Yrittäjän tiedot yrityskirjeissä ja sopimuksissa

Palvelus

Säännöissä sanotaan, että kanssa liiketoimien turvallisuuden ja mahdollisten kuluttajien tai urakoitsijoiden harhaanjohtamisen estämiseksi yrityksen tulee luovuttaa joitakin tietoja itsestään ollessaan tekemisissä toisen osapuolen kanssa. Mitkä ovat yrittäjän pakolliset tiedot yrityskirjeissä?

Mitä tietoja yrittäjästä yksityisen elinkeinonharjoittajan tulee toimittaa kirjeissä?

30.4.2018 asti voimassa oleva elinkeinotoiminnan vapaudesta annettu laki 21 määrää, että jos yrittäjä tarjoaa tavaroitaan suora- tai verkkomyynnissä, hänen tulee sisällyttää tarjoukseensa pakollisesti:

 • toiminimi, josta käy ilmi oikeudellinen muoto, ja luonnollisen henkilön osalta yrittäjän etu- ja sukunimi sekä nimi, jolla hän harjoittaa liiketoimintaa,

 • yrityksen pääkonttori,

 • Verotunnus.

Toisaalta Art. Lain 16 §:ssä todetaan, että yrittäjä on velvollinen sisällyttämään NIP:nsä kirjallisiin ilmoituksiin harjoitetun toiminnan yhteydessä.

Mitä tietoja yrittäjästä yrityksen tulee toimittaa kirjeissä?

Mitä tietoja yritysmuodossa toimivan yrittäjän tulee toimittaa, on säädetty pykälässä. Kansallisesta tuomioistuinrekisteristä annetun lain 34 § ja kauppayhtiölaki.

Edellä mainitut säädökset osoittavat, että kansalliseen tuomioistuinrekisteriin merkityillä tahoilla on velvollisuus sisällyttää seuraavat tiedot elinkeinotoiminnan yhteydessä annettaviin kirjallisiin ilmoituksiin:

 • yritys tai nimi,

 • suoritetun toiminnan oikeudellisen muodon nimitys,

 • yrityksen pääkonttori ja osoite,

 • NIP (verotunnus),

 • rekisteröintituomioistuimen nimeäminen, jossa rekisteritiedostoja säilytetään.

Yritysmuodossa toimivien yrittäjien tulee kuitenkin sisällyttää kaikkiin kirjeisiin ja kaupallisiin tilauksiin sekä verkkosivustoihin seuraavat tiedot:

 • yrityksen nimi, toimipaikka ja osoite,

 • sen rekisterituomioistuimen nimi, jossa yhtiön asiakirjoja säilytetään, ja numero, jolla se on merkitty rekisteriin,

 • verotunnistenumero (NIP),

 • osakepääoman suuruus ja yhtiöstä, jonka sopimus on tehty mallisopimuksella, kunnes osakepääoma on katettu, myös tieto siitä, että vaadittuja osakepääoman maksuja ei ole suoritettu.

Tuomioistuin voi määrätä enintään 5 000 zlotyn sakon, jos edellä mainittuja tiedonantovelvoitteita ei noudateta.

Tärkeä!

Paitsi osakeyhtiöt Tietojen antamisvelvollisuus ei koske tahdonilmoituksia, jotka on osoitettu yhtiön kanssa pysyvässä sopimussuhteessa oleville henkilöille.

Yrityksen kanssa pysyviin sopimussuhteisiin jäävät henkilöt ovat esimerkiksi kanta-asiakkaita; tahtoilmoitus on esimerkiksi kaupalliset tarjoukset, viestit. Mikäli kirjeet on siis osoitettu yritysten kanta-asiakkaille, ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimittaa edellä mainittuja yritystietoja.

Missä muodossa yrittäjän tiedot tulee esittää kirjeissä?

Säännöissä ei aseteta vaatimuksia yrittäjän tietojen antamismuodolle, vaan ainakin soveltuvien tietojen antaminen voidaan tehdä esimerkiksi syöttämällä ne joka kerta asiakirjaa luotaessa kirjelomakkeella, jolloin vältytään yrityksen tietojen syöttämiseltä yksittäin. jokaisen uuden kirjaimen kanssa tai leimassa.

Hyvä käytäntö on asettaa voimassaolevat yritystiedot sähköpostin alatunnisteeseen.

Jos yrityksellä on verkkosivusto, sen tulee sisältää myös yrityksen tiedot, esimerkiksi osoitetiedoissa.

Muuttaako yrityslaki mitään?

Elinkeinoelämän perustuslaki (luonnosvaiheessa), joka tulee voimaan 30.4.2018, kumoaa nykyisen elinkeinovapauslain. Tähän asti vapauslaki määräsi, mitä tietoja yrittäjän tulee antaa liikeyhteyksissään. Nyt asiaa koskevat säännökset löytyvät Yrittäjälaista ja Elinkeinotoiminnan keskusrekisteristä ja -tiedoista ja Yrittäjien tietopisteestä annetusta laista - nämä ovat kaksi viidestä elinkeinolakipakettiin sisältyvästä laista.

Mitä tulee vaatimukseen siitä, mitä yrittäjän tietojen tulee olla yrityskirjeissä ja yrityskontakteissa, elinkeinolaki ei muuta näitä vaatimuksia - sekä ennen yhtiöjärjestyksen voimaantuloa että sen jälkeen yrittäjä on velvollinen toimittamaan samat tiedot. Poistetun elinkeinovapauslain säännökset siirrettiin Yrittäjälakiin (vanhat 16 ja 21 §:t yhdistettiin elinkeinolain 20 §:ksi) - muuttamatta tässä suhteessa mitään.