Toiminnan keskeyttäminen ja asiakirjojen allekirjoittaminen

Palveluliiketoiminta

Joskus toiminnan kausiluonteisuus tai rajallinen maksuvalmius pakottaa yrittäjät keskeyttämään liiketoimintansa. Se on varma vaihtoehto niille, jotka eivät halua sulkea yritystä, kun ajat ovat vaikeammat tulla. Kannattaa kuitenkin tietää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet tällaisia ​​henkilöitä koskevat, sillä toiminnan keskeyttäminen ei tarkoita siihen liittyvän toiminnan jättämistä tekemättä. Onko siis verovelvollisella oikeus allekirjoittaa mitä tahansa keskeytettyyn yritykseen liittyviä asiakirjoja?

Liiketoiminnan keskeyttäminen

Tärkeimmät yhtiön toiminnan keskeyttämiseen liittyvät säädökset löytyvät 6.3.2018 annetusta laista, yrittäjälaista. Yrittäjä, joka ei työllistä työntekijää, voi keskeyttää toiminnan toistaiseksi tai määräajaksi, mutta se ei saa olla lyhyempi kuin 30 päivää siten kuin pykälässä säädetään. 23 sek. 1 yllä laki. Keskeytysaika alkaa CEIDG-1-hakemuksessa ilmoitetusta päivämäärästä.

On myös muistettava, että yrittäjät, jotka työllistävät työntekijöitä, jos työntekijät ovat äitiyslomalla, vanhempainvapaalla tai vanhempainvapaalla toiminnan keskeytyessä, voivat myös keskeyttää.

Art. 22 sek. 2 Yrittäjälaki:

Oikeutta (...) voi käyttää myös yrittäjä, joka työllistää vain työntekijää, joka on äitiysvapaalla, äitiysvapaalla, vanhempainvapaalla tai vanhempainvapaalla, joka ei yhdistä vanhempainvapaan käyttöä työn tekemiseen. tämän loman myöntävä työnantaja.Vapaiden käytön lopettamisen tai työntekijän esittämän hakemuksen vanhempainvapaan käytön yhdistämisestä työn tekemiseen tämän vapaan myöntävän työnantajan palveluksessa, työntekijällä on oikeus saada palkkaa kuin seisontaajasta, jonka määrää työlainsäädännön säännösten mukaisesti keskeyttämisajan loppuun asti.

Siviilioikeudellisen parisuhteen tapauksessa sen keskeyttäminen on voimassa, jos kaikki osakkaat ilmoittavat siitä. Elinkeinotoiminnan keskeytysaika voi kestää 30 päivästä 24 kuukauteen ja alkaa valtakunnalliseen tuomioistuinrekisteriin merkitsemishakemuksessa ilmoitetusta päivästä, kuitenkin aikaisintaan hakemuksen jättöpäivästä.

Toiminnan keskeyttäminen ja tulojen säilyttäminen ja turvaaminen

Toiminnan keskeyttäminen estää pääsääntöisesti harjoitetun yhtiön piiriin kuuluvan toiminnan harjoittamisen ja juoksevan tulon saamisen muusta kuin maataloustoiminnasta. Siksi on mahdotonta myydä tavaroita tai tarjota palveluja ja siten laatia asiakirjoja, eli laskuja tai laskuja, mikä ei estä yrittäjää kantamasta kustannuksia, jotka liittyvät ylläpitoon tai tulonlähteen turvaamiseen, joka tässä tapauksessa on organisaatio. Nämä kustannukset ovat erilaiset jokaiselle yrittäjälle, mutta käytännössä ne ovat useimmiten:

  • niiden tilojen ylläpitokustannukset, joissa toimipaikka tai toimipaikka sijaitsee,
  • pankkitilien ylläpitokustannukset,
  • pakolliset kulut ja maksut, jotka on maksettava myös keskeytyksen aikana (esim. kiinteistövero, ikuinen käyttöoikeusmaksu jne.).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Oikeudet ja velvollisuudet sekä toiminnan keskeyttäminen

Tänä aikana hänellä on myös useita oikeuksia ja velvollisuuksia, joita ovat erityisesti:

  • oikeus ottaa vastaan ​​saamisia tai velvollisuus maksaa velkoja, jotka ovat syntyneet ennen liiketoiminnan keskeytymispäivää,
  • oikeus myydä omaa käyttöomaisuutta ja kalustoa,
  • oikeus saada taloudellista tuloa myös ennen keskeytystä suoritetusta toiminnasta,
  • velvollisuus osallistua oikeus-, vero- ja hallintomenettelyihin, jotka liittyvät ennen yrityksen keskeyttämistä suoritettuun toimintaan,
  • suorittaa kaikki laissa säädetyt toimet.

Keskeytetty yritys on myös mahdollista tarkastaa taloudellista toimintaa harjoittaville henkilöille annettujen sääntöjen mukaisesti. Tarkastustoimet voidaan suorittaa vasta sen jälkeen, kun tarkastaja on esittänyt virallisen henkilötodistuksen ja toimitettuaan kyseisen yrityksen tarkastuksen suorittamisvaltuutuksen. Tärkeää on, että valvonnan laajuus ei voi ylittää valtuutuksessa määriteltyä laajuutta.

Siksi yrittäjä voi edellä mainittuihin seikkoihin viitaten liiketoimintansa keskeyttämisen aikana helposti hyväksyä ja allekirjoittaa asiakirjoja, jotka kuuluvat hänen oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa piiriin. Tämä tarkoittaa, että kulut mm. tulonlähteen säilyttäminen tai turvaaminen ei riko elinkeinotoiminnan keskeyttämisen edellytyksiä.