Määräajan jälkeen tehdyn ilmoituksen ei tarvitse olla kallis

Palveluvero

Määräajan jälkeen tehty ilmoitus tarkoittaa, että yrittäjä voidaan rangaista verovelvollisuudella. Verorikoslain säännökset eivät kuitenkaan edellytä veroviraston työntekijöitä määräämään jokaisesta rikoksesta ehdottomia sakkoja. Kyllä, veronmaksaja on velvollinen laskemaan ja maksamaan viivästynyttä veroilmoitusta jättäessään ja maksaessaan korkoa, mutta häntä ei tarvitse rangaista lisäveromaksulla.

Määräajan jälkeen jätetty ilmoitus - tulkinnat

Selvittääkseen sakkojen väärinkäyttöä suhteessa verovelvollisiin, jotka eivät toimittaneet arvonlisäveroilmoitusta ajoissa, lähetettiin valtiovarainministerille parlamentaarinen kysymys (nro 16947). Vastauksessaan ministeriön edustaja huomautti, että pelkkä ilmoituksen jättäminen laissa sovitussa ajassa on: "muodollinen teko, joka ei liity verorästien syntymiseen". Tämä on kuitenkin verorikoslain mukaan verorikos, josta voi seurata sakkoja.

Periaatteessa on siis vaikea osoittaa, että sakon määrääminen on veroviranomaisen määräysten rikkomista tilanteessa, jossa verovelvollinen ei ole jättänyt ilmoitusta ajoissa. Ellei laissa toisin säädetä, sakko voidaan määrätä toimeksiannolla tilanteessa, jossa verorikoksen tekijä ja olosuhteet eivät herätä epäilyksiä ja kun ankarampaa rangaistusta ei ole tarpeen määrätä.

Toisaalta valtiovarainministeriö itse toteaa, että verorikoslain 10.9.1999 säännösten tehtävänä on kurittaa veronmaksajia toimimaan lain mukaisesti ja puuttumaan asiaan, jos säännöksiä on rikottu. . Siksi veroviranomaisten päätehtävänä ei pitäisi olla rankaiseminen, vaan ennaltaehkäisevän ja tiedottavan toiminnan harjoittaminen. Vain silloin, kun on havaittavissa, että verovelvollinen toistaa säännösten vastaisia ​​toimia, tulee soveltaa verorikoslain mukaisia ​​seuraamuksia.

Jokainen tapaus on luonteeltaan yksilöllinen, joten veroviranomaisia ​​tulee herkistää olemassaolon tarkoitukseen ja veroviraston edustajia varoittaa "automaattisesta" sakkojen määräämisestä. Laki itsessään sanoo, että se ei ole verorikos tai verorikos, vaan kielletty teko, josta aiheutuu mitätöntä sosiaalista haittaa.Näin ollen, jos verovelvollinen on maksanut verovelan, mutta ei vain ole jättänyt ilmoitusta laissa säädetyssä määräajassa, näyttää siltä, ​​että tällaisessa tapauksessa ei voida katsoa, ​​että tehdyn teon yhteiskunnallinen haitallisuus olisi tässä vähäistä suurempi, ja Veroviranomainen voi tällöin olla määräämättä verovelvolliselle verosakkoja.