Lahjoitus koululle - selvitys vuosittaisessa veroilmoituksessa

Palveluvero

Verohelpotuksia koululle tehdystä lahjoituksesta on saatavilla tietyissä tilanteissa. Ensinnäkin koulun on tarjottava ammatillista koulutusta, mutta myös veronmaksajalla on oltava tietyt kriteerit, jos hän haluaa vähentää lahjoituksensa ATK:ssa. Tässä artikkelissa käsittelemme ehtoja, jotka on täytettävä, jotta koululahjoitus voidaan vähentää.

Lahjoitus koululle – milloin verohyvitys on oikeutettu?

Veronmaksajalla on oikeus vähentää tuloistaan ​​lahjoitus koululle, jos hän harjoittaa liiketoimintaa ja asettuu yleisiin periaatteisiin, kertakorvauksella tuloista tai kiinteällä verolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hänen on tehtävä vähennys samasta lähteestä saaduista tuloista. Hän voi tehdä lahjoituksen esimerkiksi osana lineaarisesti verotettavaa liiketoimintaa, mutta ottaa sen huomioon yleisillä periaatteilla verotettavassa toiminnassa.

Koululle lahjoituksen tulee liittyä ammatillisen koulutuksen tavoitteisiin. Tätä käsittelevät laitokset on määritelty 1999/2004. 14. joulukuuta 2016 annetun lain 4 § 28a - Koulutuslaki ja art. 2 tämän lain 4 kohta. Lahjoitus kouluille, kuten:

 • taidekoulut;

 • viiden vuoden tekniikka;

 • kolmivuotiset ensimmäisen syklin teollisuuden koulut tai kaksivuotiset toisen syklin teollisuuskoulut;

 • toisen asteen jälkeiset koulut keskiasteen tai ammatillisen keskiasteen koulutuksen saaneille henkilöille, joiden opiskeluaika on enintään 2,5 vuotta;

 • julkiset laitokset tai keskukset, jotka määritellään elinikäisen oppimisen, harjoittelun ja ammatillisen koulutuksen keskuksiksi.

Koululahjoitus voidaan vähentää tuloista tietyissä tilanteissa, myös silloin, kun se liittyy ammatillisen koulutuksen tavoitteisiin ja laitos, jolle lahjoitus on myönnetty, on julkinen.

Siksi koululle tehtyjä lahjoituksia ei voida vähentää tuloista, jos ne siirretään peruskouluun tai lukioon. Koululla voi kuitenkin olla useita tehtäviä kerralla - esimerkiksi se voi olla sekä lukion että toisen asteen luokkaa. On myös hyvä huomioida, että koululahjoituksen verohelpotus on saatavilla vain, jos lahjoituksen käyttää julkinen koulu, ei yksityinen.

Lisäksi lahjoitus koululle on vähennyskelpoinen enintään 6 % tuloista. Hyväntekeväisyyteen, ammatilliseen koulutukseen, yleishyödyllisiin, verenluovutuksiin ja uskonnolliseen jumalanpalvelukseen tehtyjen lahjoitusten kokonaismäärä huomioidaan.

Lahjoitus koululle – milloin verohyvitys ei ole oikeutettu?

Veronmaksajalla ei ole oikeutta hyödyntää verohelpotusta, jos hän on tehnyt lahjoituksen vanhempainneuvostolle tai -toimikunnalle, koska se ei vastaa ammatillisen koulutuksen tavoitteita, joita koululle tehtävän lahjoituksen on haettava saadakseen vähennetään PIT:stä.

Lisäksi rahalahjoitusta ei saa tarkoituksesta riippumatta vähentää tuloista - lahjoitus tulee tehdä opetusmateriaalina tai käyttöomaisuutena, joka:

 • ovat täydellisiä ja käyttökuntoisia,

 • eivät ole yli 12-vuotiaita.

Verovähennyskelpoiset kulut koululle tehdyn lahjoituksen yhteydessä

Vaikka ammatilliseen koulutukseen lahjoituksen tulee yleensä liittyä yrityksen omaisuuteen, on olemassa tarkempia sääntöjä, jotka koskevat laitteiden lahjoittamista ja verohelpotuksen saamista.

Jos verovelvollinen hankkii omaisuutta ja luovuttaa sen sitten lahjoituksena, sitä ei voida pitää verokuluna. Tämä sääntö koskee kuitenkin tavaroita tai materiaaleja. Tämän tyyppisen lahjoituksen antava yrittäjä on velvollinen poistamaan kustannuksista sen sisältämän omaisuuden oston.

Tilanne on kuitenkin toinen, kun veronmaksaja lahjoittaa laitteet. Välineiden lahjoitus ei poista sen hankintaa kuluista, mikäli yrittäjä esittää todisteet siitä, että sitä on ennen lahjoitusta käytetty toimeentulon saamiseen, säilyttämiseen tai turvaamiseen liittyvässä toiminnassa.

Toisaalta käyttöomaisuuden osalta poistot sisältyvät kuluihin - lahjoitus vaikuttaa vain poistojen loppuunsaattamiseen. Tämä tarkoittaa, että yritys ei lahjoituksen tekohetkestä lähtien käytä tiettyä käyttöomaisuutta, joten oikeus jatkaa poistoja raukeaa.

Näin ollen lahjoituksen arvo vähennetään tuloista, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • lahjoitus ei sisältynyt verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin;

 • lahjoitusta ei ole vähennetty tasaverotettavasta tulosta;

 • lahjoitusta ei ole vähennetty tuloista tuloverolain perusteella;

 • lahjoitusta ei palautettu veronmaksajalle missään muodossa.

Siksi vain käyttöomaisuutta voidaan lahjoittaa. Muutoin verovelvollinen ei ole oikeutettu helpotukseen, ellei verovelvollinen aikaisemmin poista elinkeinotoiminnassa selvitettyä kustannusta.

Kertamaksun kirjatuista tuloista maksavat yrittäjät voivat kuitenkin lahjoittaa tavaroita ja materiaaleja sekä laitteita ja käyttöomaisuutta. Mikään näistä ei sisälly kuluihin ja veronmaksaja on oikeutettu verohelpotukseen.