Ovatko televiestintälain muutokset kustannustoimittajalle?

Palvelus

Televiestintälakiin tehtiin 21.12.2020 muutoksia, jotka ovat olennaisen tärkeitä telelain perusteella toimiville palveluntarjoajille. Katsotaanpa, mitkä ovat näiden yrittäjien velvollisuudet.

Muutokset ovat luonteeltaan kuluttajamyönteisiä, sillä monia muutoksia on tehty helpottamaan sopimusten tekemistä ja niiden irtisanomista. Toteutetut muutokset ovat lähde palveluntarjoajille uusille velvoitteille, jotka näyttävät liittyvän tarpeeseen periä lisämaksuja heidän puoleltaan.

Sopimuksen irtisanomisen dokumentointimuoto

Lakimuutoksella otettiin käyttöön säännös, jonka mukaan jos palveluntarjoaja mahdollistaa sopimuksen tekemisen asiakirjamuodossa, palveluntarjoaja on näin ollen velvollinen mahdollistamaan sen irtisanomisen sekä irtisanoutumaan tai irtisanomaan sen asiakirjamuodossa.

Tämäntyyppinen telesopimuksen tekeminen ja samalla irtisanominen, jos tilaaja toimittaa sopimuksen irtisanomista koskevan lausunnon asiakirjamuodossa, velvoittaa palveluntarjoajan välittömästi, mutta ei viimeistään yhden arkipäivän kuluessa tämän selvityksen vastaanottamisesta ilmoittaa tilaajalle sen vastaanottamisesta.

Toimittaja voi tehdä ilmoituksen kahdella tavalla:

  1. lyhyen tekstiviestin (SMS) lähettäminen tilaajan yhteyshenkilölle ilmoittamaan numeroon, joka esiintyy irtisanottavassa sopimuksessa - ei-maantieteellisen numeron ilmoittaneen tilaajan tapauksessa;

  2. puhelun soittaminen tilaajan ilmoittamaan irtisanottavassa sopimuksessa olevaan numeroon yhteydenottoa varten - maantieteellisen numeron ilmoittaneen tilaajan tapauksessa.

Lainsäätäjä velvoitti palveluntarjoajan vahvistamaan tilaajalle telepalvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen irtisanomista koskevan ilmoituksen hyväksymisen pysyvällä välineellä 14 päivän kuluessa tämän ilmoituksen toimittamisesta ja ilmoittamaan palvelun nimen. ilmoituksen mukaan ilmoituksen vastaanottopäivä ja sopimuksen päättymispäivä. Tällainen velvoite edellyttää pysyvän välineen määritelmän selventämistä. Tätä määritelmää ei toistettu 16. heinäkuuta 2004 annetussa telelaissa. Se löytyy kuitenkin 30.5.2014 annetusta kuluttajan oikeuksista annetusta laista, johon lainsäätäjä määrää viittaamaan.

Pysyvä väline on materiaali tai väline, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa tietojen saatavuuden tulevaisuudessa niiden käyttötarkoituksiin sopivan ajan ja joka mahdollistaa tietojen tallentamisen. tiedot luodaan uudelleen ennallaan.

Toisin sanoen kestävä tietoväline on esim. materiaali (esim. paperi, CD/DVD, kynäasema, muistikortti, kiintolevy) tai työkalu (kiintolevylle tallennettu sähköposti), jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa tietoja tavalla, joka mahdollistaa pääsyn siihen.

Tässä tapauksessa toimittaja on velvoitteensa täyttäessään velvollinen esimerkiksi lähettämään tilaajalle sähköpostiviestin, jos hänellä on sähköpostiosoite, jos hänellä ei ole velvollisuutta lähettää vahvistusta paperimuodossa, joka käytännössä sisältää tosiasiallisesti maksetun maksun.

