Tappio aikaisemmista vuosista - askel askeleelta selvitys

Palveluvero

Yritystä perustava yrittäjä suhtautuu optimistisesti tulevaisuuteen, luottaa voittoon - se on itsestään selvää ja luonnollista. Todellisuudessa sinun on kuitenkin otettava huomioon myös tappion mahdollisuus - jokainen oma yritys tuottaa tällaisen riskin. Jos käy niin, että yritys ei odotuksista huolimatta ole osoittautunut kannattavaksi, ei käsiä kannata vääntää, vaan saada tästä tosiasiasta mahdollisimman paljon hyötyä.

Mitä hyötyä tappiosta voisi olla? Jos yrittäjät onnistuvat ja yritys alkaa ensimmäisistä vaikeuksista huolimatta tuottaa tuloja seuraavina vuosina, tappiosta voi olla apua maksettavan tuloveron pienentämisessä.

Tappio aiemmilta vuosilta – miten selvitetään?

On tarpeen sopeutua kolmeen perusehtoon:

  1. Määräajat - verotuksellinen tappio voidaan maksaa 5 verovuoden kuluessa sen syntymisvuodesta. Tämän määräajan jälkeen verovelvollinen menettää oikeuden alentaa tuloveroa tappion määrällä.
  2. Lähde - on muistettava, että tuloveroa voidaan alentaa vain siltä osin kuin se tulee samasta lähteestä kuin menetys. Yrityksen tappiota ei ole mahdollista käyttää tuloveron vähentämiseen esimerkiksi erillisistä sopimuksista.
  3. Summa - Yrittäjä voi verovuonna 2018 loppuun mennessä syntyneestä vahingosta alentaa veroa enintään 50 % aiheutuneesta vahingosta. Loput voidaan vähentää seuraavina vuosina. Vuoden 2019 jälkeen syntyvä tappio voidaan kuitenkin ratkaista kahdella tavalla:
    1. verohelpotuksen vähennys samoin ehdoin kuin vuoteen 2018 asti syntyneestä tappiosta.
    2. vähennetään jonain seuraavana viidestä peräkkäisestä verovuodesta aiheutuneen tappion koko arvo edellyttäen, että tappion määrä ei ylitä 5 000 000 zlotya.
      - kohdan 1 ehtojen mukaisesti.

Miten kirjataan edellisten vuosien tappiot wfirma.pl-järjestelmässä?

wfirma.pl-järjestelmä ottaa automaattisesti huomioon ohjelmaan lisättyjen tuloveron ennakkomaksujen menetyksen. Tappion syöttämiseksi järjestelmään riittää, että siirryt ASETUKSET-välilehteen ja napsautat sitten VEROT-taulukossa kohtaa TULOVERO. Napsauta sitten näkyviin tulevassa ikkunassa ADD DEDUCTION ja täytä tiedot.

Tarkempia tietoja aikaisempien vuosien aloitusten selvittämisestä wfirma.pl-järjestelmässä artikkelissa: Edellisten vuosien tappio - miten järjestelmään tullaan?