Käyttöomaisuuden lahjoitus - veroseuraamukset

Verkkosivusto

Liiketoiminnassa voi tulla tilanteita, joissa yrityksen käyttöomaisuuteen kuuluva omaisuus lahjoitetaan esimerkiksi jollekin perheenjäsenelle. Tälle ei ole esteitä, mutta kannattaa miettiä, mitä veroseuraamuksia se tuo mukanaan. Tarkastellaan, miten käyttöomaisuuden lahjoitus tulee käsitellä.

Tulovero ja käyttöomaisuuden lahjoitus

Ensinnäkin on huomioitava, että käyttöomaisuuden lahjoittaminen ei tuota lahjoittajalle tuloa. Omaisuuden vastikkeellisesta myynnistä maksetaan tuloveroa, kun taas lahjoitus on maksutonta, joten sitä ei veroteta. Kun yrityksen käyttöomaisuus luovutetaan tuloverolahjoituksena, ei myöskään ole merkitystä, tapahtuuko se liiketoiminnan aikana vai sen valmistumisen jälkeen. Yhteenvetona voidaan todeta, että omaisuuden lahjoittaminen ei aiheuta tuloverovelvollisuutta lahjoittajalle.

Lahjoituksen vastaanottamisesta ei myöskään makseta tuloveroa, koska tuloverolain säännökset eivät koske perintö- ja lahjoitusverosäännösten alaisia ​​tuloja (HVJ:n 2 §:n 1 momentin 3 kohta).

Perintö- ja lahjoitusvero

Perintö- ja lahjoitusveron perusteella perittävä verovelvollisuus jää aina vain vastaanottajalle eli tavaran ostajalle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sinun tulee maksaa veroa kaikissa tapauksissa. Laissa säädetään verovapaudesta sen mukaan, mihin ryhmään tuensaaja kuuluu. Samalla summa on vapaa perintö- ja lahjoitusverosta. Vuonna 2020 tilanne on seuraava:

 • 9 637 PLN - jos saaja kuuluu veroryhmään I: puoliso, jälkeläiset (esim. poika, tytär, lastenlapset, lastenlastenlapset), ylenevät sukulaiset (esim. äiti, isä, isovanhemmat), sisarukset, poikapuoli, isäpuoli, äitipuoli, appivanhemmat, vävy miniä;
 • 7 276 PLN - jos saaja kuuluu veroryhmään II - sisarusten jälkeläiset (esim. veljenpoika, veljenpoika), vanhempien sisarukset, lastenpuolien jälkeläiset, sisarusten puolisot, puolisoiden sisarukset, puolisoiden puolisot tai muut jälkeläiset;
 • 4 902 zlotya - jos vastaanottaja kuuluu veroryhmään III - kahteen edelliseen ryhmään kuuluvat henkilöt (mukaan lukien etuyhteydettömät henkilöt).

Ryhmästä I voidaan luetella ns ryhmä 0. He kuuluvat siihen:

 • puoliso;
 • jälkeläiset;
 • nousujohteiset
 • sisarukset;
 • isäpuoli;
 • äitipuoli.

Jos lahjan saaja kuuluu ryhmään 0, hän voi saada vapautuksen perintö- ja lahjoitusveron maksuvelvollisuudesta, vaikka lahjoituksen arvo ylittää verottoman määrän. Tässä tapauksessa SD-Z2-lomake on lähetettävä 6 kuukauden kuluessa lahjoituksen vastaanottamisesta.

Käyttöomaisuuden lahjoitus ja ALV

Kun kyseessä on kolmannelle osapuolelle luovutettu käyttöomaisuus, yrittäjän tulee ottaa huomioon tarve verottaa tällainen tapahtuma tavara- ja palveluverolla. Art. 7 sek. Arvonlisäverolain 2 §:n mukaan tätä veroa koskee myös "veronmaksajan veloituksetta yritykselleen kuuluvien tavaroiden luovutus, erityisesti:

 • tavaroiden luovuttaminen tai kuluttaminen verovelvollisen tai sen työntekijöiden, mukaan lukien entiset työntekijät, osakkaat, osakkeenomistajat, osakkeenomistajat, osuuskunnan jäsenet ja heidän kotitalousjäsenensä, oikeushenkilöiden hallintoelinten jäsenet, yhdistyksen jäsenet, henkilökohtaisiin tarkoituksiin;

 • mikä tahansa muu lahjoitus

- jos verovelvollisella oli oikeus alentaa maksettavan veron määrää kokonaan tai osittain näiden tavaroiden tai niiden osien hankinnasta, maahantuonnista tai valmistuksesta perittävän veron määrällä.

