Haluatko ostaa leasing-auton? Ota selvää tämän hankkeen eduista ja haitoista

Palveluvero

Leasingsopimuksissa on usein mahdollisuus ostaa myöhemmin toisen osapuolen eli käyttäjän käytössä olevia tavaroita. Lunastus voi tapahtua suoritettavaa toimintaa varten (ns. buyout for the company) sekä henkilökohtaisiin tarkoituksiin (ns. yksityinen lunastus).

Ensin esitellään yritysvuokrauksen jälkeinen lunastus. Henkilöauto toimii tässä esimerkkinä. Mitä hyötyä tällaisesta ostosta on?

Auton ostoa dokumentoivasta laskusta on mahdollista vähentää ostoihin sisältyvä vero pykälän mukaisesti. 3 sek. 16. joulukuuta 2010 annetun muutoslain 1 §. Henkilöauton osalta se on 60 %. Vähennykseen ovat oikeutettuja verovelvolliset, jotka aikovat käyttää ostettua autoa verolliseen toimintaan.

Myös auton hankintakulut on mahdollista sisällyttää verovähennyskelpoisiin kuluihin. Tämä voidaan tehdä suoraan tai kertaluonteisella poistolla 12 artiklan mukaisesti. 22f kohta. PIT-lain 3 §. Auton ostokustannukset eivät kuitenkaan saa ylittää 3 500 zlotya.

Art. Siviilioikeudellisista liiketoimista annetun lain 2 momentin 4 momentin mukaan mahdollinen auton myyntisopimus voidaan vapauttaa siviilioikeudellisen liiketoimien verotuksesta. Tämä on etu sekä tulevalle auton ostajalle että myyjälle, koska myyntitarjous on houkuttelevampi.

Jos myynti tapahtuu vähintään kuusi kuukautta oston jälkeen, auton myynti on mahdollista vapauttaa arvonlisäverosta (Valtiovarainministerin 4.4.2011 annetun asetuksen 13 §:n 1 momentti).

Tässä on esimerkkejä haitoista, jotka liittyvät auton ostamiseen leasingin jälkeen yritystarkoituksiin:

  1. Myyntitulo on henkilöveron alaista tulona pykälän 2 momentin mukaisesti muusta kuin maataloustoiminnasta. 14 sek. PIT-lain 2 momentin 1 kohta,

  2. artiklan mukaisesti. 91 kohta. Arvonlisäverolain 7c §:n mukaan on mahdollista oikaista osa tai kaikki ostossa vähennetyt verot, jos auton myynti on arvonlisäverotonta.

Auton ostamisessa leasingin jälkeen henkilökohtaisiin tarkoituksiin on myös etuja ja haittoja. Yllä käsitellyssä tapauksessa on enemmän etuja kuin haittoja, kun taas yksityisen oston tapauksessa asia on päinvastoin.

Tällaisen ratkaisun etuja ovat varmasti se, että leasing-auton myynti ei ole arvonlisäveroa, eikä vähennettyä ostoihin sisältyvää veroa tarvitse oikaista, koska veroa ei vähennetty vähennysoikeuden puuttumisen vuoksi. .

Auton myynnistä ei myöskään kerry tuloveron alaista tuloa kuuden kuukauden kuluttua ostokuukauden päättymisestä.

Mikä voi estää tällaisen ratkaisun? Ensinnäkään ostoihin sisältyvää veroa ei voi vähentää laskusta, joka todistaa auton oston. Lisäksi on tarpeen pitää kirjaa ajoneuvon ajokilometreistä edellyttäen, että auton elinkeinokäyttöön liittyvät kulut kirjataan verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin (23 §:n 1 momentti (45) ja § ALV-lain 23 §:n 5 momentti).

Ajoneuvoa henkilökohtaiseen käyttöön ostettaessa auton hankintamenoa ei voida laskea verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi, ja lisäksi mahdollisen auton ostajan on maksettava siviilioikeudellinen vero.

Yhteenvetona voidaan todeta, että edullisempi ratkaisu on yleensä leasing-henkilöauton ostaminen harjoitettavaa liiketoimintaa varten. Henkilökohtaisiin tarkoituksiin tehty osto voi kuitenkin olla kannattavaa, jos yrittäjä aikoo myydä auton pian oston jälkeen.