Tietovelvollisuus ennen automaattista sopimuksen jatkamista

Kuluttaja kohtaa usein telepalvelusopimuksen automaattisen jatkamisen. Lainmuutoksen jälkeen, kun määräajaksi tehty telepalvelujen tarjoamista koskeva sopimus on automaattisesti jatkettu sen voimassaolon jälkeen toistaiseksi, tilaajalla on oikeus irtisanoa se milloin tahansa kuukauden irtisanomisajalla. . Irtisanomisajan aikana tilaaja vastaa vain sopimuksen kattamien telepalvelujen tarjoamisesta aiheutuvista kustannuksista. Palveluntarjoajan puolelta ilmenee sopimuksen automaattisen uusimisen yhteydessä tiedonantovelvollisuus, joka koostuu siitä, että ennen palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen automaattista jatkamista yleisesti saatavilla olevien telepalvelujen tarjoaja on velvollinen ilmoittaa tilaajalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla pysyvällä välineellä viimeistään 30 päivää ennen sen ajanjakson päättymistä, jolle sopimus on tehty, sopimuksen automaattisesta jatkamisesta, sen irtisanomisesta sekä heidän tarjoamansa edullisimmat tariffipaketit.

Ilmoitus tiedonsiirtorajan käytöstä

Yleisessä matkaviestinverkossa ajan tai käytetyn datamäärän tai hinnoitteluyksikön perusteella laskutettuja palveluja tarjoavan yleisesti saatavilla olevien telepalvelujen tarjoajan on tarjottava kuluttajalle työkalu näiden palvelujen käytön seurantaan. Tämä tarjoaja ilmoittaa kuluttajalle palvelun kulutusrajan käytöstä valitsemansa tariffipaketin sisällä.

Internet-yhteyspalvelun tarjonnan jatkuvuuden ylläpitäminen tämän palvelun tarjoajan vaihtuessa

Tilaajalla, joka on sopimuspuolena Internet-yhteyspalvelun tarjoajan kanssa, on tämän palvelun tarjoajan vaihtuessa oikeus säilyttää palvelun jatkuvuus, ellei se ole teknisesti mahdollista. Uusi Internet-yhteyspalvelun tarjoaja aktivoi tämän palvelun mahdollisimman pian tilaajan kanssa sovittuna, mutta viimeistään 1 arkipäivän kuluessa nykyisen Internet-palveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta, joka on vahvistettu välittömästi kestävä väline.

Nykyinen Internet-yhteyspalvelun tarjoaja on velvollinen tarjoamaan palvelua olemassa olevin ehdoin siihen päivään asti, jolloin uusi Internet-yhteyspalvelujen tarjoaja on sopinut tilaajan kanssa tämän palvelun aktivointipäivästä. Uudet ja aiemmat palveluntarjoajat, jotka vaihtavat tietoja keskenään, eivät saa periä tilaajalta kuluja.

Korvauksen maksaminen

Muutettujen säännösten mukaan tilaajalle on maksettava korvaus, jos Internet-yhteyspalvelun tarjoajaa ei vaihdeta nykyisestä palveluntarjoajasta johtuvista syistä. Korvaus on kertaluonteinen, jokaiselta viivästyneeltä päivältä 1/4 kaikkien suoritettujen palvelujen kuukausimaksujen summasta laskettuna kolmen viimeisen tilityskauden laskujen mukaan.

Jos palveluntarjoajaa ei ole vaihdettu uudesta palveluntarjoajasta johtuvista syistä, tilaajalla on oikeus saada jokaiselta viivästyspäivältä kertakorvaus, joka on 1/4 kaikkien tarjottujen palvelujen kuukausimaksujen summasta. , joka lasketaan nykyisen pääsyntarjoajan kolmen viimeisen laskutuskauden laskujen mukaan Internetiin.

Oikeusperusta

  1. Laki, annettu 16. heinäkuuta 2004 Telecommunications Law, Journal of Laws 2019.2460, ts.

  2. Laki, annettu 30. toukokuuta 2014, kuluttajan oikeuksista, Lakilehti 2020.287, eli teksti 16. heinäkuuta 2004, Televiestintälaki, Journal of Law.2019.2460, ts.

"Tak Prawnikin" tiimin laatima materiaali.

Tuotemerkin "Tak Prawnik" omistaja on BZ Group Sp. z o.o.