Lahjoitus koronaviruksen torjuntaan – kuinka selvitä varainkeruulle lahjoitetut rahat

Palveluvero

Puolan koronavirusepidemian tilaan liittyvä tilanne on kehittynyt dynaamisesti vuoden 2020 alusta lähtien. Se on sosiaalisen vastuun ja solidaarisuuden aikaa – myös taloudellisen tuen osalta. Tästä syystä Siepomaga-säätiö järjesti varainkeruun COVID-19:n torjuntaan, jonka tarkoituksena oli toimittaa sairaaloille tarvittavat lääkinnälliset laitteet ja suojatoimenpiteet.

Keräykseen voivat osallistua niin yrittäjät osana liiketoimintaansa kuin yksityishenkilöt, jotka eivät harjoita yritystään. Molemmissa tapauksissa herää kuitenkin kysymys, kuinka tällainen lahjoitus kirjataan oikein. Vastaamme niihin alla ja kannustamme sinua auttamaan terveyspalveluamme!

Miten selvitetään varainkeruulle lahjoitetut rahat osana taistelua koronavirusta vastaan?

Yleishyödyllisiä tavoitteita harjoittavalle yhteisölle tehdyt lahjoitukset eivät voi muodostaa yrityksen kulua (tämä on yksi ALV-lain 23 §:ssä mainituista poikkeuksista). Kuitenkin, jos järjestö toteuttaa 30 §:ssä tarkoitettuja yleishyödyllisiä tavoitteita. 3 sek. Yleishyödyllisestä ja vapaaehtoistyöstä annetun lain 2 ja 3 §:n mukaan lahjoitus on mahdollista vähentää tuloista vuosittaisessa veroilmoituksessa. On kuitenkin hyvä muistaa raja - vähennysten summa ei saa ylittää 6 % tietyn vuoden tuloista. Vuonna 2020 tehdyt lahjoitukset voidaan vähentää vuoden 2020 ALV-veroilmoituksessa.

Kuka voi vähentää lahjoituksen?

Tulolahjoituksen voivat vähentää PIT-36 ja PIT-37 veroilmoitukset PIT-O-liitteessä olevat verovelvolliset. Vastaavia vähennyksiä, mutta tuloista (enintään 6 % sen määrästä), yrittäjä voi tehdä kertaverotuksella (paitsi verokorttia) - PIT-28 veroilmoituksessa ja siihen liitetyssä PIT-O:ssa.

Lahjoituksen vähennystä ei tee tasaverosta hyötyvä ja PIT-36L veroilmoituksen jättävä yrittäjä. Tällaiset veronmaksajat vähentävät vain ammatilliseen koulutukseen tehdyt lahjoitukset julkisille ammattikouluille.

Mitä asiakirjoja minun on kerättävä?

Älä unohda dokumentoida taloudellista lahjoitusta kunnolla. Jotta voit vähentää sen vuosittaisessa veroilmoituksessa, sinulla on oltava maksuvahvistus (voit merkitä lahjoituksen tarkoituksen välittömästi siirron otsikkoon). Kannattaa huomioida, että jos käytämme siirtoa tehdessämme nopeaa maksutapaa (eli välittäjän, kuten DotPay tai PayU, palveluita), verotoimisto voi vaatia meitä vahvistamaan vastaanottajan antaman lahjoituksen vastaanottamisen. .

Käytännössä tämä tarkoittaa, että lahjoituksen yhteydessä:

 • suoraan säätiön tilille - pankkitiliote on riittävä asiakirja lahjoituksen vahvistamiseksi;

 • maksuvälittäjän kautta - sinulla tulee olla tiliotteen lisäksi säätiön vahvistus lahjoituksen vastaanottamisesta, koska maksutositteessa näkyvät maksunvälittäjän tiedot (PayU, Dotpay, PayPal tai kansallinen maksuintegraattori), ei säätiö, eikä siirron tarkoituksesta ole tietoa.

Varsin yleinen käytäntö on myös tehdä lahjoitussopimus todisteeksi, mutta se ei ole välttämätön elementti. Säätiön verkkosivuilla todetaan, että vahvistus kaikista käteisenä saaduista lahjoituksista lähetetään automaattisesti lahjoittajille lahjoituksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tämä vahvistus voidaan luoda uudelleen milloin tahansa verkkosivustolla: https://www.siepomaga.pl/zaswiad.

