Lahjoitus uskonnolliseen jumalanpalvelukseen – kaikki mitä sinun tarvitsee tietää!

Palveluvero

Teemme vuosittain tilit verotoimiston kanssa syntyneistä tuloista. Siksi löydämme usein erilaisia ​​tapoja alentaa tuloveroa esimerkiksi hyödyntämällä verohelpotuksia. Jotkut veronmaksajat tekevät lahjoituksia uskonnolliseen jumalanpalvelukseen, mutta he ihmettelevät, voiko tällaista lahjoitusta "kirjata pois" vuosittaiseen veroilmoitukseen. Katsotaan, voiko uskonnollinen lahjoitus vähentää verovelvollisuuttasi!

Avustus ja lahjoitus uskonnolliseen jumalanpalvelukseen

Mitä on uskonnollinen palvonta?

Puolan kielen PWN-sanakirjan mukaan uskonnollinen palvonta tarkoittaa "uskonnon ulkoista puolta teoreettisen opin vastakohtana; kaikki uskonnon uskonnolliset rituaalit, kaikki uskonnollinen toiminta”. Toisin sanoen uskonnollinen palvonta on toimintojen suorittamista, jotka liittyvät rituaaleihin, seremonioihin tai uskonnollisiin käytäntöihin (joskus myös pyhiin esineisiin).

Ladata:

pdf
Lahjoitukset vuosiveroilmoituksessa - KIS-esite.pdf Kuvaus: manuaalinen täyttö

Kuka voi hyödyntää alennuksen?

Verohelpotusta voivat saada uskonnollisiin tarkoituksiin varoja osoittavat verovelvolliset, jotka työskentelevät työ- tai siviilioikeudellisen sopimuksen perusteella, sekä yleiset yritystoimintaa harjoittavat. Verohelpotusta voivat käyttää myös tasaverolla maksavat verovelvolliset, jos heidän on toimitettava PIT-37 myös PIT-36L:n ulkopuolella. Tämän jälkeen verohelpotus selvitetään vuosittaisessa veroilmoituksessa PIT-37.

Lahjoitus uskonnolliseen jumalanpalvelukseen – kenelle?

Lahjoitus voidaan tehdä muun muassa kirkollisille oikeushenkilöille (seurakunnat, luostarit), kirkoille, hiippakunnille, uskonnollisille yhdistyksille tai muille uskonnollisen palvonnan tarkoitusperiä harjoittaville yhteisöille, kuten Telewizja Trwamille tai Radio Maryjalle. Useimmiten lahjoituksen uskonnolliseen jumalanpalvelukseen maksavat veronmaksajat esimerkiksi uusien liturgisten esineiden hankintaan, kirkon uusiin koristeisiin, alttarin kunnostukseen tai itse kirkon rakentamiseen. Osa lahjoittajista päättää tehdä ei-rahalahjoituksen – yleisin on liturgisten maalausten, liturgisten pukujen tai kirjojen lahjoittaminen seurakunnan kirjastoon. Jotta verovirasto ei kyseenalaista helpotuksen käyttöä lahjoituksen johdosta, on suositeltavaa nimetä siirto vastaanottajalle, esim. "Lahjoitus uskonnolliseen jumalanpalvelukseen, (tarkoitus täsmennettynä)".

Miten uskonnollinen lahjoitus tulee huomioida vuosittaisessa veroilmoituksessa?

Yleishyödyllisen lahjoituksen (mukaan lukien uskonnollisen palvonnan) tuen vähentämiseksi on ensin selvitettävä, minkä arvon olemme oikeutettuja vähentämään. Art. 26 sek. 1 piste 9 lit. ja alv-lain mukaan on mahdollista vähentää lahjoituksena annettu summa, mutta enintään 6 % tuloista. Seuraavaksi kerätään helpotuksen hyödyntämiseen oikeuttavat asiakirjat (ne eivät liity veroilmoitukseen, mutta niitä tulee säilyttää 5 vuotta veroilmoituksen tekovuoden päättymisestä). toimitettu), eli lahjoituksen tapauksessa:

  • raha - vahvistus voi periaatteessa olla esimerkiksi vahvistus lahjoitukseen liittyvistä siirroista vastaanottajan tilille,
  • ei-rahallisia, esim. uskonnollisia henkilöitä tai kuvia - vahvistuksena voi olla todiste, johon tiedot sisältyivät: kuka on antaja ja antaja (nimet, sukunimet, osoitteet), lahjoituksen arvo ja liitteenä oleva vastaanottajan ilmoitus että hän otti lahjoituksen vastaan. Lahjoitussopimusta voidaan käyttää myös ei-rahalahjoituksen yhteydessä todisteena.

