Talvirenkaiden vaihto – voiko se olla verovähennyskelpoinen kustannus?

Palveluvero

Auto on erottamaton osa, jota käytetään useimmissa yrityksissä. Se liittyy moniin kuluihin, joita sen toiminnasta tulee aiheutua. Yksi tällainen kulu on renkaiden vaihto vuodenaikojen vaihtuessa. Voidaanko renkaiden vaihtoon liittyvät kulut luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi? Tarkistaa!

Parantaako renkaiden vaihto ajoneuvoa?

Yrittäjät ihmettelevät usein, pidetäänkö uusien talvirenkaiden hankintaa auton parantamisena. Tässä tapauksessa kannattaa kiinnittää huomiota käyttöomaisuuden yhteydessä parantamisen määritelmään.

Art. 22 g 1 kohdan. PIT-lain 17 §:n mukaan käyttöomaisuus katsotaan parantuneeksi, kun sen jälleenrakentamisesta, laajennuksesta, rakentamisesta, mukauttamisesta tai modernisoinnista tiettynä verovuonna aiheutuneiden menojen summa ylittää 10 000 zlotya (aktiivisille arvonlisäverovelvollisille netto; arvonlisäverosta vapautetuille verovelvollisille brutto) ja nämä kulut lisäävät käyttöarvoa suhteessa käyttöomaisuuden käyttöönottopäivän arvoon.

Talvirenkaiden ostaminen ja vaihto yrityksen käytössä olevaan autoon ei täytä yllä olevaa määritelmää - tällaisilla toimilla pyritään lisäämään ajoneuvon ajoturvallisuutta ja suojaamaan sitä sääolosuhteiden negatiivisilta vaikutuksilta. Talvirenkaat eivät näin ollen ole omaisuuden parannus, vaan ne ovat tavallinen verotuksessa vähennyskelpoinen kulu, joka liittyy ajoneuvon päivittäiseen käyttöön.

Voidaanko renkaiden vaihto kirjata kuluksi KPIR:iin?

Jotta menot voidaan sisällyttää käyttökustannuksiin, niiden on täytettävä tietyt ehdot:

 • sen on oltava aiheutunut tulonlähteen hankkimiseksi, ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi;
 • täytyy liittyä yritykseen,
 • ei voida luetella Art. PIT-lain 23 §
 • on dokumentoitava asianmukaisesti.

Jos renkaiden vaihtoon liittyvät kulut täyttävät edellä mainitut ehdot, ne voidaan sisällyttää yrityskuluihin. Niiden kirjaamistapa kuitenkin vaihtelee sen mukaan, onko ajoneuvo kirjattu käyttöomaisuuteen vai onko kyseessä liiketoiminnassa käytetty yksityinen ajoneuvo.

Renkaiden vaihto ja ajoneuvo kirjattiin käyttöomaisuuteen

Jos renkaiden vaihto tapahtuu käyttöomaisuusrekisteriin kuuluvassa ajoneuvossa, yrittäjällä on oikeus sisällyttää yrityksen kuluihin:

 • 75 % nettoarvosta lisättynä vähentämättömällä arvonlisäverolla (aktiivisille arvonlisäveron maksajille) tai 75 % bruttoarvosta (ei arvonlisäveron maksajille) - jos ajoneuvo on yksityiskäytössä ja liiketoiminnassa;
 • menojen koko arvo (aktiivisilla arvonlisäverovelvollisilla netto; arvonlisäverovelvollisilla brutto) - jos ajoneuvoa käytetään vain liiketoiminnassa.

Tällöin osto sisällytetään KPIR:iin sarakkeessa 13 - Muut kulut ja ostojen arvonlisäverorekisteriin arvonlisäveron vähennysoikeuden mukaisesti (100% tai 50%) aktiivisten arvonlisäveronmaksajien tapauksessa.

Renkaiden vaihto ja yksityisauto liiketoiminnassa

Yksityisen henkilöauton liiketoiminnassa käytöstä aiheutuneet kulut kirjataan verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin määrään, joka vastaa 20 % kyseisestä ajoneuvosta aiheutuneiden kulujen summasta (aktiivisten arvonlisäveron maksajien osalta tämä arvo ymmärretään nettomääränä vähennyskelvottomalla arvonlisäverolla lisättynä, ja arvonlisäverosta vapautettujen verovelvollisten osalta se on bruttomäärä). 1.1.2019 alkaen elinkeinotoiminnassa käytettävään henkilöautoon liittyvien käyttökulujen selvitystapa on muuttunut, joka on kuvattu artikkelissa: Ajoneuvon käyttökulut 2019 - verokustannus ja arvonlisäveron vähennys.

Kuinka laskea arvonlisävero renkaita ostettaessa?

Renkaiden vaihtokulujen arvonlisäveroa vähennettäessä ei ole väliä, kirjataanko ajoneuvo käyttöomaisuuteen vai ei. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, minkä suuruisen arvonlisäveron vähennyksen kyseiseen ajoneuvoon liittyvistä kuluista yrittäjä on valinnut (50 % tai 100 %), koska silloin hän tekee vähennyksen valitun summan mukaan.

