Ovatko verkkokassat pakollisia kaikille yrittäjille?

Verkkosivusto

Valtiovarainministeriö on viime kuukausina ottanut käyttöön useita säädösmuutoksia, joilla pyritään torjumaan ns harmaa vyöhyke ja veronmaksujärjestelmän kiristäminen arvonlisäveroineen. Vähitellen käyttöön otetut verkkokassat parantavat myös liikevaihdon verotusta. Tiettyjen kilpailujen edustajille verkkokassat ovat jo pakollisia, kun taas kilpailun seuraavassa osassa ne otetaan käyttöön myöhempinä päivinä.

Verkkokassat – mitä muutoksia on tehty?

Valtiovarainministerin verovelvollisten ryhmistä tai toiminnoista, joissa kassakoneita on mahdollista käyttää ohjelmistona, 1 §:n mukaan verkkokassakoneita on käytettävä joidenkin alla lueteltujen yrittäjien osalta:

  • 1.1.2020 alkaen verkkokassan käyttövelvollisuuden edellyttävät:

- veronmaksajat, jotka tarjoavat moottoriajoneuvojen ja mopojen korjauspalveluita, täyden valikoiman korjauksia, mukaan lukien renkaiden korjaus;

- veronmaksajat, jotka tarjoavat renkaiden tai vanteiden vaihtopalveluita moottoriajoneuvoihin ja mopoihin;

- veronmaksajat, jotka tarjoavat palveluja moottoribensiinin, dieselöljyn ja dieselmoottoreihin tarkoitetun kaasun toimittamiseen.

  • 1.1.2021 alkaen verkkokassan käyttövelvollisuus on:

- verovelvolliset, jotka tarjoavat ateriapalveluja kiinteässä muodossa, mukaan lukien verovelvolliset, jotka tarjoavat ateriapalveluja kausiluonteisesti;

- lyhytaikaista majoitusta tarjoavat veronmaksajat.

  • 1.7.2021 alkaen verkkokassat ovat pakollisia:

- kampaamopalveluja tarjoavat veronmaksajat;

- kosmetiikkapalveluja tarjoavat veronmaksajat;

- rakennuspalveluja tarjoavat veronmaksajat;

- lakipalveluja tarjoavat veronmaksajat;

- lääketieteellisiä palveluja tarjoavat veronmaksajat, mukaan lukien lääkärit ja hammaslääkärit;

- veronmaksajat, jotka tarjoavat pääsylippuihin liittyviä kuntoilutiloja, kuten kuntosaleja.

Edellä mainittujen ammattien edustajat ovat velvollisia vaihtamaan aiemmin käytetyt kassakoneet verkkokassakoneisiin.

Muilla muita kuin yllä lueteltuja palveluja tarjoavilla verovelvollisilla on mahdollisuus valita kassakone - verkkokassojen käyttöönoton jälkeen he voivat käyttää sekä aiemmin käytettyjä tallennuslaitteita että uusia verkkokassoja.

Alennus verkkokassakoneiden ostosta

Laitteen ostoalennuksen voivat hyödyntää sekä verovelvolliset, jotka joutuvat vaihtamaan aiemmin käytetyn kassakoneen verkkokassakoneeseen yllämainituina päivinä, että verovelvolliset, jotka ostavat kassakoneen ensimmäistä kertaa. Alennuksen määrä ei muutu - alennus on edelleen 90 % ostohinnasta, mutta enintään 700,00 PLN. Vähennys voidaan vähentää kerran siltä ajalta jätetyn JPK_V7-tiedoston ilmoitusosassa, jolloin myynnin kirjaaminen kassakoneella aloitettiin, tai käteisenä (siirto verovelvollisen pankkitilille).

§ 2 momentin mukaisesti. 1 §:n valtiovarainministerin asetuksen kassakoneiden ostoon käytettyjen määrien vähentämisestä tai palauttamisesta sekä näiden määrien palauttamisesta verovelvollisen, verovelvollisen, joka haluaa hyödyntää alennuksen verkkokäteisen ostosta. rekisteröinnin on täytettävä seuraavat lisäehdot:

  • aloittaa kirjaamisen viimeistään soveltuvana päivänä kassakoneilla, jotka on hankittu aikana, jolloin nämä kassakoneet täyttivät pykälässä määritellyt toiminnot. 111 sek. arvonlisäverolain 6 a §
  • sinulla on oltava kassakoneen ostovahvistus ja kuitti koko ostosta maksettavasta summasta.

Mikä on keskuskassarekisteri?

Kassaautomaattien keskustietovarasto (lyhyesti CRK) on Verohallinnon päällikön ylläpitämä järjestelmä, jonka päätehtävänä on kerätä verkkokassasta lähetettyjä tietoja tapahtumista sekä analysoida ja valvoa kerättyjä tietoja. tällä tavalla. ICT-järjestelmään liitetty online-kassakone lähetti CRK:lle jatkuvasti ja automaattisesti kaikki tiedot sekä kassakoneen käytössä suoritetuista tapahtumista että laitteen kannalta tärkeistä tapahtumista, kuten tarkastuksista.

CRK:lle lähetetyt tiedot rekisteröidyistä tapahtumista koskevat:

  • maksettavan veron määrä;

  • veroprosentit;

  • tavaroiden / palvelujen tyyppi;

  • kassalla asennusaika;

  • kassakoneen asennuspaikka.

Verkkokassakone ei lähettänyt verotunnusta lukuun ottamatta ostajan tunnistamiseen mahdollistavia tietoja, jos ostaja antoi tämän numeron kauppaa tehdessään ja se kirjataan kassakoneeseen.

Samalla Kassakeskuksen järjestelmällä on mahdollisuus lähettää tiettyyn kassaan kassakoneen toimintaan liittyviä komentoja, esimerkiksi koskien kassakoneen fiskalointiprosessia tai sen oikean toiminnan varmistamista.

Kassakoneen verotus tapahtuu automaattisesti ilman erillistä hakemusta kassakoneen ensimmäisen liittämisen yhteydessä CRK-järjestelmään. Tämän prosessin aikana kassakone saa myös rekisteröintinumeron.

Voiko verkkokassan vuokrata tai liisata?

Myyntikirjanpitoon käytettäviä kassakoneita voidaan käyttää vuokra-, leasing- tai vastaavan sopimuksen perusteella. Luonteeltaan vastaava sopimus on ymmärrettävä siviilioikeudelliseksi sopimukseksi, joka sallii tavaroiden käytön osapuolten määrittelemin ehdoin. Art. 111 sek. Arvonlisäverolain 3ca kohta:
Verovelvolliset voivat käyttää 1 momentissa tarkoitettuja kassakoneita. 6a, pitämään kirjaa vuokra-, leasing-, leasing- tai muun vastaavan sopimuksen perusteella tapahtuneesta myynnistä, kun vuokranantaja, vuokranantaja, vuokranantaja tai muu vastaavanlaisen sopimuksen osapuoli on hankkinut sen kohdassa tarkoitetun vahvistuksen pätevyydestä 6B, ottaen huomioon par. 3d.

Tämäntyyppisten sopimusten hyväksymisen ehtona on kassakoneen erityinen omistusoikeus - sen omistajan tulee olla sopimuksen toinen osapuoli eli vuokranantaja, vuokranantaja, vuokranantaja jne. Toimenpide. Tämä määräys koskee vain online-kassakoneita.