Mitä factoring on ja kuka siitä hyötyy?

Palveluliiketoiminta

Factoring on yksi nykyaikaisista yrityksen päivittäisen toiminnan rahoitusmuodoista. Se auttaa yrityksiä, koska ensinnäkin se antaa niille mahdollisuuden parantaa taloudellista likviditeettiään ja toiseksi se helpottaa velkojen perintää velallisilta.

Factoring - tärkein tieto

Factoring-sopimus ei ole siviililain säännösten alainen - se on nimeämätön sopimus. Se yhdistää muiden sopimusten elementtejä luodakseen oman yhtenäisen kokonaisuutensa. Se on tehty Puolan oikeusjärjestelmässä sovellettavan sopimusvapauden periaatteen perusteella.

Puolassa factoring-palvelua tarjoavat pääasiassa pankit. Se koostuu tekijän (pankin tai muun rahoituslaitoksen) suorittamasta erääntymättömien rahoitussaamisten ostosta, jotka ovat syntyneet tekijän eli tavaroiden tai palvelujen toimittajan ja niiden vastaanottajan välisestä kotimaan kaupasta. Factoring-työkalujen käytön jälkeen tavaran tai palvelun vastaanottajasta tulee faktorin velallinen ja hän maksaa suoraan takaisin aiemmin tehdystä sopimuksesta johtuvat velvoitteensa.

Factoring saamisten perintämenetelmänä

Factoring on tarkoitettu yrityksille, joiden liiketoiminta koostuu tavaroiden ja palveluiden myynnistä esimerkiksi 90 päivän maksuajalla. Saattaa kuitenkin käydä niin, että myyjä tarvitsee tänä aikana varoja, joita hänen on aiemmin laaditun laskun mukaan odotettava. Tässä tilanteessa hän voi kääntyä factoring-yhtiön puoleen ja hyödyntää sen tarjousta. Asianomaisen sopimuksen solmimisen jälkeen yritys toimittaa tekijälle hankalan laskun ja saa siitä ennalta määrätyn maksun, joka on tietyn prosenttiosuuden laskun summasta. Jäljelle jäävä osa saamista menee tekijälle välittömästi koko summan maksamisen jälkeen. Faktor veloittaa palveluistaan ​​välityspalkkion, joka vähennetään sopimuksesta riippuen maksun ensimmäisestä tai toisesta osasta.

Factoring on hyödyllinen ratkaisu, jolla on monia etuja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö factoring-palvelulla olisi negatiivisia vaikutuksia.

Factoring on vaihtoehto pankkilainalle. Factoring ei heikennä yrityksen luottokelpoisuutta eikä siten rajoita tulevia mahdollisia investointeja. Factoring-yritykselle ei myöskään ole väliä, onko palveluita käyttävällä yrityksellä luottokelpoisuutta. Tärkeää on ongelmallisen laskun, jossa on maksulykkäys, ehdon täyttyminen. Lisäksi tämäntyyppiset palvelut eivät vaadi vakuuksia, esimerkiksi asuntolainaa. Lopuksi kannattaa huomioida, että factoringilla on positiivinen vaikutus yrityksen maksuvalmiuteen, millä on suuri merkitys haettaessa ulkopuolista lisärahoitusta esimerkiksi investointilainan muodossa.

Factoring ja lisäkulut

Ennen kuin päätät käyttää factoring-yhtiön palveluita, kannattaa ottaa huomioon, että välittäjän provisio eli tekijä voi olla merkittävä summa. Kuitenkin, jos sinulla on mahdollisuus menettää koko ongelmallinen lasku, sitä kannattaa harkita. Toisaalta tekijän palkkiona olevista rahoista luopuminen vähentää yrityksen voittoa. Tämän seurauksena voi käydä niin, että matalampia marginaaleja asettavissa yrityksissä on tarvetta nostaa myytävien palveluiden ja tavaroiden hintoja, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen kilpailukykyyn.