Lahjoitus koulutustarkoituksiin ja uusi verohelpotus

Palveluvero

Vuosittaisessa veroilmoituksessa 2020 yrittäjät voivat hyödyntää uutta verohelpotusta ja vähentää verotettavan tulon määrää. Uusi helpotus koskee ammatillista koulutusta tarjoaville julkisille oppilaitoksille tehtyjä lahjoituksia. Milloin koulutuslahjoitus on oikeutettu helpotukseen ja minkä suuruisena?

Alennus ammatillisesta koulutuksesta - milloin sen voi käyttää?

Koulutushelpotus on voimassa §:n mukaisesti. 26 sek. 1 piste 9 lit. d) ja koskee ammatillista koulutusta antaville julkisille kouluille tehtyjä lahjoituksia. Opetuslain 4 §:n 28 a momentti sekä 13 §:ssä tarkoitetut julkiset laitokset ja keskukset. 2 tämän lain 4 kohta.

Ammatillisen koulutuksen verohelpotusta voivat käyttää verovelvolliset, jotka harjoittavat yleisillä ehdoilla verotettua liiketoimintaa kiinteämääräisellä verolla tai kertakorvauksella vuodelta 2019 tai sitä seuraavilta vuosilta. Tärkeää on, että elinkeinonharjoittamisen ehdosta huolimatta verohelpotus voidaan vähentää muusta kuin elinkeinotoiminnasta saadusta tulosta.

On myös pidettävä mielessä, että lahjoitusten kokonaismäärä vähennetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • yleinen hyöty,
 • uskonnollinen palvonta,
 • veren luovutus,
 • ammatillinen koulutus

ei saa ylittää määrää, joka vastaa 6 prosenttia tietyn verovuoden tuloista.

Mitkä tilat ovat oikeutettuja alennukseen?

Jotta koulutuslahjoitus voidaan vähentää, se on siirrettävä asianmukaiselle julkiselle laitokselle, joka harjoittaa koulutusta alakohtaisen koulutuksen ammattiluokitukseen kuuluvissa ammateissa. Tällaisia ​​kouluja ovat mm.

 • viisivuotinen tekninen lukio
 • kolmivuotinen ensimmäisen syklin teollisuuskoulu,
 • kaksivuotinen toisen syklin teollisuuskoulu,
 • toisen asteen jälkeinen koulu toisen asteen tai toisen asteen alan koulutuksen saaneille henkilöille, joiden opetusjakso on enintään 2,5 vuotta,
 • julkinen laitos tai keskus, joka on elinikäisen oppimisen oppilaitos, harjoittelulaitos sekä koulutus- ja ammatillinen kehittämiskeskus, joka mahdollistaa tietojen, taitojen ja ammattipätevyyden hankkimisen ja täydentämisen.

Valittu koulu voi tarjota myös muita koulutuspalveluita. On kuitenkin tärkeää, että hänen koulutuksensa aihe on sama kuin yllä oleva luettelo. Osana koulutusavustusta kirjattavia lahjoituksia saa tehdä vain julkiselle koululle, vain ammatillisen koulutuksen tarkoituksiin, minkä tulee perustua lahjoitussopimukseen. Koulu, jolle lahjoitus tehdään, voidaan suorittaa päivä-, ulko- tai iltakouluna. Koulutuksen muodolla ei ole tässä tapauksessa merkitystä.

Ladata:

pdf
Lahjoitukset vuosiveroilmoituksessa - KIS-esite.pdf Kuvaus: manuaalinen täyttö

Mitä lahjoittaa?

Koulutuslahjoituksia ei voi tehdä käteisellä. Lahjoituksen kohteena voi olla vain oppimateriaalia tai käyttöomaisuutta, joka:

 • ovat täydellisiä ja käyttökuntoisia,
 • eivät ole vanhempia kuin 12 vuotta.

Jos veronmaksajalla ei ole tällaisia ​​tavaroita käytettävissään, hän voi osoittaa omat varat niiden hankintaan ja vasta sitten lahjoittaa ne asianmukaiselle laitokselle. Lisäksi lahjoitussopimuksessa tulee olla tieto siitä, että lahjoitetut tavarat täyttävät edellä mainitut avustukseen oikeuttavat ehdot.

