Valkoinen lista arvonlisäveron maksajista - laskutyypit ja maksutavat

Palveluvero

Valkoista listaa koskevien säännösten voimaantulon myötä veronmaksajien keskuudessa heräsi monia epäilyksiä. Avuksi tuli (tosin viiveellä) selvennykset arvonlisäveron verovelvollisten luetteloon. Tästä huolimatta veronmaksajilla on epäilyksiä eri pankkitileille suoritettavien maksujen ja verovelvollisten valkoisen listan välisestä suhteesta ja siitä, mitkä tilit kuuluvat arvonlisäveron verovelvollisten valkoiseen listaan. Katsotaanpa se!

Valkoinen lista arvonlisäveron maksajista - mitä laskuja se sisältää?

Art. 96b kohta. arvonlisäverolain 3 13 momentin mukaan luettelo sisältää jäsenenä olevan säästö- ja luotto-osuuskunnan muodollisten selvitystilien tai rekisteröityjen tilien numerot, jotka on avattu jäsenen elinkeinotoiminnan yhteydessä - tunnistushakemuksessa tai päivityshakemuksessa ja vahvistettu STIR:n käytössä art. Verolain 119zg 6 kohta. ROR (yksityiset) tilit eivät sisälly veronmaksajien valkoiseen listaan.

Valkoinen lista arvonlisäveron maksajista sekä lasku- ja maksutyypeistä

Maksu virtuaaliselle tilille

Virtuaaliset tilit on linkitetty päätileihin. Ne eivät sisälly verovelvollisten luetteloon, mikä ei muuta sitä tosiasiaa, että ne pitäisi tarkistaa. Tarkastus koostuu siitä, että arvonlisäverovelvollisten valkoinen lista lähettää takaisin tiedon, onko kyseessä "päätiliin" liitetty tili ja onko se sallittujen listalla. Listan ulkopuoliselle tilille suoritettavien maksujen seurauksia käsitellään yksityiskohtaisesti artikkelissa: Valkoinen lista arvonlisäveron maksajista - mitä seurauksia on veronmaksajille?

Maksu ulkomaisten tahojen tileille

Tilanteessa, jossa puolalainen yrittäjä tekee ostoksia ulkomaiselta yrittäjältä, joka käyttää ulkomaista tunnistenumeroa (EU-veronmaksajien tapauksessa yleensä EU:n ALV-numeroa) ja toimittaa tavaroita tai palveluita toisen maan alueelta, eli:

 • tavaroiden yhteisön sisäinen toimitus,
 • tavaroiden vienti,
 • palvelujen vienti,
 • tavaroiden toimitus, jotka ostajan tulee maksaa,

hän ei ole velvollinen tarkistamaan verovelvollisten luettelosta maksua varten ilmoitetun tilin numeroa, eikä hänelle kuitenkaan aiheudu seurauksia.

Jos ulkomainen verovelvollinen on rekisteröity Puolassa aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi ja suorittaa Puolassa arvonlisäveron alaisia ​​liiketoimia, häntä kohdellaan puolalaisena arvonlisäveron maksajana ja siten hänen pankkitilinsä tulisi sisällyttää verovelvollisten valkoiseen luetteloon.

Maksu ulkomaisten pankkien tilille

Sellaisten ulkomaisten pankkien tilit, joilla ei ole sivukonttoria Puolassa, eivät sisälly veronmaksajien valkoiseen listaan. Lisäksi jos:

 • kauppa ylittää 15 000 zlotya,
 • se on dokumentoitu aktiivisen arvonlisäveron maksajan laskulla
 • maksutiliksi on ilmoitettu ulkomainen tili (ei sisälly luetteloon),

jotta ostajalle ei aiheutuisi luettelon ulkopuoliselle tilille maksamisesta aiheutuvia seurauksia, hänen tulee toimittaa ZAW-NR:lle ilmoitus maksun suorittamisesta tilille, joka ei sisälly valkoiseen listaan, 3 päivän kuluessa tilauspäivästä. maksu myyjästä toimivaltaisen veroviraston johtajalle. On huomioitava, että ulkomaiset pankit voivat toimia Puolassa sivukonttoreiden kautta, joihin silloin sovelletaan pankkilain säännöksiä, joten niiden ilmoittamat tilit (konttorit) voidaan sisällyttää verovelvollisten luetteloon.