Lahjoituksen vähentäminen tuloista ja sen tarkoitus

Vähennys tuloista on pykälässä lueteltu lahjoitus yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yleishyödyllisestä toiminnasta annetun lain 4 §, mukaan lukien:

 • sosiaaliapu, mukaan lukien perheiden ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten auttaminen, sekä näiden perheiden ja henkilöiden yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen;

 • ilmaisen oikeusavun tarjoaminen ja yhteiskunnan oikeustietoisuuden lisääminen;

 • toimet sosiaalisen syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten ammatillisen ja sosiaalisen integroimiseksi ja uudelleenintegroimiseksi;

 • hyväntekeväisyys;

 • kansallisen perinteen ylläpitäminen ja levittäminen;

 • kansallisille ja etnisille vähemmistöille suunnattu toiminta ja alueellinen kieli;

 • ulkomaalaisten kotouttamista koskevat toimet;

 • terveyden suojelu ja edistäminen, mukaan lukien lääketieteellinen toiminta;

 • toiminta vammaisille;

 • työttömien ja irtisanomisen uhan alaisten työllistymisen edistäminen ja ammatillinen aktivointi;

 • naisten ja miesten yhtäläisiä oikeuksia edistävät toimet;

 • toimintaa eläkeikäisille;

 • taloudellista kehitystä tukeva toiminta, mukaan lukien yrittäjyyden kehittäminen;

 • teknologian kehitystä, kekseliäisyyttä ja innovatiivisuutta sekä uusien teknisten ratkaisujen levittämistä ja käyttöönottoa taloudellisessa käytännössä tukeva toiminta;

 • yhteisöjen ja paikallisyhteisöjen kehitystä tukeva toiminta;

 • tiede, korkeakoulutus, koulutus, koulutus ja kasvatus;

 • toimintaa lapsille ja nuorille;

 • kulttuuri, taide, kulttuuriomaisuuden ja kansallisen perinnön suojelu;

 • fyysisen kulttuurin tukeminen ja popularisointi;

 • ekologia ja eläinten suojelu sekä luonnonperinnön suojelu;

 • valtionpuolustus ja Puolan tasavallan asevoimien toiminta;

 • ihmisvapauksien ja -oikeuksien sekä kansalaisvapauksien edistäminen ja suojelu sekä demokratian kehitystä tukeva toiminta;

 • pelastus ja pelastuspalvelu;

 • katastrofien, luonnonkatastrofien, aseellisten selkkausten ja sotien uhrien auttaminen kotimaassa ja ulkomailla;

 • toinen.

Edellä esitetystä seuraa, että koronaviruksen torjuntaan tehty lahjoitus voidaan vähentää tuloista - vähennyksen määrä ei saa ylittää 6 % sen määrästä, eikä veronmaksaja maksa kiinteää verokantaa. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Miten luovutushelpotus näytetään PIT-O-liitteessä?

Järjestöille yleishyödylliseen toimintaan annetut lahjoitukset on esitetty PIT-O:ssa osassa B. - Vähennykset tuloista - kentässä 11 (veronmaksaja) ja/tai 12 (aviopuoliso).

Lisäksi osaan D tulee sisällyttää tiedot tehdystä lahjoituksesta. - Tiedot lahjoituksista ja vastaanottajista.

Kirjoita kenttään 1 säätiön nimi eli Siepomaga Foundation. Syötä kenttään 2. (Maa) Puola. Laatikko 3. - Maakoodi - tämä on PL. Kenttiin 4 (veronmaksaja) ja/tai 5 (aviopuoliso) tulee kuitenkin merkitä säätiölle annetun lahjoituksen määrä.

Lahjoituksen arvo, mukaan lukien sovellettava vähennysraja, on syötettävä lomakkeeseen:

 • PIT-36 osassa G. - Vähennykset tuloista / vapautus - kentässä 198 (veronmaksaja) ja/tai 199 (aviopuoliso).

 • PIT-28 osassa D. - Vähennykset tuloista - kentässä 75.

 • PIT-37 osassa E. - Vähennykset tuloista - kentässä 108. (veronmaksaja) ja/tai 109. (aviopuoliso).