Onko henkilöauton leasingsopimuksessa kustannusrajaa?

Palveluliiketoiminta

Merkitsemällä henkilöauton, jonka arvo on yli 20 000 zlotya, yrityksen käyttöomaisuusrekisteriin, euroa, yrittäjä saa sisällyttää vain osan poistoista verokuluiksi. Tämä periaate johtuu suoraan tuloverolaista. Koskeeko tämä säännös myös leasing-autoja?

Henkilöauton hintarajat

Käyttöomaisuuden poistot on tapa kirjata sen hankinta verokuluksi. Tämä tarkoittaa, että sen arvo ei mene suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin, vaan se tapahtuu ns poistot, jotka kattavat tietyn osan omaisuuden alkuperäisestä arvosta joka kuukausi. Poistotarve koskee myös henkilöautoja, mutta lainsäätäjä asetti niille tietyn rajoituksen.

Art. 23 sek. PIT-lain 1 momentin 4 mukaan henkilöauton kulumisesta johtuvat poistot auton arvosta määräytyvässä osassa, joka ylittää 20 tuhatta zlotya, eivät ole vähennyskelpoisia. euroa. Muuntaminen zlotyiksi tehdään Puolan keskuspankin ilmoittaman euron keskikurssin mukaan auton käyttöönottopäivänä. Tämä tarkoittaa, että jos yrittäjä liittää yhtiön käyttöomaisuuteen ajoneuvon, jonka alkuarvo (jos verovelvollisella ei ole oikeutta vähentää tavaran ja palvelun ostoihin sisältyvää veroa - bruttoarvo, jos oikeus on - nettoarvo) ylittää 20 000 PLN:n. euroa, hän voi sisällyttää kuluiksi vain osan poistoista. Kokonais- ja kuukausittaisten poistojen arvo määräytyy 20 tuhannen zlotyn osuuden mukaan. euroa auton kokonaishintaan.

Tämä ei ole ainoa rajoitus henkilöautoille, joiden arvo on yli 20 000 zlotya. euroa. Heidän tapauksessaan vain osa vakuutuksesta voidaan sisällyttää verovähennyskelpoisiin kuluihin. Art. 23 sek. 1 §:n 47 momentin mukaan kustannuksia ei pidetä autovakuutuksen maksuina, jotka ylittävät niiden osuuden, joka määräytyy suhteessa, joka vastaa 20 tuhatta. Euro, joka on muunnettu Puolan zlotyiksi Puolan keskuspankin vakuutussopimuksen tekopäivänä ilmoittaman ulkomaanvaluuttojen myyntikurssin mukaisesti vakuutustarkoituksiin käytetyn auton arvoon. On huomattava, että tämä rajoitus koskee vain AC-vakuutusta eli vapaaehtoista autovakuutusta (vakuutuksen, tapaturmavakuutuksen ja avun maksut sisältyvät kuluihin rajoituksetta).

Miten käsitellyt rajoitukset liittyvät henkilöautojen leasingiin?

Henkilöauton käyttöleasing

Yrittäjien yleisimmin valitsema leasingtyyppi henkilöauton vuokrauksessa on käyttöleasing. Tällaiselle sopimukselle on ominaista se, että ajoneuvo pysyy vuokranantajan omistuksessa koko pitkäaikaisen vuokrauksen ajan. Hän vastaa myös poistojen tekemisestä. Yrittäjä ei siis kirjaa tällä tavalla käytettyä autoa yrityksensä käyttöomaisuusrekisteriin. Kustannus on tällöin yksittäisistä leasingeristä saadut laskut, useimmiten korko-osan kanssa.

Sitoiko yrittäjää tässä tapauksessa edellä mainittu kustannusraja? Ei, koska se liittyy vain poistoihin käyttöomaisuuteen, ja kuten mainittiin, käyttöleasingissa auto jää leasingyhtiön omaisuudeksi ja se alenee. Yrityksen omistajan ainoa velvollisuus on maksaa sovitut erät ilman rajoituksia.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tässä on kuitenkin mainittava, että jotta leasing olisi verokustannus, sen on täytettävä tietyt ehdot. PIT-lain säännökset määrittelevät ehdot, jotka on täytettävä, jotta leasingsopimukseen liittyvät maksut voidaan sisällyttää verokuluihin. Ja niin leasingsopimuksen tulee:

  • solmittava määräajaksi, joka on vähintään 40 % normatiivisesta poistoajasta (autojen osalta 24 kuukautta), jos vuokrasopimuksen kohteena on poistojen alainen irtain tai aineellinen omaisuus;
  • määrittää sovittujen palkkioiden summan, joka vähennettynä tavara- ja palveluverolla vastaa vähintään käyttöomaisuuden tai aineettoman hyödykkeen alkuarvoa, ja mikäli rahoittaja päättää seuraavasta käyttöomaisuudesta vuokrasopimus tai aineeton hyödyke, jolle on aiemmin kuulunut tällainen sopimus, se vastaa sitä, mikä on seuraavan vuokrasopimuksen solmimispäivän alhaisin markkina-arvo.

Jos siis yllä olevat ehdot täyttyvät ja vuokrasopimus on käyttöleasing, yrittäjälle ei sovelleta kustannusrajaa vuokrasopimuksen arvo huomioon ottaen. Jos siis vuokrataan auto, jonka arvo on yli 20 000 zlotya, euroa, yrittäjän verokuluksi tulee myös 20 tuhannen rajan ylittävä arvo. euroa, joka koskee tässä vain yrittäjän alentamia autoja.

Vapaaehtoisen AC-vakuutuksen raja on erilainen. Käyttöleasing-sopimuksella käytetyn henkilöauton tämäntyyppisen vakuutuksen vakuutusmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia, jotka eivät ylitä niiden osuutta, joka määräytyy suhteessa 20 000 zlotya. Eurot, muutettuna zloteiksi Puolan keskuspankin vakuutussopimuksen tekopäivänä ilmoittaman ulkomaanvaluutan myyntikurssin mukaan vakuutustarkoituksiin käytetyn auton arvossa. Tämä tarkoittaa, että myös tämäntyyppisissä leasingsopimuksissa pätee autovakuutuksen yleissääntö. Tällainen kanta esitettiin Varsovan verokamarin johtajan 7. huhtikuuta 2010 antamassa tulkinnassa (IPPB1 / 415-98 / 10-4 / ES).

Henkilöauton rahoitusleasing

Rahoitusleasing on vähemmän suosittu leasingmuoto. Tällöin henkilöauto on yrittäjän omistuksessa sopimuksen alusta alkaen ja hän on velvollinen tekemään poistot, jotka korkoerän kanssa ovat oikeutettuja verovähennyskelpoisiin kuluihin. Koska tämä ajoneuvo tulee olemaan käyttöomaisuus suoritettavassa toiminnassa, tässä sovelletaan kustannusrajaa koskevaa säännöstä.

Tämä tarkoittaa, että jos yrittäjä ostaa auton, jonka arvo on yli 20 000 zlotya, euroa rahoitusleasingsopimuksen perusteella, hänellä on oikeus sisällyttää verokuluiksi vain osa poistoista.

Tällaisen ajoneuvon vakuutus on samankaltainen - kuten käyttöleasingin tapauksessa - kustannukset sisältävät vain vapaaehtoisen vaihtovirtavakuutuksen maksujen arvon, joka ei ylitä niiden osuutta, joka on määritetty suhteessa 20 tuhatta zlotya. Eurot muutettuna zloteiksi Puolan keskuspankin vakuutussopimuksen tekopäivänä ilmoittaman ulkomaanvaluuttojen myyntikurssin mukaan vakuutustarkoituksiin käytetyn auton arvossa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että se, rajoittaako yrittäjää henkilöauton alv-lain mukaista kustannusrajaa, riippuu tehdyn sopimuksen tyypistä. Jos kyseessä on ajoneuvon käyttöleasing, jonka arvo on yli 20 tuhatta zlotya. euroa, yrittäjän verokuluksi tulee myös edellä mainitun rajan ylittävä arvo. Toisin on rahoitusleasingissa, jossa yrittäjä vastaa poistojen tekemisestä. Tässä tapauksessa sen on otettava huomioon 7 artiklan 1 kohdan mukainen raja. 23 sek. PIT-lain 1 momentin 4 kohta.

Kuitenkin AC-vakuutuksen tapauksessa, riippumatta tehdyn sopimuksen tyypistä, autolle, jonka arvo on yli 20 000 PLN. euroa, yrittäjä voi sisällyttää vain osan maksuista verokuluiksi.