Maksu pankkien oman talouden tilille tai toimeksiantotilille ja SKOK

Pankkien ja luotto-osuuskuntien oman taloustilien tai istuntotilien käytöllä on oma erityispiirteensä, koska PANKKI / SKOK käyttää niitä:

 • tavaroiden ja palveluiden myyntiin liittyvien omien selvitysten tekeminen,
 • pankin / SKOK:n ostamien kassasaamisten maksujen suorittaminen (saamisten luovutus),
 • rahoituspalvelujen tarjoaminen,
 • sen factoring-toimintaa.

Nämä tilit eivät ole veronmaksajien valkoista listaa. Valtiovarainministeriön antamien selvitysten mukaan pankin/SKOK:n tai laskun laativan tahon tulee kuitenkin ilmoittaa, että ostaja suorittaa maksun tietyntyyppisille luovutus- ja omatalouden tileille. Jos veronmaksaja:

 • saa tiedon – ei aiheuta mitään seurauksia verovelvollisten luettelon ulkopuoliselle tilille suoritetuista maksuista, eikä hänen tarvitse tehdä ilmoitusta ZAW-NR:lle,
 • ei saa tietoa - silloin verovelvollisen on oletettava, että hänelle esitetty lasku on tili, joka ei ole veronmaksajien luettelossa, mikä johtaa hänelle erityisiin veroseuraamuksiin.

Maksut luottamus- ja talletustileille

Luottamus- ja sulkutilit eivät ole veronmaksajien valkoisella listalla. Siksi, jos maksu sulku- ja talletustilille on vahvistettu aktiivisen arvonlisäveron maksajan laskulla, ostajan tulee negatiivisten veroseuraamusten välttämiseksi tehdä ilmoitus ZAW-NR:lle toimivaltaisen veroviraston johtajalle. myyjälle 3 päivän kuluessa maksutoimeksiannon päivämäärästä maksun suorittaminen tilille, joka ei ole sallittujen luettelossa.

Maksu ulosottomiehen tai täytäntöönpanoviranomaisen tilille

Verovelvollisen, joka suorittaa maksuja ulosottomiehen tai ulosottoviranomaisen takavarikoimista saamisista, ei ole velvollinen tarkistamaan, onko ilmoitettu maksutili verovelvollisten luettelossa. Tämä johtuu siitä, että maksujen suorittaminen ulosottomiehelle tai ulosottoviranomaiselle ei ole ostettujen tavaroiden tai palveluiden maksamista ja että tällaiset liiketoimet eivät liity 11 §:ssä tarkoitettuun kauppaan. Lain 19 § - Yrittäjälaki.

Vakuutuksenantajien suorittamat maksut kolmannen osapuolen korvausten käsittelyyn

Jos vakuutuksenantajat suorittavat maksuja korvausvaatimuksia käsitteleville kolmansille osapuolille, jos maksu on vahingonkorvausvastuun täyttäminen vakuutetulle tai edunsaajille, tällainen liiketoimi:

 1. ei täytä pykälässä tarkoitettua liiketoimen määritelmää. 19 laki – Yrittäjälaki,
 2. verovelvollisen ei tarvitse verrata myyjän ilmoittamaa tiliä veronmaksajien valkoiseen listaan.

Valkoinen lista veronmaksajista ja maksumääräyksistä

Kun kyseessä on veronmaksaja, joka tekee siirrot muodossa:

 1. siirtomääräykset, joissa on lykätty maksupäivä,
 2. siirtojen pysyvä järjestys,
 3. suoraveloitukset,

siirron tilauspäivänä ilmoitetaan päivä, jona verovelvollinen määräsi pankin suorittamaan siirron. Yhteenvetona voidaan todeta, että maksun määräämispäivä verovelvollisten valkoiselle listalle merkitylle tilille on päivä, jona verovelvollinen antoi ohjeen. Sillä ajalla, jolle maksuja on lykätty, tai kestomääräyksen kattamalla ajanjaksolla, eli tilin veloituspäivällä, ei ole merkitystä, vaan tilisiirtojen tilauspäivämäärällä.