Verohelpotuksen käyttö vuosiveroilmoituksessa on ilmoitettu liitteen PIT / 0 osassa D. Arvoverolain §:ssä 18 sek. 1 kohdan 7 mukaan oikeushenkilöt voivat vähentää tuloistaan ​​enintään 10 %. Yllä olevan vahvistaa muun muassa Katowicen verokamarin johtajan asema yksittäisessä tulkinnassa 11.5.2016, viite nro. IBPB-2-1 / 4511-180 / 16 / MK., josta voimme lukea:
Ottaen huomioon Art. 26 sek. Tuloverolain 7 2 momentin mukaan on huomioitava, että muussa kuin käteislahjoituksessa - kuten tässä tapauksessa - menojen määrä määriteltyihin tarkoituksiin mm. kohdassa 1 piste 9 lit. b) edellä mainitut Tuloverolain 1 momentti määräytyy lahjoittajan todisteen, lahjoituksen arvon ja vastaanottajan hyväksymisilmoituksen perusteella.

Edellä mainittujen lainsäännösten ja hakemuksessa esitettyjen tosiseikkojen valossa on todettava, että esitetyssä tilanteessa on oikeus vähentää tuloista uskonnolliseen jumalanpalvelukseen lahjoitetun lahjoitetun tontin arvo; vähennyksen arvo ei voi olla suurempi kuin määrä (arvo), joka muodostaa 6 % tuloista.
On kuitenkin korostettava, että tilanteessa, jossa tulot vastaavat tulon määrää (koska esimerkiksi tietyn tuloluokan henkilöverolaissa ei säädetä sen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista), esim. tuloista voidaan tehdä myös vähennys; tässä tapauksessa tulot rinnastetaan tuloihin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Jan Kowalski työskentelee toimeksiantosopimuksen nojalla, ja hänen vuositulonsa vuonna 2020 olivat 71 650 zlotya. Hänen lahjoituksensa uskonnolliseen jumalanpalvelukseen oli koko vuoden aikana 4 000 zlotya. Minkä arvon hän voi vähentää?
Hän voi vähentää lahjoituksensa täyden arvon - 4 000 zlotya - koska se ei ylittänyt 6 prosenttia hänen tuloistaan.

Esimerkki 2.

Vuonna 2020 yksityisyrittäjänä toimiva Anna Nowak lahjoitti 5 000 zlotyn arvosta maalauksia uskonnolliseen jumalanpalvelukseen. Voiko hän vähentää koko summan. jos hänen vuositulonsa vuonna 2020 olisivat vain 30 000?

Ei. Anna voi vähentää vain 6 % 30 000 eli 1800 zlotysta.Lisäksi vaaditaan, että lahjoitus on dokumentoitava asianmukaisesti, esimerkiksi lahjoitussopimuksella.

Esimerkki 3.

Mr.Michał, joka johtaa yksityistä yritystä, joka maksettiin tasaverolla vuonna 2020, saavutti 45 tuhannen zlotyn tulot, jotka hän kirjasi vuosittaiseen veroilmoitukseen PIT-36L. Lisäksi hän saavutti työsopimuksen perusteella 20 tuhannen zlotyn tuloja, jotka selvitetään vuosittaisessa veroilmoituksessa PIT-37. Voidaanko hänen uskonnollisiin tarkoituksiinsa tekemä lahjoitus (800 zlotya) sisällyttää PIT-37:ään?

Koska herra Michał on myös velvollinen todistamaan työsopimuksesta saadut tulot PIT-37-lomakkeella, hän voi vähentää lahjoituksen koko arvon (arvo on alle 6 % tuloista).