Mitkä ovat riskit ansaita rahaa ilman yritystä?

Palvelus

Rahan ansaitseminen aloittamatta yritystä, toisin kuin se saattaa näyttää, ei ole ollenkaan harvinainen ilmiö. Bloggaajat, jotka ansaitsevat rahaa blogeissaan, ihmiset, jotka myyvät verkkohuutokaupoissa, kuten Allegro, ja joskus jopa tutorit, jotka tarjoavat lisätunteja tai kuntovalmentajia - virkamiesten silmissä he ovat yrittäjiä ja siksi heidän on perustettava yritys. Rekisteröinti- ja verovelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata taloudellisia seuraamuksia ja samalla viedä yrittäjältä etuoikeudet, kuten esimerkiksi verohelpotukset.

Taloudellisen toiminnan määritelmä

Taloudellisen toiminnan määritelmät sisältyvät seuraavien lakien säännöksiin:

 • elinkeinolain ja tarkemmin sanottuna yrittäjälaki,

 • veroasetus,

 • tuloverolaki,

 • tavaroiden ja palvelujen verotusta koskeva laki,

 • sosiaalivakuutuslaki.

Perusmääritelmä, johon muiden lakien säännösten sisältämät määritelmät perustuvat, sisältyy yrittäjälakiin.

Yrittäjälain 3 artikla

Taloudellinen toiminta on organisoitua ansiotoimintaa, jota harjoitetaan omaan lukuunsa ja jatkuvasti.

Ottaen huomioon yllä oleva määritelmä ja muut muissa mainituissa säädöksissä olevat määritelmät voidaan erottaa lain mukaan taloudelliseksi toiminnaksi tunnustetun toiminnan tunnusmerkit:

 • kannattava luonne,

 • esiintyminen omaan lukuunsa,

 • jatkuva toteutus.

Yrityslain voimaantuloon saakka.

Ei yrityksen rekisteröintiä CEIDG:ssä

Laillisen liiketoiminnan harjoittamisen ehtona on raportoida tuloksestaan ​​CEIDG:lle. Rikoslain mukaisen rekisteröintivelvollisuuden laiminlyönti on rikos. Se, joka harjoittaa taloudellista toimintaa ilman vaadittua ilmoitusta kaupparekisteriin, on tuomittu sakkoon tai vapaudenrajoitukseen. Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeus:

Art. 5 Yrittäjälaki

"Luonnollisen henkilön harjoittama toiminta, jonka tästä toiminnasta saatava tulo ei missään kuussa ylitä 50 prosenttia vähimmäispalkasta (...)" ei ole taloudellista toimintaa.

Tämä tarkoittaa, että jos tulot tietyn kuukauden aikana eivät ylitä 1050 zlotya, toimintaa ei tarvitse rekisteröidä CEIDG:ssä. Tällainen velvollisuus syntyy, kun tulot ylittävät edellä mainitun rajan, koska tästä toiminnasta tulee taloudellista toimintaa, alkaen siitä päivästä, jona puolet vähimmäispalkasta ylittyi. Elinkeinotoimintaa harjoittavan tulee tietyssä tapauksessa jättää hakemus keskusrekisteriin ja elinkeinotoimintatietoihin merkitsemiseksi 7 päivän kuluessa mainitun määrän ylittymisestä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tienaa ilman yrityksen perustamista ja tuloverotusta

Kun tulot eivät kuukaudessa ylittäneet puolta minimipalkasta ja ihmiset päättivät olla rekisteröimättä sellaista toimintaa elinkeinoksi, tulee annetut tulot huomioida vuosittaisessa ALV-veroilmoituksessa.

Muussa laajuudessa - pääsäännön mukaan jokaista tuloa tulee verottaa, ei vain taloudellisen toiminnan lähdettä, vaan jos veroviranomaiset tarkastuksen tuloksena päättävät, että tietyn henkilön on rekisteröitävä toimintansa, se johtaa velvollisuuteen maksaa kuukausittain veroennakko. Maksamattomat ennakkomaksut ovat pakollisia korkoineen.

