BDO ja velvoite rekisteröidä yhteisöt vuoden 2019 loppuun mennessä

Verkkosivusto

Ympäristöministeriö otti käyttöön BDO:n eli tietokannan tuotteista ja pakkauksista sekä jätehuollosta torjuakseen jätehuoltoalalla esiintyviä väärinkäytöksiä. Vuoden loppuun mennessä markkinoille esittelevät kokonaisuudet mm pakkaus- ja jätehuollon tuotteet on rekisteröitävä BDO:lle. Sama koskee yhteisöjä, jotka johtavat vähittäis- tai tukkumyyntiyrityksiä ja tarjoavat kantokasseja. Tarkista, tarvitseeko sinun rekisteröityä BDO:lle ja miten ja milloin se tehdään!

Mikä on BDO?

Art. 82 sek. Jätelain 1 §:n mukaan BDO on ICT-järjestelmä, jossa on tietokanta tuotteiden ja tuotteiden pakkaamisesta markkinoille ja jätehuollon toimijoista. BDO-rekisteröinnin ansiosta on mahdollista kerätä jätehuoltoon liittyviä tietoja ja täyttää yrittäjien lisävelvoitteet. Vuodesta 2020 alkaen tämä rekisteri laajenee uusilla moduuleilla, jotka mahdollistavat jätekirjanpidon ja jätehuoltoraporttien toimittamisen vain sähköisessä muodossa.

Tuote-, pakkaus- ja jätehuoltotietokantaa (BDO) ylläpitävät voivodikuntien marsalkat. Yksityiskohtaiset tiedot BDO:n keräämistä tiedoista on esitetty kohdassa Art. 79 sek. Jätelain 2 §.

Velvollisuus kirjautua BDO:hun

Velvollisuus kirjautua BDO:hun koskee yhteisöjä, jotka:

 • ne tuottavat jätettä ja pitävät jätteistä kirjaa;

 • ne tuovat kotimaan markkinoille tuotteita pakkauksissa, ajoneuvoissa, öljyissä, voiteluaineissa, renkaissa, paristoissa tai akuissa sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita;

 • pakkausten tuottajat, maahantuojat ja yhteisön sisäiset ostajat.

Tämä tarkoittaa, että tämä velvollisuus voi koskea myös yksityisyrityksiä, jotka harjoittavat mitä tahansa edellä mainituista toiminnoista. Rekisteröinti BDO:ssa voi olla tarpeen veronmaksajille, jotka suorittavat mm. kampaamo- ja kauneushoitolat, rakennuspalveluyritykset, hammaslääkäritoimistot sekä automekaanikot, valokuva- ja painolaitokset, joiden tuottama jäte ei ole yhdyskuntajätettä eli kotitalousjätteen kaltaista. Tämä johtuu ilmastoministeriön oikeudellisista selvennyksistä.

Esimerkki 1.

Agnieszka harjoittaa yritystä, jossa hän tarjoaa kosmeettisia palveluita. Tällaisen toiminnan yhteydessä syntyy jätettä, mm. kosmeettinen pakkaus. Agnieszka ei tarjoa leikkauksiin liittyviä palveluita eikä tuota lääketieteellistä jätettä. Onko Agnieszka velvollinen rekisteröitymään BDO:hun?

Ei, koska Agnieszka ei käsittele lääkejätettä (kuten ruiskuja tai skalpelleja) ja hänen ainoa jätteensä on yhdyskuntajäte, hänen ei tarvitse rekisteröityä BDO:hun. Art. 3 sek. Jätelain 1 momentin 7 kohta:
Aina kun laissa mainitaan: (...) yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan kotitalouksissa syntyvää jätettä, pois lukien romuajoneuvot, sekä muiden jätteiden tuottajien vaarallisia jätteitä sisältämättömät jätteet, jotka luonteensa vuoksi tai koostumus on samanlainen kuin kotitalousjätteet; lajittelematon (seka)yhdyskuntajäte jää lajittelemattomaksi (sekaiseksi) yhdyskuntajätteeksi, vaikka sille olisi tehty jätekäsittely, joka ei ole merkittävästi muuttanut sen ominaisuuksia.

Yllä olevan säännöksen mukaan vaarallista jätettä ei katsota yhdyskuntajätteeksi ja vaarallisia jätteitä käsittelevien tahojen on rekisteröidyttävä BDO:ssa. Tilitoimistoa tai muuta pienyritystoimintaa harjoittavat yhteisöt eivät ole BDO:n kirjaamisen alaisia, jos ne synnyttävät toimintansa yhteydessä yhdyskuntajätettä, jonka koostumus on samankaltainen kuin kotitalouksissa, esim. pakkaukset, huonekalut, jätepaperi, käytetyt elektroniikkalaitteet ja käytetyt painovärit, jotka eivät sisällä vaarallisia komponentteja.

Esimerkki 2.

Mr. Michał johtaa yritystä ja tarjoaa tilitoimistopalveluita. Palveluntarjonnan tiloissa se hoitaa työntekijöille ostettavien toimistotarvikkeiden pakkaamisen. Onko herra Michał velvollinen rekisteröitymään BDO:hun?

Ei, jos herra Michał hoitaa vain yhdyskuntajätteitä, hän ei ole BDO:n jäsen.

