Ensimmäisen kulutuksen päivämäärä ja auto yrityksessä

Palveluvero

Verovelvollisen, joka käyttää moottoriajoneuvoa vain sellaiseen liiketoimintaan, jossa hänen on pidettävä kirjaa ajoneuvon ajokilometreistä, on velvollinen toimittamaan tiedot näistä ajoneuvoista verotoimiston päällikölle 7 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ne ovat syntyneet. ensimmäiset näihin ajoneuvoihin liittyvät menot. Ensimmäisten menojen eri aikojen vuoksi on syytä tarkastella tarkemmin, mitä ensimmäisen kulutuksen päivämäärä käytännössä tarkoittaa.

Kuinka tulkita ensimmäisen kulutuksen päivämäärä suhteessa ALV-26-tietoihin

Ensimmäinen yksinomaan elinkeinokäyttöön käytettäviin moottoriajoneuvoihin liittyvä kulu koskee vain autoja, joista verovelvollisella on oikeus 100 %:n arvonlisäveron vähennykseen, eli ajoneuvojen osalta:

  • suunniteltu vähintään 10 henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan lukien, jos tieliikennemääräysten perusteella myönnetyistä asiakirjoista käy ilmi tällainen käyttötarkoitus,

  • muut kuin henkilöautot, joissa yksi istuinrivi on erotettu tavarankuljetukseen tarkoitetusta osasta seinällä tai pysyvällä väliseinällä:

  • luokitellaan tieliikennemääräysten perusteella seuraavaan alatyyppiin: monikäyttöinen, pakettiauto tai

  • jossa on kuormien kuljetukseen tarkoitettu avoin osa,

  • muut kuin henkilöautot, joissa on yksi istuinrivi ohjaamo ja kuormien kuljetukseen tarkoitettu kori ajoneuvon rakenteellisesti erillisinä osina,

  • erityinen,

  • käytetään yksinomaan verovelvollisen liiketoimintaan, jonka lainsäätäjä ymmärtää moottoriajoneuvoiksi, jotka:

  • tapa käyttää näitä ajoneuvoja, erityisesti hänen vahvistamissaan niiden käyttöä koskevissa säännöissä määriteltyjä, jotka on lisäksi vahvistettu verovelvollisen pitämillä ajoneuvojen ajokilometreillä, sulkee pois niiden käytön muuhun kuin taloudelliseen toimintaan tai

  • näiden ajoneuvojen suunnittelu estää niiden käytön muuhun kuin liiketoimintaan tai tekee niiden muusta kuin liiketoiminnasta merkityksettömän.

Aikaraja ensimmäiselle kululle

Ensimmäisten yksinomaan elinkeinokäyttöön tarkoitettuun ajoneuvoon liittyvien menojen syntymispäivänä on pidettävä hetkeä, joka liittyy tiukasti sen hankintaan, hallintaan tai aikomukseen omistaa se tulevaisuudessa. Näin ollen ensimmäinen yksinomaan elinkeinokäyttöön tarkoitettuun ajoneuvoon liittyvä meno ei voi syntyä aikaisemmin kuin sen ostohetkellä tai sen ostoennakkomaksulla. Ensimmäisen kulutuksen syntymishetkenä on näin ollen pidettävä päivää, jona veronmaksaja on saanut oikeuden määrätä ajoneuvosta omistajana.

Ensimmäinen kulu ja ALV-26 ilmoitusaika

Veronmaksaja, joka perustuu taiteeseen. Veroasetuksen 12 §:ssä voidaan selventää sääntöjä moottoriajoneuvon yksinomaan elinkeinotoimintaan käytetyn ilmoituksen määräajan määrittämisestä. Määräaikaa laskettaessa tulee jättää pois päivä, jona moottoriajoneuvoon liittyvä kulu on syntynyt. Sillä jos päivinä määritellyn ajanjakson alku on tapahtuma, päivää, jona se tapahtui, ei oteta huomioon.

Toisaalta jakson päättymisen tulee olla päivä, jona viimeinen päivämääristä on määritetty. Tietenkin voi käydä niin, että viimeinen päivä osuu lauantaille tai sunnuntaille tai jopa yleiselle vapaapäivälle, joka on lakisääteinen vapaapäivä. Tässä tapauksessa jakson viimeinen päivä tulee siirtää sitä seuraavalle ensimmäiselle arkipäivälle ja jos vapaapäiviä on useita, niin ensimmäiselle arkipäivälle näiden muutaman päivän jälkeen. Siksi, kun 7 päivän ALV-26-tietojen toimittamisen määräaika päättyy viikonloppuna, viimeinen päivä ALV-26-tietojen toimittamiselle on maanantai.

