Ovatko viherkustannukset yrityksen pääkonttorin edustamiskustannuksia lähellä?

Palveluvero

Yrityksen pääkonttorin ympärillä on yleensä viheralueita, joista yritykselle aiheutuu tiettyjä ylläpitokustannuksia. Näiden kustannusten oikea tunnustaminen PKPiR:ssä herättää monia epäilyksiä. Yleisin kiista on siitä, ovatko tällaiset kulut verotuksessa vähennyskelpoisia vai sisällytetäänkö ne edustuskuluihin, jotka on lain mukaan jätetty verotuksen ulkopuolelle.

Art. ALV-lain 22 §:n mukaan verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat menot, jotka on tehty tulojen saamiseksi tai niiden lähteen säilyttämiseksi tai turvaamiseksi, lukuun ottamatta 1 momentissa tarkoitettuja menoja. Lain 23 §. Vain taiteessa. 23 edustuskuluja on jätetty verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen ulkopuolelle. Tällaisia ​​kustannuksia ovat erityisesti ateriapalvelukulut sekä ruokien ja juomien, mukaan lukien alkoholijuomat, hankintakulut. Herää kysymys, mitä edustaminen oikein on ja pitäisikö yrityksen, joka maksaa kustannuksia ympäristön viheralueiden kehittämisestä, sisällyttää ne tähän kustannusluokkaan.

Edustuksen käsite

Edustuksen kirjaimellista käsitettä ei ole selkeytetty laissa. Sanakirjan määritelmän mukaan tämä termi tulisi ymmärtää loistoksi, eleganssiksi ja ylellisyydeksi. On tapana olettaa, että edustus on kaikkea toimintaa, joka koostuu hyvän yrityksen kuvan luomisesta ja lujittamisesta ja jonka tarkoituksena on nostaa sen arvovaltaa. Veroviranomaisten mukaan elinkeinotoimintaan liittyvä edustus koostuu virallisista ja kaupallisista yhteyksistä muihin yrittäjiin, urakoitsijoihin ja vieraisiin. Näillä kontakteilla on tarkoitus vaikuttaa myönteisen kuvan muodostumiseen yrityksestä. Edustamisesta aiheutuvat kustannukset on tarkoitettu uusien tai olemassa olevien kontaktien ja tuttavuuksien luomiseen. Nämä kulut sisältävät virvokkeita urakoitsijoilta, lahjat vieraille. Veronmaksaja on velvollinen arvioimaan, onko tietty kulu aiheutunut edustustoiminnasta vai onko se tavanomainen yritystoiminnan kustannus.

Kulut viherkasveista yhtiön pääkonttorin ympärillä

Mitä tulee kustannuksiin, jotka liittyvät vihreän trendin ylläpitämiseen yhtiön pääkonttorin ympärillä, emme voi laskea niitä edustuskuluiksi niiden eleganssin ja ylellisyyden puutteen vuoksi. Yhtiö on esteettisten arvojen ja tavanomaisten standardien vuoksi velvollinen hoitamaan hallussaan olevaa maa-aluetta. Tämä tarkoittaa, että sen tulee tehdä tiloissaan järjestyksen ja puhtauden ylläpitämiseen liittyviä töitä. Tästä syystä voidaan päätellä, että yrityksen toimipaikan ympärillä olevien viheralueiden kustannukset voidaan luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kustannuksiksi. Maanrakennuskustannukset sisältävät mm nurmikon hoito ja niitto, kasvien kastelu, viherkasvien lannoitus.

On kuitenkin muistettava, että nämä kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja vain, jos ne ovat kohtuullisia ja kiinteistö ei eroa merkittävästi muista naapurikiinteistöistä. Jotta vihreät kulut laskettaisiin oikein kuluiksi, on parasta istuttaa yrityksen tiloihin vakiokasveja, kuten muutkin alueella.

Jos yritys päättää istuttaa tiloihinsa esimerkiksi eksoottisia, kalliita pensaita tai kukkia, joita ei löydy mistään lähialueelta, nämä kulut verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina voivat heiketä. Tällaiset kustannukset ovat edustavia.