Mikä on velallisen velkojen uudelleenjärjestely?

Palvelus

Mikä on velallisen velkojen uudelleenjärjestely?

Hoidamme velkojen uudelleenjärjestelyt siinä tapauksessa, että päätetään ryhtyä konkurssiin järjestelymahdollisuudella. Osana tätä konkurssimenettelyä on esitettävä keinoja konkurssin tehneen velkojen uudelleenjärjestelyyn.

Klassiset ehdotukset velkojen uudelleenjärjestelystä

Konkurssi- ja saneerauslaki säätelee pykälässä. 270 luettelo perusehdotuksista velallisen velkojen uudelleenjärjestelyä varten, ja nämä ovat:

1) velvoitteiden suorittamisen lykkääminen;

2) velan takaisinmaksun jakaminen eriin;

3) velkasumman vähentäminen;

4) saamisten muuntaminen osakkeiksi tai osakkeiksi;

5) tietyn vaatimuksen turvaavan oikeuden muuttaminen, korvaaminen tai peruuttaminen.

Muut järjestelyehdotukset

Myös muita järjestelyehdotuksia löytyy konkurssi- ja saneerauslain säännöksistä, ja siten:

  • taide. Lain 90 §:n mukaan järjestelyä voidaan jatkaa sen suorittamisen ajaksi, sen tilan tai kiinteistön, jossa konkurssin tehneen liiketoimintaa harjoitetaan, vuokra- tai vuokrasopimukseen sisältyvän irtisanomiskiellon ajaksi. Irtisanomisen kielto on erittäin tärkeä asia siinä tapauksessa, että järjestely on tarkoitus tehdä konkurssin tehneen yrityksen saavuttamasta voitosta, koska se mahdollistaa järjestelyn toteuttamiselta syntyvän esteen poistamisen, joka voi olla konkurssiin menneen henkilön pakkopoistaa käytössä olevasta omaisuudesta;

  • taide. 275 - konkurssiin menneen yrityksen varojen haltuunotto velkojien toimesta ja saatavien maksaminen konkurssiin menneen yrityksen voitosta;

  • taide. 294 kappale. 2 - mahdollisuus ottaa järjestelyssä käyttöön konkurssiin menneen yrityksen pakollinen hallinto järjestelyn ajaksi;

  • taide. 284 - vakuuden asettaminen kolmansien osapuolten suorittamaa järjestelyä varten;

  • konkurssissa olevan valtakirjan myöntäminen määräajaksi, joka kattaa järjestelyn toteuttamisen. Tällainen valtakirja koskee konkurssissa olevan velallisen koko liiketoimintaa tai osaa siitä;

  • Valtuutuksen myöntäminen konkurssipesän omaisuuden määräämiseen, jos järjestelyä ei suoriteta.