Lahjoitus koulutustarkoituksiin ja verovähennyskelpoiset kulut

Lahjoitus vähennetään vasta verovuoden päätyttyä. Art. 23 sek. ALV-lain 1 11 momentin mukaan tehdyt lahjoitukset eivät saa olla verokuluja. Tästä säännöstä on tietyissä tapauksissa poikkeuksia. Se riippuu kuitenkin lahjoituskohteen tyypistä. Mahdollisuus ammatillisen koulutuksen tuen hyödyntämiseen koskee vain lahjoituksia didaktisena materiaalina ja enintään 12 vuotta vanhoina käyttöomaisuuksina.

Kaupalliset tavarat

Jos yrittäjä päättää luovuttaa kaupallisen tavaransa muodostavan esineen edelleen jälleenmyyntiä varten lahjoituksena, hän on velvollinen poistamaan siihen liittyvät kustannukset, jotka liittyvät sarakkeeseen 10 KPiR sen siirtopäivänä. Lahjoituksena toimitetut kaupalliset tavarat eivät saa olla verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.

Kiinteä omaisuus

Veronmaksajalle, joka päättää lahjoittaa koulutustarkoituksiin, voi olla hyödyllisintä lahjoittaa esineitä, jotka muodostavat täysin poistetun käyttöomaisuuden. Kun on kyse käyttöomaisuudesta, ei sitä osaa, jota ei poisteta, luovutushetkellä ansaita. Säännöt eivät kuitenkaan edellytä jo poistettujen kustannusten poistamista. Näin ollen tilanteessa, jossa verovelvollinen päättää luovuttaa jo kokonaan lunastetun käyttöomaisuuden, poisto on hänelle edelleen verokustannus, lisäksi, mikäli hän täyttää vaaditut ehdot, hän voi ottaa vuosittaisessa veroilmoituksessa. On kuitenkin muistettava, että myönnettävän helpotuksen saamiseksi lahjoitettu käyttöomaisuus saa olla enintään 12 vuotta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuinka vähentää lahjoitus?

Pääsääntöisesti koulutuslahjoitusten vähentämisen ehtona on tulon saaminen liiketoiminnasta. Verohelpotus kuitenkin vähennetään verovelvollisen kaikista lähteistä saamista kokonaistuloista. Näin ollen jos yrittäjä saa tuloja useista lähteistä, niin (riippumatta siitä, mikä koulutuslahjoitus siirretään) veronmaksaja voi vähentää valituista yleisperiaatteella, tasaveroisesti verotetuista tuloista tai kertakorvauksella verotetuista tuloista. kirjatuista tuloista.

Esimerkki 1.

Yrittäjä Stanisław harjoittaa kertakorvauksella verotettua liiketoimintaa ja on lisäksi työsuhteessa työsuhteeseen. Vuonna 2019 hän lahjoitti käyttöomaisuuden, jota hän käytti liiketoiminnassaan. Tilikauden päätyttyä kävi ilmi, että liiketulos on pieni. Voiko yrittäjä hyödyntää työsuhteen tulohelpotuksia?

Joo. Huolimatta siitä, että toimintaa verotetaan kertasuoritusperusteisesti, verovelvollisella on oikeus vähentää koulutuslisä kokoaikatyön perusteella ansaituista tuloista, joita verotetaan yleisin ehdoin. Silloin vähennys selvitetään vuosittaisessa PIT-28 veroilmoituksessa. Lahjoituksen arvo tulee määrittää esineen markkina-arvon perusteella ottaen huomioon sen tekninen kunto.

Opetuslahjoitus voidaan maksaa vuosittaisella veroilmoituksella PIT-36, PIT-36L tai PIT-28. Lahjoituksen arvo, vähennettävä summa ja vastaanottajan tiedot tulee lisäksi ilmoittaa PIT/O-liitteessä. vuotuinen ilmoitus.

Lisäksi lahjoittajalla tulee olla kirjallinen lahjoitussopimus, joka sisältää tiedot sopimuspuolten tunnistamisesta, lahjoituksen arvon ja vastaanottajan vakuutus lahjoituksen hyväksymisestä.