Maksavatko työntekijän COVID-19-testit työnantajan kustannuksella?

Palveluvero

Vaikka koronaviruspandemia jatkuu edelleen, monet työntekijät ovat joutuneet palaamaan yritykseen etätyöstä. Tästä syystä yhä useammat työnantajat valitsevat työntekijöilleen pakollisen COVID-19-testin. Vain nopea diagnoosi pystyy toisaalta suojaamaan muita työntekijöitä tartunnalta ja toisaalta varmistamaan koko yrityksen asianmukaisen toiminnan. Siksi herää kysymys, voidaanko kaikille työntekijöille, sekä kokopäiväisille että itsenäisille ammatinharjoittajille, tehdyt COVID-19-testit sisällyttää kustannuksiin?

Kustannusrahoitusvelvollisuus ja työlainsäädäntö

Velvollisuus rahoittaa COVID-19-testien työntekijöitä on välillisesti johdettu työlainsäädännön säännöksistä. Art. Työlain 207 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan työnantajan tulee tarjota työntekijöille turvalliset ja hygieeniset työolot ja järjestää työ siten, että nämä olosuhteet ovat turvattu. Tämän oletuksen perusteella COVID-19-testaus suojelee työntekijöiden henkeä ja terveyttä.
Lainsäätäjä ei valtuuttanut yrittäjää asettamaan työntekijöille velvollisuutta suorittaa testejä, eikä työntekijä ole velvollinen ilmoittamaan työnantajalle testituloksesta - riippumatta siitä, onko se negatiivinen vai positiivinen. Tässä on kuitenkin syytä korostaa, että työntekijä on työssään velvollinen noudattamaan työterveys- ja työturvallisuusmääräyksiä ja -sääntöjä sekä noudattamaan esimiesten antamia käskyjä ja ohjeita. Töihin tulo koronavirusinfektion oireiden kanssa on näiden sääntöjen vastaista.

COVID-19-kustannukset ja ALV

Valtiovarain-, rahasto- ja aluepolitiikkaministerin asetuksella, jolla muutetaan asetusta tavaroista ja palveluista, joiden arvonlisäverokantaa alennetaan, sekä alennetun verokannan soveltamisen edellytyksistä, diagnostisille testeille ja rokotteille otettiin käyttöön 0 % arvonlisäverokanta. COVID-19:ää vastaan. Ratkaisu kattaa yhteisön sisäisen hankinnan ja tuonnin, ja se vaikuttaa sairaanhoidon kustannuksiin tällä alueella ja parantaa siten sen saatavuutta kansalaisille. Tavaroiden, kuten diagnostisten testien ja COVID-19-rokotteiden ostot Euroopan unionin alueelta tulee JPK_V7:ssä esittää yhteisön sisäisenä tavarahankintana, ns. WNT.

COVID-19-kulut ja tulovero

Art. 22 sek. Tuloverolain 1 §:n mukaan verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat menot, jotka aiheutuvat tulon saamiseksi tai sellaisen tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi, jota ei ole lueteltu §:ssä. 23, eli menoluettelossa, joka on ehdottomasti jätetty verokulujen ulkopuolelle. Siksi on syytä harkita, voidaanko COVID-19-testit sisällyttää käyttökustannuksiin, koska niitä ei ole suoraan lueteltu ei-verovähennyskelpoisten kustannusten luettelossa.

Valtiovarainministeri on selittänyt asian selkeästi 21.7.2020 päivätyissä selvityksissä COVID-19:n aiheuttamien negatiivisten taloudellisten seurausten yhteydessä sovelletuista uusista etuuksista, joissa luemme: "(...) Jos yrittäjälle aiheutuu kuluja, jotka johtuvat työterveys- ja työturvallisuusvelvoitteesta (yrityksen pyörittäminen) tai terveysturva-alalla toimivaltaisten viranomaisten (laitosten) ohjeista tai suosituksista tai omasta päätöksestään ja järkevästä epidemian torjumisesta uhka (epidemia), tällaiset kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia §:n mukaisesti. 15 sek. Arvoverolain 1 § ja 22 sek. PIT-lain 1 §:n mukaan, kunhan ne on asianmukaisesti dokumentoitu. Esimerkkejä tällaisista kuluista ovat työntekijöiden suojanaamarit, kypärät tai työntekijöiden koronavirustestien rahoittaminen.”. Yrittäjä voi sisällyttää COVID-19-testit toimintakustannuksiin sekä kokopäiväisille työntekijöille että muille toimeksiantosopimuksissa tai tietyissä töissä oleville henkilöille. Edellytyksenä on heidän asianmukaiset asiakirjat.

Koskeeko testien hankinta kaikkia työntekijöitä?

Johtuen siitä, että monissa yrityksissä yrittäjät, ts. B2B, he tekevät usein toimintaa yrityksen tiloissa ja ovat yhteydessä kokopäiväisiin työntekijöihin, voidaan olettaa, että molempien työntekijäryhmien COVID-19-testaus liittyy liiketoimintaan. Testi on välttämätön työpaikan turvallisuuden varmistamiseksi, joten kokeista aiheutuvat kulut voivat muodostaa verokulun. Koska tällainen menettely ei kuitenkaan johdu suoraan lainsäätäjän selvityksistä yrittäjien kokeiden kulujen kirjaamisesta verokuluihin, suosittelemme yksilöllisen tulkinnan hakemista. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

COVID-19-testejä rahoittavat yrittäjät hyötyvät kaksinkertaisesti. Toisaalta he takaavat turvallisuuden kaikille työntekijöilleen - ja vain terve ja työkykyinen henkilökunta takaa yrityksen moitteettoman toiminnan, mikä puolestaan ​​edistää korkeampien tulojen saavuttamista. Toisaalta ne voidaan luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi, mikä pienentää veropohjaa. Tämän kannan vahvistavat valtiovarainministeriön selitykset ja Verohallinnon johtajan yksilöllinen tulkinta 30.10.2020, viite nro. 0111-KDIB1-3.4010.423.2020.1 APO, joka koski lääkkeiden, lääkkeiden ja muiden elimistön vastustuskykyä vahvistavien valmisteiden hankinnan ja työntekijöiden influenssarokotuksen rahoittamista epidemian aikana. Kuten tulkinnasta luemme, tällaisten kulujen syntyminen "(...) vähentää työntekijöiden sairasloman tai karanteenin riskiä. Epäilemättä liian monet irtisanotut tai karanteeniin olevat työntekijät voisivat osaltaan vähentää hakijan yrityksen tuottavuutta ja siten liikevaihtoa, millä olisi kielteinen vaikutus hakijan taloudelliseen tilanteeseen.”.

COVID-19-testien laskun lähettäminen

wFirma.pl-järjestelmä on mukautettu sekä kotimaisten että ulkomaisten laskujen kirjaamiseen. COVID-19-testien ostolasku 0 %:n korolla voidaan syöttää KULUT-välilehden kautta »TILINPÄÄTÖS» LISÄÄ »LASKU (ILMAN ALV)» MUUT LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT - arvonlisäveron maksajan tapauksessa ja ALV-vapaan verovelvollisen tapauksessa: KULUT »LISÄÄ» KULUT »MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT.

Näin syötetty lasku näkyy oikein vain kuluna Tulojen ja menojen verokirjan sarakkeessa 13. Sitä ei näytetä ostojen ALV-rekisterissä.