Onko mahdollista välttää tavaroiden ja palveluiden veron maksaminen selvitystilaluettelossa?

Palveluvero

Päätös lopettaa yritystoiminta sisältää sekä virka- että verovelvoitteita. Liiketoiminnan lopettaminen tehdään kunnanvirastossa CEIDG-1-lomakkeella. Hakemus on jätettävä 7 päivän kuluessa taloudellisen toiminnan pysyvästä lopettamisesta. Liiketoiminnan lopetuspäivä ei saa olla myöhäisempi kuin CEIDG-1-asiakirjan jättämis- ja allekirjoituspäivä. Mikäli aktiivinen arvonlisäverovelvollinen lopettaa elinkeinon, on verovirastolle toimitettava arvonlisävero-Z-ilmoitus (ilmoitus verollisen toiminnan lopettamisesta). 96, kohta arvonlisäverolain 6 §.

Selvitysvarasto arvonlisäverossa

Yritystä purettaessa on laadittava selvitysselvitys, se seuraa määräyksistä (arvonlisäverolaki 14 §:n 5 momentti). Se koskee ostoja, joista arvonlisävero oli vähennyskelpoinen, vaikka verovelvollinen ei käyttäisikään vähennysoikeutta.

Arvonlisäverovaraston tulee sisältää:

  • kaupalliset tavarat ja materiaalit,
  • laitteet,
  • käyttöomaisuus.

Omaisuuden arvostuksessa ei ole väliä, onko käyttöomaisuudesta jo tehty poistot, vaan omaisuuden arvostus tehdään soveltuvien markkinahintojen mukaisesti. Tavaroiden ja materiaalien arvostuksessa niiden arvo on nettokauppahinta (jos arvonlisäveron vähennys oli sallittu). Alle 1 500 zlotyn arvoisten laitteiden tai yli 10 vuotta vanhojen käyttöomaisuushyödykkeiden osalta niitä ei tarvitse näyttää selvitystilaluettelossa.

Näin arvostettu selvitystilavarasto on veronalaista ja verovelvollisuus syntyy verollisen toiminnan lopettamispäivänä. Kun viimeinen VAT-7 tai VAT-7K ilmoitus jätetään neljännesvuosittaisella tilityksellä, siihen tulee liittää tiedot tehdystä inventaariosta sekä sen perusteella määritetyn maksettavan veron arvo ja määrä. Tämän veron määrä näkyy ALV-7-ilmoituksen (versio 14) kohdassa 36. Jos yrittäjä myy kaiken omaisuuden, tavarat ja materiaalit ennen yrityksen purkamista, hän toimittaa viimeisen arvonlisäveroilmoituksen kanssa tiedot nollaselvitysvarastosta.

Kuinka välttää arvonlisäveron maksaminen selvitystilaluettelosta

Tavaroiden puute varastosta tarkoittaa, että veroa ei tarvitse maksaa. Jotta vältettäisiin maksuvelvollisuus ennen liiketoiminnan päättymistä, tavarat tulee myydä. Myynnistä syntyy tietysti verovelvollisuus, mutta tällä tavalla yrittäjä saa varoja sen maksamiseen, sen sijaan että ottaisi sen taskustaan ​​ja jää myymättä jääneiden tavaroiden luo. Jos koko tuotetta on mahdotonta myydä, sen pienentäminen johtaa varaston arvon alenemiseen ja siten maksettavan veron vähenemiseen.

Online-vinkkejä

Onko sinulla yritystä ja sinulla on kysyttävää?

Hyödynnä Yrittäjän oppaan asiantuntijaneuvoja

Verkkoneuvonta yrityksille

Käyttöomaisuuden osalta tulee myös ryhtyä toimenpiteisiin käyttöomaisuuden myymiseksi. Myynnissä arvonlisävero lasketaan hinnasta, jolla laite on myyty. Selvitystilaluettelossa on ilmoitettava markkina-arvo, josta tavaroiden ja palveluiden veroprosentti lasketaan.

Yrittäjällä on myös mahdollisuus siirtää käyttöomaisuutta henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Osa omaisuudesta on vapautettu verotuksesta, kun se poistetaan käyttöomaisuudesta omaan käyttöön, mutta jos vapautusta ei voida soveltaa, se on neutraali menettely, koska omaisuuden luovutuksen veropohja on sama kuin selvitystilassa tehdyn arvostuksen. inventaario.

Jos arvonlisävero on vähennetty omaisuuden oston yhteydessä, vähennetty vero on mahdollista korjata ja palauttaa verovirastolle. Jos alkuarvo ei kuitenkaan ylitä 15 000 zlotya ja käyttöomaisuus on ollut elinkeinokäytössä yli vuoden, sen lahjoittaminen henkilökohtaisiin tarkoituksiin ei aiheuta velvollisuutta palauttaa vähennetty vero.

Yrittäjä, joka myy koko yrityksen omaisuuden, molemmat pysyvästi. samoin kuin kaupalliset tavarat tai materiaalit, sillä ei ole likvidaatiovarastoa, joten se ei maksa niistä veroa.