Lisenssin osto verovähennyskelpoisiin kuluihin

Verkkosivusto

Veronmaksaja, jolla on oma yritys, on usein velvollinen ostamaan lisenssin, joka antaa hänelle mahdollisuuden käyttää tietokoneohjelmistoja yrityksessä tietyin edellytyksin. Lisenssin hankinta ja sen verovähennyskelpoisten kustannusten kirjaamistapa riippuu ensisijaisesti sen arvioitujen ajanjaksojen arvosta ja pituudesta, jona hankittua lisenssiä käytetään osana liiketoimintaa. Lue artikkeli ja selvitä, milloin lisenssin osto voidaan sisällyttää yrityksesi kuluihin!

Lisenssi aineeton ja laillinen omaisuus

Tietokoneohjelmien lisenssin osto luokitellaan aineettomiksi hyödykkeiksi, jos:

  • soveltuu taloudelliseen käyttöön käyttöönottopäivänä,

  • odotettu käyttöaika on pidempi kuin yksi vuosi,

  • sitä käytetään harjoitettuun liiketoimintaan liittyviin tarpeisiin tai otetaan käyttöön lisenssisopimuksen (alilisenssin), vuokrasopimuksen, vuokrasopimuksen tai leasingsopimuksen perusteella (HVT-lain 22 b § 1 momentti).

Lisäksi ostetun lisenssin kirjanpitotapa riippuu myös sen ostohinnasta. On syytä huomata, että kauppahinta sisältää lisenssin hankintakustannusten lisäksi myös muut sen ostoon liittyvät kulut, jotka ovat kertyneet sen käyttöönottopäivään asti. Tällaisia ​​kuluja ovat esimerkiksi näiden ohjelmien tai tietokonejärjestelmien asennus- ja käynnistämiskulut, korot, palkkiot jne. Jos lisenssi on ostettu ulkomaan valuutassa, kauppahintaa oikaistaan ​​hankintapäivään mennessä kertyneillä valuuttakurssieroilla. ohjelma (lisenssi) otetaan käyttöön.

Niin kutsuttu toteutuskustannukset. Nämä ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat ohjelman mukauttamisesta omiin tarpeisiisi, eli käyttäjän yksilöllisiin odotuksiin ja vaatimuksiin.

Tarpeen sisällyttää tietokoneohjelman alkuarvoon sen toteuttamiskustannukset ilmaisi mm Łódźin verokamarin johtaja yksittäisessä päätöksessä 12. syyskuuta 2013, nro IPTPB3 / 423-222 / 13-2 / MF:

(...) aineettoman hyödykkeen (ohjelmistolisenssin) alkuarvoon sisältyvät paitsi myyjälle kuuluva summa, myös muut hankintaan liittyvät kulut, mukaan lukien sen toteuttaminen, jotka ovat kertyneet hyödykkeen käyttöönottopäivään mennessä.

Järjestelmän käyttöönotto on tietty prosessi, jonka tarkoituksena on mukauttaa se yksilön tarpeisiin. Nämä ovat kaikki toimintoja, jotka koostuvat ohjelmiston asennuksesta ja joiden tarkoituksena on ohjelmiston mukauttaminen verovelvollisen tarpeisiin, tietojärjestelmän oikeellisuuden tarkistaminen tai järjestelmän käyttöluvan myöntävän yrityksen mahdollisten korjausten tekeminen, jotka tapahtuivat aineettomaan ja laillinen arvo kirjattiin asiaankuuluviin rekistereihin.

(…) Pääsääntöisesti kaikkien kulujen, jotka tekevät luvan taloudelliseen käyttöön soveltuviksi ja jotka ovat aiheutuneet sen käyttöönottopäivään mennessä, tulee nostaa alkuarvoa. (...)

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Jos edellä mainitun yhteenvedon jälkeen kulut, lisenssin oston arvo ylittää 10 000 zlotya (netto aktiivisille arvonlisäveron maksajille, brutto vapautuksen saaville yhteisöille) ja lisenssiä käytetään yrityksessä yli vuoden ajan, yrittäjän on sisällytettävä ohjelmisto lisenssi aineettomaksi hyödykkeeksi. Tällaisessa tilanteessa lisenssi tulee sisällyttää kirjanpitoon ja kustannuksiin se lasketaan poistojen kautta.

Se voi kuitenkin olla erilainen, jos lisenssin alkuperäinen arvo ei ylitä 10 000 PLN. Tässä tapauksessa veronmaksajilla on kolme vaihtoehtoa, joista valita:

  • ei saa poistaa tällaisen lisenssin alkuperäistä arvoa; silloin lisenssin ostokulut olisi sisällytettävä suoraan ostopäivän verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin,

  • kirjaa toimilupa käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden rekisteriin ja tekee sen jälkeen kertapoiston luvan luovutuskuukaudessa tai seuraavan kuukauden aikana,

  • ottaa käyttöön käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden rekisterin käyttöluvan ja tehdä sitten poistot yleisten sääntöjen mukaisesti.

Toisaalta, jos yrittäjä käyttää ostettua lisenssiä alle vuoden, arvosta riippumatta (eli se ei täytä aineettoman hyödykkeen määritelmää, esim. lisenssiä tulee käyttää vain tietyn projekti), lisenssin osto tulee sisällyttää suoraan KPIR:iin sarakkeessa 13 Muut kulut.

Huomaa, että on erittäin tärkeää määrittää lisenssin odotettu käyttöaika. Jos yrittäjä ostaa yli 10 000 zlotyn arvoisen lisenssin ja päättää, että se on käytössä yrityksessä alle vuoden, ja tätä aikaa pidennetään, joudutaan tekemään oikaisu tuloveron ennakkoon. Tällainen oikaisu liittyy velvollisuuteen maksaa ennakkomaksun alimaksu korkoineen.

Lisenssin osto ja poistot

Jos yrittäjä merkitsee yli 10 000 zlotya arvoisen luvan hankinnan käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden rekisteriin, yrittäjä on velvollinen aloittamaan sen poistot. Ensimmäinen poisto tulee tehdä sitä kuukautta seuraavan kuukauden aikana, jolloin ohjelmisto (lisenssi) on tarkoitettu käytettäväksi (lanseerattu) yrityksessä.

Poistojen tekemisaika ei voi olla lyhyempi kuin 24 kuukautta (HVT-lain 22 m §:n 1 momentin 1 kohta). Tämä tarkoittaa, että enimmäispoistoprosentti on 50 %. On syytä muistaa, että ohjelmat (lisenssit) poistetaan vain tasapoistoina.