Tietojen puute työntekijän poissaolosta ja työsopimuksen irtisanomisesta ilman irtisanomisaikaa

Palvelus

Työntekijät ovat sairauslomalla vaihtelevalla tiheydellä. Pitkään sairaana olevien tulee täyttää velvollisuus ilmoittaa työnantajalle uusista sairauspoissaoloista ja dokumentoida oikeutettu poissaolo. Mutta entä jos työntekijän poissaolosta ei ole tietoa?

Pitkäaikainen sairaus

Työntekijä, jonka sairausajan 182 päivää päättyi lokakuussa, toimitti asianmukaiset asiakirjat kuntoutustuen saamisen yhteydessä. ZUS täytti pyynnön ja sai ensimmäisen alle seitsemän kuukautta kestävän kuntoutustuen, jonka määräaika päättyi huhtikuussa.

Työhön saapumatta jättäminen ja tiedon puute työntekijän poissaolosta

Kuntoutusraha-ajan umpeutumisen jälkeen työntekijä ei ilmestynyt töihin eikä ilmoittanut työnantajalle muita poissaolon syitä. Tietojen puute työntekijän poissaolosta sai työnantajan käyttämään Art. Työlain 52 §:n 1 momentin 1 momenttia ja irtisanoi työsopimuksen tietyn työntekijän kanssa työntekijän perusvelvollisuuksien törkeän rikkomisen vuoksi ilmoittamalla työnantajalle hänen poissaolonsa syistä viimeistään toisena poissaolopäivänä yrityksestä välittömästi kuntoutustuen keruujakson jälkeen. Asia nostettiin oikeuteen, ja työnantaja oli tässä tapauksessa perustellut sen tulosta.

Odottaa Kansaneläkelaitoksen päätöstä

Työntekijä sai toukokuussa Kansaneläkelaitokselta päätöksen jatkaa kuntoutustuen saamisaikaa edelliseen päätökseen verrattuna, mutta tuomioistuin katsoi, että työntekijä ei ollut töissä 26 päivään ja työnantaja ei tänä aikana saanut mitään tietoa poissaolon syistä (tuomioistuin katsoi, että työntekijällä oli riittävät mahdollisuudet ilmoittaa poissaolonsa syyt) ilmoitti, että tämä peruste on tässä erityistilanteessa riittävän perusteltu työntekijän kurinpidolliseen irtisanomiseen. työntekijä. On syytä muistaa, että perusteeton työpaikalle ilmestymättä jättäminen erotetaan siitä, ettei työnantajalle ollut ajoissa ja tehokkaasti ilmoitettu poissaolon syistä, koska tässä tapauksessa tuomioistuin vahvisti kurinpitopäätöksen myöhemmästä poissaolon perusteluista huolimatta. työntekijän irtisanominen.

Tietojen puute työntekijän poissaolosta - korkeimman oikeuden tuomio

Korkein oikeus totesi, että työntekijän tulee antaa työnantajalle ilmoitus poissaolonsa syistä viimeistään toisena poissaolopäivänä. Todellisuudessa työntekijä siirsi kuntoutusrahapäätöksen työnantajalle, mutta se tapahtui alle kuukauden kuluttua, ja hän yritti todistaa yrittäneensä ilmoittaa työnantajalleen poissaolonsa syistä poissaoloajan jälkeen. sai kuntoutustuen naapurin kautta, mutta se ei päässyt yrityksen henkilöstöön.

Eettiset lähtökohdat

Mielenkiintoinen suunta Korkeimman oikeuden tuomiossa on myös se, että siinä on otettu huomioon hänen aikaisempi työpaikkansa yrityksessä, koulutus ja rooli yrityksessä. Lisäksi se totesi, että työntekijän oli edellä mainitun perusteella kiinnitettävä erityistä huomiota työmääräysten ja työpaikalla vallitsevan järjestyksen noudattamiseen. Käsiteltävänä olevassa asiassa tehtyjen havaintojen valossa työntekijän vakava ja syyllinen laiminlyönti velvollisuudestaan ​​olla ilmoittamatta työnantajalle poissaolonsa syistä ei aiheuta epäilyksiä.

Lopuksi on huomattava, että jokaista tapausta tulisi tarkastella erikseen ja ottaa huomioon mm. tekijät, kuten:

  1. työntekijän poissaoloaika kuntoutustuen päättymisen jälkeen,
  2. hetkestä, jolloin työntekijälle ilmoitetaan uudesta poissaolosta,
  3. yrittää ilmoittaa työnantajalle muista poissaolon syistä ja työntekijän mahdollisuudesta tehdä tietty ilmoitus,
  4. noudatetaan määräaikaa ilmoittamiselle työnantajalle,
  5. työntekijän asema tietyssä tapauksessa,

Korkeimman oikeuden tuomio 20.10.2015, tiedostoviite. III PK 8/15.