Toisaalta rekisteröimättömään liiketoimintaan liittyvien liiketoimien tulojen jättämisestä pois vuosittaisessa veroilmoituksessa seuraukset ovat vakavia sekä vero- että rikosoikeudellisesti. Tuloverolain art. 25b yksilöiden tulot määrittelee tällaiset tulot "julkistamattomiksi tuloiksi" antamatta erityistä määritelmää, mutta antaa joitakin ohjeita tulojen kirjaamisesta sellaisiksi:

 • tulot, jotka eivät kuulu julkistettujen lähteiden piiriin, mukaan lukien tulot verovelvollisen ilmoittamista lähteistä, jotka on ilmoitettu virheellisesti;

 • tulot julkistamattomista lähteistä, mukaan lukien tulot lähteistä, joita veronmaksaja ei ole ilmoittanut ja joita veroviranomainen tai verotarkastusviranomainen ei ole määrittänyt

määrässä, joka vastaa menojen ylijäämää ennen menojen syntymistä saatuja verollisia tai verottomia tuloja.

Jos veroviranomaiset tarkastuksen tuloksena osoittavat tulojen olemassaolon julkistamattomista tai laittomista lähteistä, eikä valvottavalla ole näyttöä tietyn tulonlähteen olemassaolosta, koska hän on ansainnut ilman yritystä, hän on otettava huomioon veron sakkoprosentti. Rikoslain mukaan tällainen henkilö voidaan tuomita sakkoon, rajoituksella tai jopa vankeuteen.

Ansaitsee ilman yritystä, ALV-rästiä ja arvonlisäveroilmoitusten jättämistä

Arvonlisäverorästiä syntyy ilman yritystä ansaitsevalle henkilölle, kun se ylittää myyntirajan vuoden aikana, ellei hän suorita arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymistä edellyttävää toimintaa - silloin maksurästi syntyy ylittämättä ilmoitettua rajaa. Ansaitseminen ilman yrityksen perustamista arvonlisäveron perusteella johtaa siis velvollisuuteen maksaa maksamatta oleva arvonlisävero korkoineen. Koron lisäksi tällaiselle henkilölle voidaan määrätä sakko arvonlisäveroilmoituksen jättämisestä.

Sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättäminen

Laillisesti yritystä harjoittavan henkilön on myös rekisteröidyttävä Kansaneläkelaitokseen. ZUS-rekisteröinnin vuoksi yrittäjä on velvollinen maksamaan terveys- ja sosiaalimaksuja. Terveys- ja sosiaaliturvamaksujen laiminlyönnistä voi seurata jopa 5 000 zlotyn sakko ja velvollisuus maksaa erääntyneet maksut. Lisäksi ZUS-maksuja maksamatta jättäneitä voidaan sosiaalivakuutuslain säännösten mukaisesti rangaista lisämaksulla, joka on enintään 100 % maksamattomista vakuutusmaksuista.

Huomio!

Yrittäjälain 18 §:n mukaan yrittäjän, joka aloittaa yrityksen ensimmäistä kertaa, ei tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksuja (eläke-, työkyvyttömyys-, sairaus-) ensimmäisen 6 kuukauden ajalta.

Rahan ansaitseminen aloittamatta yritystä, jättämättä laskuja ja jättämättä kirjanpitoa

Säännökset velvoittavat kaikki yrittäjät (sopistuneet CEIDG:hen, KRS:ään) todistamaan tulonsa laskulla, pakollisesti liiketoimissa oikeushenkilöiden kanssa sekä luonnollisen henkilön pyynnöstä. Laskujen laatimatta jättäminen, jos ansaitset ilman yritystä, kun täytämme yrityksen rekisteröintiehdot, on verorikos, josta uhkaa korkeita sakkoja. Sama seuraamus voi johtaa kirjanpidon laiminlyöntiin.

Tienaaminen aloittamatta yritystä - ei mahdollisuutta hyödyntää etuja

Yrityksen pyörittäminen ei ole vain artikkelissa käsiteltyjä tuloveroon, arvonlisäveroon ja muihin liittyviä velvoitteita. Yritystoiminnan rekisteröinti antaa sinun käyttää seuraavia palveluita:

 • kustannusselvitys, jonka ansiosta yrittäjä alentaa tuloveroa,

 • kehittää toimintaa tekemällä yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa,

 • arvonlisäveron vähennysoikeus,

 • kulujen kirjaaminen kuluihin,

 • mahdollisuus hakea avustuksia yrityksen toimintaan.