Veronmaksu jonkun muun pankkitililtä

Verkkosivusto

Kuka tahansa voi joutua tilanteeseen - onnettomuuteen, äkilliseen rahanmenetykseen -, jossa verojen maksaminen tulee mahdottomaksi. Tällaisissa vaikeuksissa oleva mies pyytää yleensä apua perheeltään tai ystäviltään, koska velvoitteisiin tällaisia ​​ihmisiä kohtaan ei liity korkoa tai kiinteitä takaisinmaksuehtoja. Ja tässä vaiheessa herää kysymys - onko perheenjäsenen tai kolmannen osapuolen suorittama veron maksaminen jonkun muun pankkitililtä oikein ja laillista?

Veron maksaminen jonkun muun pankkitililtä – mitä veroasetus sanoo?

Veroasetuksesta voimme löytää tiedon, että verovelka on verovelvollisuudesta - verolain säännösten määräämässä määrässä, ajassa ja paikassa - johtuva verovelka Valtiokonttorille, voivodikunnalle, läänille tai kunnalle. Verolain 26 §:n mukaan verovelvollinen vastaa veroveloistaan ​​kaikella omaisuudellaan. Tärkeää ei ole niinkään veron maksaminen veroviraston tilille, vaan ennen kaikkea se, että maksu tulee verovelvollisen käteisvaroista.

Veron maksaminen jonkun muun pankkitililtä katsotaan oikeaksi

Edellä mainittuihin säännöksiin viitaten oletetaan, että veron saa suorittaa vain se verovelvollinen, jolla on erityinen verovelvollisuus. Tästä seuraa, että veron maksaminen jonkun muun tililtä eli tilisiirrolla sellaisen kolmannen osapuolen pankkitililtä, ​​jota tämä velvollisuus ei koske, ei ole sallittua. Verovelan suorittaminen tällä tavalla ei poista verovelvollisuutta.

Säännöt sallivat kuitenkin tietyt tapaukset, joissa veronmaksua jonkun muun tililtä eli kolmannen osapuolen suorittamana voidaan pitää oikeana. Tämä tapahtuu, kun:

  • maksu suoritetaan puolison pankkitililtä, ​​jos kyseessä on yhteisomaisuus tai
  • maksaja on vain veronmaksajan välittäjä.Tässä tapauksessa kolmas osapuoli verovelvollisen puolesta ja puolesta maksaa veron määrän verovirastolle vain teknisesti.

Jos siis veron maksaminen tapahtuu kolmannen osapuolen tililtä, ​​voi olla tarpeen osoittaa, että summan maksaja oli vain välittäjä. Käytäntö osoittaa, että verovelvollisen on todistettava varojen siirto edellä mainitulle kolmannelle osapuolelle - tällainen todiste voi olla esimerkiksi pankkisiirto. Verovirasto ei välttämättä pidä tällaista näyttöä riittävänä ja perusteltuna - tällaisessa tilanteessa verovelvollisuus ei vanhene. Jos veroviranomainen ei tunnusta veron maksua kolmannen osapuolen tililtä, ​​on verovelvollisella edelleen velvollisuus maksaa erääntynyt määrä. On syytä korostaa, että maksuajan umpeutuessa vastuun määrään lisätään viivästyskorko.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Perusteeton veronmaksu jonkun muun pankkitililtä

Jos valtuuttamaton kolmas osapuoli maksaa veron veronmaksajan puolesta, herää kysymyksiä - menetetäänkö hänen maksamansa veron määrä? Voinko hakea veronpalautusta tässä tapauksessa? Jos on, millä tavalla?

Tällaisessa tilanteessa toisen verovelvollisen veron perusteettomasti maksanut kolmas osapuoli voi hakea palautusta. Tätä varten on viitattava perusteetonta etua koskeviin säännöksiin, jotka sisältyvät 12 artiklan 1 kohdan säännökseen. Siviililain 405-414. Siviililain 405 artikla
Joka ilman laillista perustetta on saanut rahallisen etuuden toisen kustannuksella, on velvollinen luovuttamaan luontoisedun ja, jos se ei ollut mahdollista, palauttamaan sen arvon. Tärkeää on, että kuvatut säännökset koskevat erityisesti aiheettomia etuuksia.

Veroa voi maksaa jonkun muun pankkitililtä

Tilanteet, joissa veron maksavat kolmannet osapuolet, ovat yleisiä, joten valtiovarainministeriö on luonut mahdollisuuden maksaa vero verovelvolliselle seuraavasti:

  • lähiomaiset eli puoliso, jälkeläiset, ylenevät sukulaiset, lapset, sisarukset, isäpuoli, äitipuoli - ilman kiintiörajoituksia;
  • pakkokiinnityksen tai veropanttioikeuden kohteen nykyinen omistaja, jos veron vakuutena on pakkokiinnitys tai veropanttioikeus;
  • kolmannelle osapuolelle - kun veron määrä ei ylitä 1 000 zlotya ja maksukuitin sisältö ei aiheuta epäilyksiä sen määränpäästä.

Yllä olevat säännöt ovat hyödyllisiä veronmaksajille, joilla on taloudellisia ongelmia verovuoden aikana. On kuitenkin muistettava, että jos velka ylittää 1 000 zlotya, veron voivat maksaa vain lähiomaiset. Muussa tapauksessa veronmaksaja joutuu maksamaan verot itse.