yli 50 000 zlotya ylittävän myyntimäärän vuoksi veronmaksaja maksaa myös arvonlisäveron kuukausittain.

Esimerkki 4.

Veronmaksajalla on autokorjaamo. Marraskuussa 2019 verovelvollinen myi varastossa olleet varaosat. Edellä mainittu johtui halusta vapauttaa varoja. Myytyjen osien arvo oli 45 000 zlotya. Menettääkö tässä tapauksessa veronmaksaja oikeuden tehdä ilmoitus JPK_V7K-tiedostona vuonna 2020?

Ensinnäkin on huomioitava, että myös auton osat on lueteltu ALV-lain liitteessä 15. Tässä tapauksessa myynnin arvo ei kuitenkaan ylittänyt 50 000 zlotya. Siten yrittäjä voi vielä vuonna 2020 toimittaa neljännesvuosittaiset ilmoitukset JPK_V7K-tiedoston muodossa.

Yllä olevat esimerkit osoittavat, että monien veronmaksajien on varauduttava arvonlisäveron selvitykseen kuukausittain vuonna 2020.

Neljännesvuosittaiset selvitykset JPK_V7K-tiedostona wFirma.pl-järjestelmässä

Ennen kuin luot ensimmäisen ilmoituksen JPK_V7K-tiedostona, sinun tulee tehdä asianmukaiset asetukset järjestelmässä ja valita sopiva selvitystapa. Voit tehdä tämän siirtymällä välilehdelle: ASETUKSET »VEROT» ALV-VERO valitsemalla ALV-MAKSIJA-ruutu ja valitsemalla ajanjaksot, joilta ilmoitukset lähetetään, kuukausittain tai neljännesvuosittain. Jos kyseessä on neljännesvuosittainen selvitys, valitse ikkunassa VUOSINELJÄNNES.

Luodaksesi JPK V7, siirry välilehdelle: ALOITUS »VEROT» YKSITTÄINEN VALVONTATIEDOSTO »LISÄÄ JPK V7 ja valitse sitten sopiva ajanjakso, jolle JPK tulee valmistella.

Jos JPK V7 -lähetys on oikea, vihreä kirjekuorikuvake ilmestyy tiedoston viereen tietyltä ajanjaksolta ALOITUS »VEROT» YKSI TARKASTUSTIEDOSTO -välilehdellä. Sitten on mahdollista ladata UPO - virallinen kuittivahvistus. Jotta se olisi mahdollista, valitse tiedosto luettelosta ja valitse ylävalikosta LATAA UPO.