Onko mahdollista muuttaa työaikataulua?

Palvelus

Yrityksessä työntekijät työskentelevät vastaavassa järjestelmässä. Tehtaalla suuresta henkilöstömäärästä johtuen usein tulee odottamattomia poissaoloja, esim. sairauden vuoksi, jättää pyynnöstä. Tällaisissa tilanteissa työaikatauluun tulee muutoksia, jopa yön yli. Onko äkillinen muutos työaikatauluun hyväksyttävä?

 

Karina, Ełk

 

Työlain 129 § sisältää säännöt työaikataulujen laatimisesta. Sen perusteella työnantaja on velvollinen laatimaan työaikataulut kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Suunniteltu työaika aikataulussa tulee olla vähintään 1 kuukausi. Määräysten mukaan työnantajan tulee ilmoittaa työntekijöille työaikataulut vähintään viikkoa ennen sen jakson alkua, jolle ne on sovittu. Erilaisten suunnittelemattomien poissaolojen esiintymisen vuoksi tämän velvoitteen täyttäminen on usein vaikeaa ja työaikataulun muutos on tarpeen.

Työlain säännösten edellyttämä työaikataulun muutos

Aikataulun muutokset saattavat olla tarpeen lain säännösten vuoksi. Työlain mukaan työnantaja on velvollinen määräämään vapaapäivän työlle sunnuntaina, yleisenä vapaapäivänä tai vapaapäivänä keskimääräisen viisipäiväisen työviikon vuoksi. Tilanne on samanlainen, kun työnantaja myöntää työntekijälle vapaata ylityöstä. Työaikataulun muuttaminen tällaisissa tapauksissa on laillisesti perusteltua ja mahdollista.

Työnantajasta riippumattomat tilanteet ja työaikataulun muuttaminen

Koodissa lueteltujen tilanteiden lisäksi on monia muitakin tapahtumia, joissa työnantajan on muutettava työaikataulua, kuten sairaus, tilausloma jne. Tällaisissa tapauksissa katsotaan, että työaikataulun muutos on hyväksyttävä, kun se on perusteltua työnantajasta riippumattomien olosuhteiden vuoksi, ja se tulee määritellä sisäisissä määräyksissä (työmääräykset, työehtosopimus).

Työpaikkamääräysten tulee säännellä, missä tilanteissa työaikataulun muutos on sallittu.

Työ- ja sosiaaliministeriön mukaan pykälässä tarkoitettu viikoittainen aikaraja. Työlain 129 § 3 §. On myös huomioitava, että työlain säännökset eivät sisällä säännöksiä aikataulujen muuttamisen tavasta ja määräajasta. Siksi työnantajan tehtävänä on määritellä ne yrityksen säännöissä. Pääsääntöisesti oletetaan, että työnantajan tulee antaa tieto aikataulun muutoksesta viimeistään viimeisen työpäivän loppuun mennessä, jonka jälkeen muutoksen on tapahduttava.