Sen vuoksi, jos lahjoitetaan tavarat, joista on vähennysoikeus ostoihin sisältyvän arvonlisäveron sekä osittain että kokonaan, ne on verotettava arvonlisäverolla. Jos sen sijaan tiettyä komponenttia ostettaessa ei ollut oikeutta alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä, tämän komponentin lahjoittaminen ei ole veronalaista. Verotus tulee tehdä sisäisen verotusasiakirjan perusteella. Tällainen asiakirja on esitettävä JPK_V7-muodossa WEW-merkinnän kanssa. Veron peruste on tavaran senhetkinen ostohinta, ja jos kauppahintaa ei ole, valmistuskustannus, joka vallitsee tavaran ilmaisen toimituksen ajankohtana.

Esimerkki 1.

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen käytti yrityksessä polkupyörää, jonka nettokauppahinta oli 12 500 zlotya ja vähennetty arvonlisävero 2 875 zlotya. Käytettyään sitä 3 vuotta yrityksessä, hän päätti lahjoittaa tietyn omaisuuden. Tässä tilanteessa veronmaksaja on velvollinen verottamaan liiketoimesta arvonlisäveron. Veron peruste on pyörän markkina-arvo toimituspäivänä, eli 7 000 zlotya.

Poikkeuksena tässä asiassa on laissa tarkoitettu yrityksen tai sen järjestäytyneen osan luovutus. arvonlisäverolain 6 §. Yrityksen tai sen järjestäytyneen osan lahjoittamiseen ei sovelleta arvonlisäverolain säännöksiä, joten tämä toiminta ei ole tämän veron alaista.

Lahjoitusomaisuuden poistot

Yrityksen omaisuuden luovutus lahjoituksena johtaa poistojen kirjaamisen lakkaamiseen. Käyttöomaisuuden lahjoittava lahjoittaja suorittaa poistoja sen kuukauden loppuun asti, jolloin hän lahjoitti sopimuksen mukaan vastikkeetta. Jäljelle jäävä, jaksottamaton osa ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Tästä syystä lahjoitetun omaisuuden poistamaton arvo ei sisälly kuluihin.

Lahjoituksena hankitun käyttöomaisuuden poistot eivät saa olla saajalle kustannuksia, jos veronmaksaja on niitä ostaessaan hyötynyt perintö- ja lahjoitusverovapaudesta. On kuitenkin yksi poikkeus - yllä oleva rajoitus ei päde, kun lahjoittaja on aiemmin tehnyt poistot lahjoitetusta käyttöomaisuudesta.

Esimerkki 2.

Herra Jan johtaa puusepänliikettä, joten hän osti koneen puun leikkaamiseen. Tämä kone merkittiin käyttöomaisuusrekisteriin ja siitä tehtiin 1,5 vuoden poistot. Sen jälkeen herra Jan päätti lahjoittaa tämän koneen. Lahjakas oli herra Janin poika, joka myös harjoittaa omaa yritystä valmistaa huonekaluja.

Tässä tilanteessa Janin pojalla on oikeus kirjata poistot KPiR:iin vastaanotetusta koneesta lahjoituksena, vaikka hän olisi vapautettu perintö- ja lahjoitusveron maksuvelvollisuudesta.

Omaisuuden alkuarvon määrittäminen

Lahjoituksena saadun käyttöomaisuushyödykkeen alkuarvo määritetään 1999/2004 11 §:n mukaisesti. 22 g 1 kohdan. PIT-lain 1 kohdan 3 alakohta eli markkina-arvo ostopäivänä - lahjoituksen vastaanottopäivänä. Jos lahjoitussopimuksessa on omaisuuserän arvo pienempi kuin markkina-arvosta saatu arvo, niin alempi määrä tulee ottaa alkuarvoksi.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Käyttöomaisuuden lahjoitus osoitteessa wFirma.pl

Kun käyttöomaisuus lahjoitetaan, se tulee purkaa käyttöomaisuusrekisteristä. Voit tehdä tämän siirtymällä välilehdelle: TIEDOT »KÄYTTÖOMAISUUS, valitsemalla sopiva käyttöomaisuus ja valitsemalla PURKISTUS. Sitten näkyviin tulee selvitysprotokollan lisäysikkuna, jossa TILINPÄÄTÖSTIEDOTETUTKIMUSTAPIOITUKSET-kentässä valitse EI.

Jos kuitenkin on tarpeen näyttää arvonlisävero, sinun on tehtävä suora merkintä ALV-myyntirekisteriin välilehden kautta: TIETOJA »MYYNNIN ALV-REKISTERI» LISÄÄ KIRJOITUS lahjoituspäivänä. Valitse ADVANCED-alivälilehdeltä SISÄINEN ASIAKIRJA -vaihtoehto.