Keskeyttääkö velan osittainen takaisinmaksu vanhentumisajan?

Palvelus

Velan osittainen takaisinmaksu (esim. erä) on sitä, että velallinen tunnustaa saamisen. Tunnustaminen voi olla myös sitä, että velallinen antaa ilmoituksen, jossa hän myöntää olevansa tietoinen velasta. Tämä voi olla esimerkiksi saldon täsmäytys, velallisen pyyntö velkojalle jakaa velka erissä tai pyyntö maksupäivän lykkäämisestä.

Velan osittainen takaisinmaksu ja rajoitus

Maksamalla tietyn rahasumman velallinen myöntää olevansa velkojalle tietyn summan ja vahvistaa siten velan olemassaolon ja laillisuuden itseään kohtaan. Velkoja voi kokea tällaisen osittaisen maksun velallisen toiminnaksi, jonka tavoitteena on täysi tyydytys. Tällainen menettely on Siviililain 123 §:n 1 momentti on vaatimuksen vanhentumisajan keskeytyminen. On hyvä muistaa, että vanhentumisaika koskee omaisuusvaatimuksia. Omistusoikeus, oikeus henkilöoikeuksien suojaan, jotkut kiinteistösaatavat eivät ole vanhentuneita.

Vanhentumisaika katkeaa vasta, kun velallinen tunnustaa velkansa ennen vanhentumisajan umpeutumista. Siviililain 123 §:ssä määrätään, milloin vanhentumisaika keskeytyy, eli suoritettaessa mitä tahansa toimintaa tuomioistuimessa tai muussa elimessä, joka on määrätty käsittelemään tietyntyyppisiä asioita tai panemaan vaatimuksia, tai välimiestuomioistuimessa, joka suoritetaan suoraan saadakseen perustaa tai tyydyttää tai turvata vaate; henkilö, jota vastaan ​​vaatimus on oikeutettu, tunnustaa saatavan.

On syytä muistaa, että oikeudenkäynnissä velallisen on vedottava velan vanhentumiseen, mutta velallisen velvollisuus on osoittaa, että velallinen on maksanut velan osittain takaisin. Siksi on tärkeää säilyttää kaikki asiakirjat, jotka osoittavat, että osa veloista on vastaanotettu, kuten vahvistus siirron vastaanottamisesta, maksukuitti.

Esimerkki 1.

Yritystoimintaa harjoittava Marek myi tavarat tietylle yritykselle 45 000 zlotylla eräpäivänä 4.1.2016. 4.1.2018 olisi umpeutunut 4.1.2018 yritystä vastaan ​​nostetun maksuvaatimuksen kahden vuoden vanhentumisaika (2 vuotta yrittäjän kauppasopimuksen mukaisesta saatavasta), ellei Marek olisi saanut 12.12.2017 anteeksipyyntö laskun maksamatta jättämisestä ajoissa ja 5 000 zlotyn siirto. Tämä tilanne keskeytti vanhentumisajan ja vanhentumisaika kuluu uudelleen (toiset 2 vuotta) siitä päivästä, jona yhtiö on jättänyt sen edustamaan oikeutettujen hallituksen jäsenten allekirjoittaman kirjeen. Velan tunnustaminen anteeksipyynnöllä ja velan osittaisella takaisinmaksulla merkitsee vanhentumisajan katkaisemista.