Arvonlisäverosta vapautettujen verovelvollisten osalta, koska he eivät voi vähentää arvonlisäveroa aiheutuneista kuluista, menot sisällytetään bruttomääräisesti toimintakuluihin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Mr. Adam osti auton renkaiden vaihtopalvelun bruttohintaan 1 230 zlotya (sisältää 230 zlotya ALV). Auto on kirjattu käyttöomaisuusrekisteriin ja Adam vähentää arvonlisäverosta 50 % siihen liittyvistä kuluista. Miten tällainen renkaanvaihtopalvelun osto tulee kirjata kirjanpitoon?

Jos herra Adam vähentää arvonlisäverosta 50 % ajoneuvoon liittyvistä kuluista, tällainen toimenpide tulisi sisällyttää:

 • KPIR sarakkeessa 13, jonka määrä on 75 % x (netto (1000 PLN) + 50 % ALV (115 PLN)), eli 836,25 PLN;
 • ALV-rekisteriin 50 % arvonlisäverosta, eli 115 PLN.

Esimerkki 2.

Annalla on käyttöomaisuuteen kuuluva auto, josta hänellä on oikeus 100 %:n arvonlisäveron vähennykseen. Joulukuussa se osti renkaiden vaihtopalvelun talvirenkaisiin bruttohintaan 369 PLN (sisältää 69 PLN ALV). Miten tällainen osto voidaan ottaa huomioon?

Renkaiden vaihtoa ostaessaan Annalla on oikeus sisällyttää tällainen kulu hintaan:

 • KPIR sarakkeessa 13 100 % nettoarvosta, eli 300 PLN;
 • ALV-rekisterissä 100 % ALV, eli 69 PLN.

Esimerkki 3.

Mr. Zbigniew ei ole pelastaja ja on ostanut renkaiden vaihtopalvelun autoon, joka on hänen käyttöomaisuutensa, jota käytetään vain liiketoiminnassa. Laskussa oli seuraavat arvot:

 • nettomäärä 350 PLN
 • ALV 80,50 PLN,
 • bruttoarvo 430,50 PLN.

Joten kuinka hänen pitäisi sisällyttää tällainen lasku? Herra Zbigniewin tulee sisällyttää tällainen lasku kokonaisuudessaan, eli 430,50 PLN:n bruttomääränä, KPiR:n sarakkeeseen 13.

Kuinka selvittää renkaiden vaihtopalvelun osto EU-urakoitsijalta?

Renkaiden vaihtopalvelun ostaminen EU-urakoitsijalta vaihtelee kaupan luonteen mukaan.

Jos osto koski itse renkaanvaihtopalvelua, niin tällainen liiketoimi tulee kirjata pykälän mukaan. arvonlisäverolain 28b, eli palvelujen tuontina. Jotta tällainen liiketoimi voidaan toteuttaa, tiettyjen ehtojen on kuitenkin täytyttävä:

 • palveluntarjoajalla ei ole kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa maan alueella, eikä sillä ole pysyvää asuin- tai asuinpaikkaa maan alueella;
 • palvelun vastaanottaja ja palveluntarjoaja on EU:n arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity aktiivinen arvonlisäverovelvollinen.

Toisaalta, jos yrittäjä osti renkaita ja tiettyyn ostoon liittyi niiden vaihtopalvelu, tällainen liiketoimi olisi luonnehdittava yhteisön sisäiseksi tavaroiden hankinnaksi (WNT). Edellytyksenä on kuitenkin, että renkaiden hankinta on hallitseva palvelu. Art. 9 sek. Arvonlisäverolain 1 ja 2 §:n mukaan, jotta liiketoimia voitaisiin pitää yhteisöhankintana, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

 • tavaroiden ostaja on Puolan arvonlisäveron tai arvonlisäveron maksaja ja ostetut tavarat on tarkoitettu palvelemaan verovelvollisen liiketoimintaa tai oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen (jollei 10 artiklasta muuta johdu);
 • tavaran luovuttaja on arvonlisäveron tai arvonlisäveron maksaja;
 • tavaran viennin muuhun jäsenvaltioon kuin lähtö- tai kuljetusjäsenvaltion alueelle on tavaran luovuttaja, tavaran ostaja tai heidän puolestaan ​​vahvistanut.

Jos arvonlisäverosta vapautuneen verovelvollisen yhteisöhankinnan (tavarayhteisöhankinta) arvo ei ylitä 50 000 zlotya tiettynä vuonna, hänen ei tarvitse rekisteröityä yhteisön sisäisiin liiketoimiin (alv) -EU), joten hänen ei tarvitse ilmoittaa yhteisön sisäisiä tavaroita. Yhteenvetona voidaan todeta, että renkaanvaihto voidaan luokitella liiketoiminnan verokuluksi, jos se täyttää tietyt edellytykset kulujen kirjaamiselle liikekuluksi.

Renkaiden vaihto - kulujen kirjaaminen wFirma.pl-järjestelmässä

Jos haluat kirjata renkaiden vaihtoon liittyvän kansallisen laskun wfirma.pl-järjestelmään, siirry KULUT »TILINPÄÄTÖS» LISÄÄ »ALVLASKU -välilehteen. Valitse ikkunassa menotyypiksi AJONEUVON NYKYISEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT MUUT KULUT ja kuvauskohdassa voit syöttää tietoja, esim. "renkaiden vaihto". Kulu sisällytetään tallennuksen jälkeen KPIR:iin sarakkeessa 13 - muut kulut kulun sisällyttämisoikeuden mukaisesti ja ALV-rekisteriin tiettyyn ajoneuvoon liittyvien kulujen arvonlisäveron vähennysoikeuden mukaisesti.