Verokulut - mikä on OSTA?

Verkkosivusto

Yritystoimintaa harjoittavat yrittäjät maksavat erilaisia ​​kuluja. Yleisperiaatteella tai kiinteämääräisellä verolla verotetulla verovelvollisella on oikeus alentaa tuloaan verotuksessa vähennyskelpoisilla kuluilla. Voiko jokainen kulu olla kustannus? Seuraava artikkeli selittää, mitä verokulut ovat!

Mikä on verotuskulut liiketoiminnassa?

Art. 22 sek. Verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi aiheutuneet menot, lukuun ottamatta 1 momentissa lueteltuja kuluja. 23. Käytännössä suosituimpia verokuluja ovat kulut:

 • kaupallisten tavaroiden ja perusmateriaalien osto,
 • käyttöomaisuuden poistot,
 • tilojen käyttö- ja ylläpitokulut (esim. vuokra, vesi, sähkö),
 • yritystiliin liittyvät pankkikulut,
 • polttoainekulut ja muut yhtiössä käytettävään ajoneuvoon liittyvät kulut.

Tärkeää on, että verokustannus on meno, joka liittyy taloudelliseen toimintaan, mutta ei ole luonteeltaan yksityinen yrittäjälle. Yrittäjän yksityisen kulun muodostavien hankintojen osalta verovirasto voi kyseenalaistaa sen tunnustamisen verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi. Näin ollen verokulu on kulu, joka:

 • on aiheutunut veronmaksajalle,
 • se on lopullinen (ei palauteta),
 • liittyy verovelvollisen harjoittamaan liiketoimintaan,
 • se on syntynyt tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi,
 • ei ole taiteessa mainittu kustannus. 23 sek. PIT-lain 1 §
 • on dokumentoitu asianmukaisesti.

On muistettava, että on veronmaksajan velvollisuus todistaa aiheutuneiden menojen ja saavutettujen tulojen välinen suhde. Joskus kuitenkin käy niin, että kustannukset eivät liity suoraan syntyneeseen tuloon - ei ole mahdollista osoittaa, miten sen syntyminen vaikuttaa tulojen määrään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sitä voisi pitää verokuluna, sillä se voi välillisesti vaikuttaa ansaittuihin tuloihin. Kuten edellä mainitusta säännöksestä ilmenee, kulut ovat myös menoja, jotka on tehty tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi. Siten ne mahdollistavat sen ylläpidon ja tulojen saamisen ennallaan.

Verohallinnon johtajan 18.12.2018 antaman yksilöllisen tulkinnan mukaisesti (tiedoston viitenumero 0113-KDIPT2-3.4011.576.2018.1.PR) Näin ollen verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia ovat kaikki harjoitettuun liiketoimintaan liittyvät järkevät ja taloudellisesti perusteltuja kuluja. Arvioinnin yhteydessä suoritettuun toimintaan tulee osoittaa, että aiheutuneet menot voivat objektiivisesti edistää tulojen saamista tietystä lähteestä (...).

Esimerkki 1.

Rouva Joanna johtaa kauneussalonkia. Jotta asiakkaiden odotusaika olisi miellyttävämpi, Joanna osti radion ja maksoi radio- ja tv-luvan. Voidaanko näitä kuluja pitää verokuluina?

Kyllä, Joanna voi hyväksyä vastaanottimen hankintamenon ja tilausmaksun verotuksessa vähennyskelpoiseksi. Musiikki tekee tunnelmasta miellyttävämmän, mikä voi vaikuttaa asiakkaiden käyntien palaamiseen.

Esimerkki 2.

Asiakkaan luokse työmatkalla ollut veronmaksaja ylitti nopeusrajoituksen, minkä vuoksi poliisi pidätti hänet ja sai 100 zlotyn sakon. Voiko sakkoa tässä tapauksessa pitää verokuluna, jos matka oli työmatka ja ajoneuvo on yrityksen omaisuutta?

Sakot ja sakkomaksut eivät voi olla verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja, joten verovelvollinen ei voi pitää sakkoa verokuluna.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Miten verokulut dokumentoidaan?

Jos kulu täyttää verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten määritelmän, se on dokumentoitava asianmukaisesti, jotta se voidaan kirjata KPiR:iin. § 12 s. Valtiovarainministerin määräyksen KPiR:n säilyttämisestä 3 §:n mukaan kirjanpitoon merkintöjen perusteina ovat mm. laskut, ALV RR -laskut, tulliasiakirjat, laskut ja muut asiakirjat, jotka sisältävät:

 1. asiakirjan myöntämispäivä ja kuukausi, jolloin vähennyskelpoisia kuluja vähennetään tai tuloja lisätään;
 2. merkintä laskusta ja, jos laskun laatimisvelvollisuutta ei ollut, merkintä sopimuksesta tai muusta asiakirjasta, joka on perustana ilman maksutiliä suoritettujen maksujen kustannusten sisällyttämiselle verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin;
 3. ilmoitus määrästä, jolla veronmaksaja vähentää vähennyskelpoisia kustannuksia tai lisää tuloja;
 4. asiakirjan laatijan allekirjoitus.

tai ainakin tietoja, kuten:

 1. liikkeeseenlaskijan uskottava tunniste tai liiketoimintaan osallistuvien osapuolten (nimi ja osoitteet) tiedot;
 2. todistuksen myöntämispäivä ja liiketoimen päivämäärä tai ajanjakso (jos päivät ovat samat, yksi niistä riittää);
 3. taloudellisen toiminnan kohde, sen arvo ja määrä;
 4. liiketoimia dokumentoimaan valtuutettujen henkilöiden allekirjoitukset,

merkitty numerolla tai muulla tavalla, joka mahdollistaa todisteen yhdistämisen sen perusteella tehtyihin kirjanpitoon

Esimerkki 3.

Paweł johtaa rakennusyritystä. Tapaakseen asiakkaan hänen piti ajaa maksullisen tieosuuden läpi. Hän ei saanut laskua matkasta, vaan vain kuitin maksusta. Voiko hän tehdä merkinnän KPiR:ään tällä perusteella?

Jos maksuvahvistus sisältää vaaditut tiedot, on sen perusteella mahdollista antaa sisäinen tosite, jonka perusteella kustannus kirjataan verorekisterin sarakkeeseen 13.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrittäjän tulee muistaa, että hän on velvollinen todistamaan syntyneiden kustannusten ja taloudellisen toiminnan välisen suhteen sekä muistaa myös dokumentoida syntyneet menot asianmukaisesti.