Ulkopuolisten operaattorien suorittamat verkkomaksut

Maksukorteilla tai ulkopuolisten operaattoreiden, kuten PayPalin, PayU:n tai DotPayn, palveluiden sääteleminen ei ole siirtomuotoista maksua. Näin ollen edellä mainitulla tavalla suoritetusta maksusta ei aiheudu negatiivisia veroseuraamuksia, jotka muodostuvat mahdollisuudesta luokitella kulut verokuluiksi ja yhteisvastuullisiksi arvonlisäverovelvollisiksi. Tämä tarkoittaa, että yllä olevassa tapauksessa ostajan ei tarvitse varmistaa, mille tilille varat talletetaan - onko tämä tili listalla - jos maksu suoritetaan muilla maksuvälineillä kuin tilisiirrolla. Lue myös alla olevat artikkelit, jotka kuvaavat arvonlisäveron verovelvollisten valkoista listaa:
-> Valkoinen lista arvonlisäveron maksajista - pähkinänkuoressa!
-> 
Tilinumero ei ole veronmaksajien valkoisella listalla - mitä minun pitäisi tehdä?
-> Valkoinen lista arvonlisäveron maksajista - kuinka tarkistaa urakoitsijat?

Saamisten kuittaus - korvaus

Art.Siviililain 498 §:n mukaan tilanteessa, jossa kaksi henkilöä on sekä velallisia että velkoja toisilleen, kumpikin voi kuitata saatavansa toisen osapuolen saataviin tilanteessa, jossa molempien saatavien kohde on raha. tai samanlaatuisia tavaroita, jotka on merkitty vain lajien perusteella, ja molemmat vaatimukset ovat erääntyneet ja ne voidaan nostaa tuomioistuimessa tai muussa valtion viranomaisessa.

Velvollisuus maksaa velka luettelossa olevalle tilille ei siis synny kuittauksen yhteydessä, ellei ostajalla ole kuittauksen seurauksena maksettavaa summaa. Sitten tämä summa, jos kaupan arvo ylittää 15 tuhatta. PLN ja laskun on laatinut aktiivinen arvonlisäveronmaksaja, se maksetaan veronmaksajien valkoisen listan tilille. Jos yrittäjät käyttävät velkavähennyksiä laskeessaan 15 000 zlotyn rajan, joka velvoittaa suorittamaan muun kuin käteismaksun (veronmaksajien luettelossa olevalle tilille), on otettava koko vaateen arvo, ei jäljellä olevaa määrää. vähennyksen jälkeen. Esimerkki 1.

Patrycja osti rakennusmateriaaleja yhtiöltä X (aktiivinen arvonlisäveron maksaja) 16 000 zlotylla ja sai tästä summasta ALV-laskun. Samaan aikaan yritys X on velkaa Patrycjalle 10 000 zlotya hänen yrityksensä suorittamasta remontista. Osapuolet sopivat korvaavansa saatavat, minkä seurauksena Patrycja on velvollinen maksamaan 6 000 PLN (16 000 - 10 000 PLN) lisäsummaa. Maksettava summa tulee maksaa arvonlisäverovelvollisten luettelossa olevalle tilille, koska tapahtuman koko arvo on 16 000 zlotya.

Esimerkki 2.

Patrycja on velvollinen maksamaan yritykselle X (aktiivinen arvonlisäveron maksaja) 9 000 zlotya rakennusmateriaalien hankinnasta ja hän on saanut laskun tästä summasta. Samaan aikaan yritys X on velkaa rouva Patrycjalle 5 000 zlotya maalausmateriaalien toimittamisesta. Osapuolet sopivat korvaavansa saatavat, minkä seurauksena Patrycja on velvollinen maksamaan 4 000 zlotya (9 000 - 5 000 zlotya). Maksettavaa summaa ei tarvitse maksaa arvonlisäverovelvollisten luettelossa olevalle tilille, koska tapahtuman koko arvo on 9 000 zlotya (eli alle 15 000 zlotya - raja).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ennakon tai osamaksun maksaminen

