Voiko verovelvollinen hyödyntää huojennusta ennen pakollista verkkokassanvaihtopäivää?

Verkkosivusto

Kassakoneita on saatavilla lähes jokaisesta myyntipisteestä. Veronmaksajien on nyt kuitenkin vaihdettava ne - vanhat laitteet uusiin verkkokassakoneisiin. Velvoite korvata vanhat kassakoneet paperi- tai sähköisistä kopioista uusiin otetaan käyttöön vaiheittain.

Kassakoneet - dokumentointivelvollisuus

Artiklan säännöksen mukaisesti. 111 sek. Tavara- ja palveluverosta 11 päivänä maaliskuuta 2004 annetun lain - jäljempänä arvonlisäverolaki - 1 §:n mukaan verovelvollisten, jotka myyvät elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille, ja kertakorvausviljelijöille on velvollisuus pitää kirjaa myynnistä kassakoneilla. .

Edellä oleva säännös sisältää yleissäännön, jonka mukaan myyntikirjanpitovelvollisuus kassakoneen avulla koskee kaikkia verovelvollisia, jotka myyvät siinä määritellyille vastaanottajille eli luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa ja kiinteää veroa. maanviljelijät. Näin ollen yksi kassakoneiden rekisteröintivelvollisuutta määräävistä peruskriteereistä on verovelvollisen tarjoamien etujen ostajan asema.

Online-kassakonsepti

Käsite "verkkokassakone" on määritelty kassakoneista 29.4.2019 annetun asetuksen 2 §:n 6 kohdassa, jossa viitataan muutetun lain sisältöön ja todetaan, että verkkokassakoneella tarkoitetaan kassakonetta. Taide. 111 sek. lain 6a.

Lakisääteisten määräysten mukaan kassakoneen on varmistettava tietojen oikea kirjaaminen, säilytys ja turvallinen siirto kassakoneesta ulkoisille tietovälineille sekä mahdollistettava yhteys ja tiedonsiirto kassakoneen ja Kassakeskuksen välillä. Kassakoneen veromuistilla on oltava valtiovarainministerin aineellisen ja teknisen toiminnan kautta antama yksilöllinen numero.

Kassakoneiden vaihdon aikarajat

Velvoite korvata kassakoneet verkkokassakoneilla tietyillä toimialoilla on esitetty arvonlisäverolaissa. Veronmaksaja voi pitää myyntikirjanpitoa kassakoneilla, joissa on sähköinen tai paperikopio merkintänä ajanjaksona:

 1. 31.12.2019 asti - osoitteeseen:
  • moottoriajoneuvojen ja mopojen korjauspalvelujen tarjoaminen, mukaan lukien renkaiden korjaus, asennus, pinnoitus ja regenerointi sekä moottoriajoneuvojen ja mopojen renkaiden tai pyörien vaihto,
  • moottoribensiinin, dieselöljyn, polttomoottoreiden käyttämiseen tarkoitetun kaasun myynti;
 2. 30.6.2020 asti - osoitteeseen:
  • vain kiinteiden ravitsemislaitosten, mukaan lukien kausiluonteiset, tarjoamiin catering-palveluihin sekä lyhytaikaiseen majoittumiseen liittyvien palvelujen tarjoaminen,
  • hiilen, brikettien ja vastaavien kiinteiden polttoaineiden myynti, jotka on valmistettu kivihiilestä, ruskohiilestä, koksista ja puolikoksista lämmitystarkoituksiin;

Lainsäätäjä on siirtänyt yllä olevaa päivämäärää koronaviruksen vuoksi 31.12.2020.

 1. 31.12.2020 asti - tarjota palveluita:

  • kampaamo,
  • kosmeettinen ja kosmetologinen,
  • rakentaminen,
  • lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tarjoaman sairaanhoidon alalla,
  • laillinen,
  • liittyvät tilojen toimintaan fyysisen kunnon parantamiseksi - vain sisäänpääsyn alalla.

Lainsäätäjä on siirtänyt yllä olevaa päivämäärää 30.6.2021 koronaviruksen vuoksi.

Muilla kuin laissa määritellyillä alueilla toimivien verovelvollisten osalta myyntikirjanpitoa voidaan pitää tähän asti käytetyillä "perinteisillä" kassakoneilla. Lisättiin kuitenkin säännös, jonka mukaan veromuistia ei korvata kassakoneissa paperikopiolla. Tämä tarkoittaa, että tällaisissa kassakoneissa ne on vaihdettava, kun veromuisti on täynnä.