Ensimmäisen kulun ja moottoriajoneuvon modernisoinnin päivämäärä

Yrittäjä osti yritykselleen kaksi uutta henkilöautoa. Autot kerättiin 20.11.2018.
ja samana päivänä hän sai laskut, joiden lähetyspäivä oli sama kuin vastaanottopäivä ja maksupäivä 10.12.2018. Huolimattomuudesta johtuen hän jätti laskut ajoneuvoihin ja unohti toimittaa kirjanpitoon, joka johti siihen, että ALV-26-ilmoitus jätettiin 4.12.2018. Ajoneuvot rekisteröitiin 28.11.2018 ja toinen 29.11.2018. Molemmille otettiin käyttöön arvonlisäverollinen kilometrirekisteri. Yrittäjä on kehittänyt säännöt, joissa hän on päättänyt työntekijöiden ajoneuvojen käytön ehdot. Lisäksi joulukuussa 2018 ajoneuvot modernisoitiin siten, että ne täyttivät Art. 86 sekunnissa. arvonlisäverolain 9 § eli moottoriajoneuvo, joka oikeuttaa 100 %:n arvonlisäveron vähentämiseen käyttökustannuksista. Tämän vahvisti myös piirin ajoneuvokatsastuksen suorittama todistus näiden ajoneuvojen lisäteknisistä katsastuksista, jotka tekivät asianmukaiset merkinnät rekisteröintitodistuksiin - erikoisauto.

Tässä tilanteessa näiden ajoneuvojen ensimmäisen kulutuksen päivämäärä on 20.11.2018, koska näiden ajoneuvojen käyttö yrittäjän päätöksellä oli tarkoitettu yksinomaan elinkeinokäyttöön. Koska kaikki määräysten edellyttämät ehdot eivät kuitenkaan täyty, se voi tehdä arvonlisäveron 100 %:n vähennyksen käyttökustannuksista modernisoinnin jälkeen.

Edellä olevan vahvistaa myös Poznańin verokamarin johtajan tulkinta
8. helmikuuta 2017, viitenumero 3063-ILPP1-1.4512.165.2016.2.MJ.

Osien kokoaminen ja sen jälkeen auton osto

Yrittäjä osti henkilöauton 14.11.2018 ja sai ostolaskun sinä päivänä. Lisäksi hän määräsi tietyn ajoneuvon jälkiasennuksen osilla, jotka hänellä oli käytössään ja jotka hän oli aiemmin ostanut (ennen ajoneuvon ostamista). Siksi yrittäjällä on epäilyksiä ensimmäisten menojen syntymispäivästä.

Tällöin ensimmäisten henkilöautoon liittyvien menojen syntymispäivä on sen ostopäivä. Toisaalta tämän ajoneuvon jälkiasennus, osat, jotka on ostettu ennen tietyn auton ostoa, eivät vaikuta ensimmäisen kulun syntymispäivän määrittämiseen.

Ehdoton edellytys tiettyyn autoon liittyvien ensimmäisten kulujen päivämäärän määrittämiselle on sen läsnäolo yrityksessä tai tilauksen tekeminen sen ostotarkoituksessa, ennakkomaksulla vahvistettuna.

Vahvistus yllä olevalle on myös Varsovan verokamarin johtajan tulkinta
20. helmikuuta 2015, viitenumero IPPP1 / 443-1478 / 14-2 / ​​AW.

Ilmoittautumismaksut ja ensimmäisen kulun päivämäärä

Yrittäjä osti henkilöauton elinkeinokäyttöön vasta 24.11.2018 (myöntämispäivä) ja sai tuona päivänä ostosta laskun. Hän rekisteröi ajoneuvon 8.12.2018. Ajoneuvo ilmoitettiin 12.12.2018 ALV-26-lomakkeella. Yrittäjä käyttää autoa itse. Ajoneuvon vastaanottohetkestä lähtien on myös perustettu arvonlisäverovelvollisten kilometrirekisteri. Auto pysäköidään vain yrityksen tiloihin, kun taas yrittäjä käyttää sitä vain työaikana vain työmatkoilla. Lisäksi auto varustetaan GPS:llä ja taksimittarilla. Yrityksen omistaja ihmettelee, syöttikö hän oikein ensimmäisen kulutuksen päivämäärän 8.12.2018, jolloin hänelle aiheutui ajoneuvon rekisteröintikulut, ja tunnusti, että tiettyyn autoon liittyvät ensimmäiset menot tulisi tunnistaa vasta alkaen rekisteröinnin hetkestä.

Kuten käy ilmi, tämä on väärä lähestymistapa. Ostopäivä ja ensimmäisen kulun syntymispäivä on päivämäärä, jolloin myyjä toimittaa tavarat, eli kun Yhtiö on fyysisesti vastaanottanut ajoneuvot myyjältä, eli 24.11.2018. Toki tapahtuu useammin kuin kerran, että noutopäivänä autolla ei ole vielä annettu rekisterinumeroa. Tämä ei kuitenkaan ole syy tehdä ALV-26-ilmoitusta numeroiden vastaanottamisen jälkeen. Se riippuu myös siitä, että ensimmäisen menon syntymispäivällä tarkoitetaan arvonlisäverolain alaisen verotettavaan toimintaan liittyvää menoa. Näin ollen ensimmäinen kulu tehtiin auton luovutuspäivänä. Toisaalta yrittäjän tulee rekisteröintinumerot saatuaan päivittää ALV-26-ilmoitus ja sisällyttää siihen annetut rekisteröintinumerot.

Varsovan verokamarin johtajan tulkinta vahvistaa edellä olevan kannan
19. helmikuuta 2016, viitenumero IPPP1 / 4512-1342 / 15-2 / KR.