Tilanteessa, jossa verovelvollinen suorittaa maksuja ennakkomaksuina tai erissä, verovelvollisten valkoisen listan raja (15 000 zlotya) koskee koko tapahtumaa, ei yhtä maksua. Näin ollen, vaikka maksutavaksi olisi määritetty maksu erissä tai ennakkomaksuna, ostajan tulee maksutapaa valitessaan ottaa huomioon ostolaskusta johtuva liiketoimien kokonaissumma bruttoarvossa. Joten jos tapahtuman kokonaisarvo ylittää 15 000 Siihen liittyvien kielteisten seurausten välttämiseksi verovelvollisen ei tule suorittaa maksuja käteisellä tai tilisiirrolla sellaiselle pankkitilille, joka ei ole verovelvollisten valkoisessa listassa. Jos tapahtuman arvo on 15 000 PLN tai suurempi, PLN, yksittäiset maksut, vaikka maksu suoritettaisiin erissä tai etukäteen, tulee suorittaa pankkisiirrolla veronmaksajien valkoisen listan tilille. Esimerkki 3.

Rouva Halina osti palvelimen ja sai siksi myyjältä (arvonlisäverovelvolliselta) laskun 21 000 PLN brutto ilmoitetulla maksutavalla - erissä. Vastaanotetun aikataulun mukaan ostajan on maksettava kaksi erää:

 1. 10 000 PLN käteisellä,
 2. 11 000 zlotya siirtämällä veronmaksajien luettelossa olevalle tilille.

Koska kauppa ylittää 15 000 zlotya brutto ja myyjä on aktiivinen arvonlisäveron maksaja, Halina vastaa käteisenä suoritetun maksun seurauksista - tässä summassa hän ei voi sisällyttää kuluja yrityksen kuluihin.

Esimerkki 4.

Włodzimierz osti jäätelökoneen ja sai siksi myyjältä (arvonlisäveron maksajalta) laskun 16 000 PLN:n bruttomäärästä ilmoitetulla maksutavalla - erissä. Vastaanotetun aikataulun mukaan ostajan on maksettava kaksi erää:

 1. 11 000 PLN:n siirrolla tilille, joka ei ole veronmaksajien luettelossa.
 2. 5 000 PLN:n summalla tilisiirrolla veronmaksajien luettelosta.

Koska kauppa ylittää 15 000 zlotya brutto ja se ostettiin aktiiviselta arvonlisäveron maksajalta, herra Włodzimierz vastaa verovelvollisten luettelon ulkopuoliselle tilille suoritetun maksun seurauksista - tähän summaan hän ei voi sisällyttää verokulun ja on yhteisvastuullinen arvonlisäveron myyjälle.

Valkoinen lista arvonlisäveron maksajista wFirma.pl-järjestelmässä

WFirma.pl-järjestelmän avulla on mahdollista nopeasti tarkistaa myyjän pankkitili samalla kun kirjataan häneltä saatu lasku. Tämä vaihtoehto on käytettävissä, kun lasku syötetään seuraavalla kaaviolla: KULUT »TILINPÄÄTÖS» LISÄÄ »ALV-LASKU ja seuraavat ehdot täyttyvät:

 • toimittaja on aktiivinen arvonlisäveron maksaja (järjestelmä tarkistaa automaattisesti ALV-statuksen),
 • kaupan bruttoarvo on vähintään 15 000 PLN zloty,
 • urakoitsijan pankkitilinumero on täytetty,
 • maksutavaksi valittiin pankkisiirto.Järjestelmä tarkistaa pankkitilin numeron seuraavissa tapauksissa:
- aktiivinen arvonlisäveron maksaja ilmoitettuna päivänä:

 • MAKSALLISESSA tai
 • jos edellä mainitun kohdan päivämäärä ei ole täytetty, tarkastus tehdään ALV-TILINPÄÄTÖS-kohdassa ilmoitettuna päivänä.

- arvonlisäverosta vapautettu verovelvollinen ilmoitettuna päivänä:

 • MAKSTUUN erässä (jos lisätty) tai
 • LASKUN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ -kohdassa.

Kun olet käyttänyt SAVE-vaihtoehtoa, kun:

 • lasku on luettelossa - järjestelmän avulla voit kirjata kulut,
 • tili ei ole luettelossa - järjestelmä lähettää seuraavan viestin:


Valkoinen lista wFirma.pl-järjestelmän ALV-maksajista on kuvattu tarkemmin ohjeartikkelissa: Valkoinen lista wFirma-järjestelmän ALV-maksajista.