Alennus kassakoneen ostosta

Muistutetaan, että verovelvollisilla on oikeus vähentää maksettavasta verosta kunkin kassakoneen ostoon käytetty summa 90 % sen ostohinnasta (ilman veroja), mutta enintään 700 zlotya, ja jos tämä määrä on suurempi kuin maksettavan veron määrä, hänellä on oikeus palauttaa erotus verovelvollisen pankkitilille maan alueelle sijoittautuneessa pankissa tai verovelvollisen tilille säästö- ja luotto-osuuskunnassa, jonka jäsen hän on. jäsenelle tai vähentää erotus seuraavilta tilikausilta maksettavasta verosta edellyttäen, että kassakoneiden hankinta on tapahtunut viimeistään 6 kuukauden kuluessa kirjanpidon alkamisesta. Näin ollen kassakoneen vaihtava verovelvollinen voi hyötyä kassakoneen ostoa koskevasta alennuksesta. Se on saatavilla myös verovelvollisille, jotka vaihtavat kassakoneensa verkkokassaan.

Tärkeää on, että sinulla on oikeus hyvitykseen, jos:

 • verovelvollisen myyntikirjanpidon aloittaminen kassakoneella, joka on ostettu §:ssä tarkoitetun vahvistuksen voimassaoloaikana. 111 sek. lain 6b;
 • verovelvollisen lasku, joka vahvistaa kassakoneen oston, ja todiste koko ostosta erääntyneen summan maksamisesta.

Kassakoneen vaihtovelvollisen verovelvollisen helpottaminen on poikkeus yleissäännöstä. Lainsäätäjä on myöntänyt vähennysoikeuden (palautus) verovelvollisille, jotka ovat jo käyttäneet ns. alennukset pääkassalaitteiden ostosta. Mikä on erittäin tärkeää, verovelvollisella ei ole velvollisuutta palauttaa aikaisempaa helpotusta, jos vaihto koskee kassakonetta, joka lopettaa käytön määräajassa, joka periaatteessa velvoittaisi palauttamaan käytetyn helpotuksen. Sähköisen tai paperipohjaisen kassakoneen vapaaehtoisesti vaihtava verovelvollinen ei voi hyötyä kassakoneiden hankintaa koskevasta helpotuksesta, jos hän ei ole veronmaksajia sellaisilta toimialoilta, jotka kuuluvat 11 artiklan mukaisen verkkokassan käyttövelvollisuuden piiriin. 145b kohta. arvonlisäverolain 1 §. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Voiko verovelvollinen hyödyntää huojennusta ennen pakollista korvauspäivää?

Kassakoneiden vaihto on monimutkainen prosessi. Veronmaksajien, joilla on useita pisteitä, on yleensä hankittava laitteet etukäteen.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja on velvollinen vaihtamaan kassakoneet 1.1.2021 alkaen. Hän osti ne marraskuussa 2020. Hän aikoo vaihtaa ne ennen lakisääteistä määräaikaa. Hyödyntääkö verovelvollinen huollon asennuksen yhteydessä ennen määräaikaa?

Kassakoneiden vaihtovelvollisten verovelvollisten osalta on tulkittava siten, että verohelpotuksen vähentäminen ilmoittamalla se veroilmoituksessa voi tapahtua sillä verokaudella, jonka aikana verkkokassan myynti on tosiasiallisesti rekisteröity. . Näin ollen kassakoneiden vaihtovelvollinen verovelvollinen, joka aloittaa verkkokassojen asennuksen ennen laissa mainittua päivämäärää (ja alkaa pitää siinä myyntikirjanpitoa ja saa verkkokassan oston vahvistavan laskun ja tosite kassan maksamisesta). koko ostosta maksettava summa), on oikeutettu alennukseen verkkokaupan rekisteröintitoimistoista. Meidän tapauksessamme veronmaksaja aloittaa tallennuksen lakisääteisenä päivänä. Näin ollen alennus kassakoneen ostosta selvitetään tallennuksen aloitushetkellä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että veronmaksajat voivat hyödyntää kassakoneen asennukseen liittyvää helpotusta, jos he ovat siihen velvollisia. Siksi sitä voidaan käyttää aikaisemmin, kun kaikki lakisääteiset ehdot on täytetty.