Veronmaksajien, jotka harjoittavat vähittäis- tai tukkukauppaa, joka tarjoaa kierrätysmaksun alaisia ​​muovikasseja, on myös rekisteröidyttävä BDO:hun. Kuitenkin veronmaksajat, jotka tarjoavat asiakkaille kevyitä laukkuja, ns luisto, josta ei peritä kierrätysmaksua, ja ne veronmaksajat, jotka eivät tarjoa muovikasseja (riippumatta siitä, ovatko ne kevyitä). Art. 25 sek. 1 § kuntien siisteydestä ja järjestyksestä annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Yrittäjät, jotka tämän lain voimaantulopäivänä vähittäis- tai tukkukaupan yksiköt, joissa muovisia ostoskasseja tarjotaan, kuuluvat 11.1. 40 a §:llä muutettuna. 7, on jätettävä hakemus 2 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkitsemiseksi. 49 sek. 1 §:llä muutetun lain. 6 §, sellaisena kuin se on muutettuna tällä lailla, 31.12.2019 asti ja voi toimia ilman tällaista merkintää sen saamispäivään asti.

Kenen tulee pitää jäterekisteriä ja rekisteröityä BDO:ssa?

Jätekirjanpitoa on pidettävä jätettä tuottavien yhteisöjen sekä jätteitä hallussaan olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden ja oikeushenkilöllisyyttä vailla organisaatioyksiköiden. Tästä syystä voidaan päätellä, että kaikki jätteen kanssa kosketuksiin joutuvat tahot ovat velvollisia pitämään kirjaa.

On kuitenkin poikkeuksia, joissa ei tarvitse pitää kirjaa, nimittäin:

 • jos verovelvollinen siirtää vastuun jätteestä jollekin tämän jätteen tuottajista tiloja yhteisesti käyttävälle tai tilan vuokranantajalle, tulee kirjanpitoa pitää siinä tahossa, jolle vastuu on siirretty;

 • jos jätteenmyyjä tai jätteenvälittäjä ei ole jätteen omistaja.

Jätteenmyyjät tai jätteenvälittäjät, jotka eivät ole heidän haltijansa, ovat velvollisia pitämään kirjaa vain vaarallisista jätteistä. Jos he toisaalta ovat jätteenomistajia, on myös tarpeen pitää vakiomuotoista jätekirjanpitoa.

Yhteisöjen, jotka eivät pidä jäterekisteriä, ei tarvitse rekisteröityä BDO:hun. Siksi on syytä mainita, että jotkin yhteisöt voivat hyödyntää edellä mainittujen tietojen säilyttämiseen liittyviä poikkeuksia.

Subjektiivista vapautusta jätekirjanpidosta voivat käyttää:

 • luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöllisyyttä vailla olevat yksiköt, jotka eivät ole yrittäjiä ja käyttävät jätettä yksityisiin tarkoituksiin hyväksyttävin hyödyntämismenetelmin,

 • yhdyskuntajätteen ja romuajoneuvojen tuottajat, jos he luovuttavat ajoneuvot purkuasemalle tai keräyspisteeseen;

 • ei-ammattimaisen toiminnan harjoittaminen jätteenkeräyksen alalla (esim. lääkkeiden ja lääkepakkausten nouto apteekeista, käytettyjen kulutustavaroiden kerääminen myymälöissä tai jätteiden kerääminen kouluissa, laitoksissa tai toimistoissa).

Lue lisää BDO:sta:
BDO-numero laskuissa - mikä se on ja milloin sitä käytetään?
Kierrätysmaksu pähkinänkuoressa – mikä on muuttunut syyskuun 2019 jälkeen? Yhteisöt voivat kuitenkin soveltaa poikkeusta tietyntyyppisten jätteiden osalta, jos ne eivät ylitä tiettyä määrää. Luettelo näistä jätteistä painomäärineen on ympäristöministerin 12.12.2014 antaman asetuksen liitteessä sellaisista jätelajeista ja jätemääristä, joille ei ole velvollisuutta säilyttää jätettä. tietueita, mukaan lukien:

 • muut kuin nimikkeessä 08 03 17 mainitut painovärijätteet - enintään 100 kilogrammaa vuodessa;
 • kipsipohjaiset rakennusmateriaalit - jopa 5 tonnia vuodessa;
 • betonijätteet ja betonimurska purkamisesta ja peruskorjauksesta - jopa 5 tonnia vuodessa;
 • muista kuin nimikkeessä 16 02 15 mainituista käytetyistä laitteista poistettuja elementtejä
 • alkaliparistot (paitsi 16 06 03) - 5 kg;
 • muut paristot ja akut - 5 kg;
 • sorbentit, suodatinmateriaalit, pyyhkimisliinat (esim. liinat) ja työvaatteet - enintään 100 kg vuodessa;
 • sahanpuru, lastut, pistokkaat, puu, lastulevy ja viilu - jopa 10 tonnia vuodessa;
 • lasi - jopa 5 tonnia vuodessa;
 • muovit - jopa 5 tonnia;
 • puu - jopa 5 tonnia vuodessa.

Tästä seuraa, että jos asetuksessa mainitun jätteen paino ei ylitä tiettyä rajaa, yrittäjällä ei ole velvollisuutta pitää jäterekisteriä ja siten rekisteröityä BDO:hun.

Yksityiskohtainen jäteluettelo löytyy ympäristöministerin 9. joulukuuta 2014 antamasta määräyksestä jäteluettelosta.

Esimerkki 3.

Mr. Mariusz johtaa yritystä ja tarjoaa tilitoimistopalveluita. Jokapäiväisessä työssään hän käyttää tulostimia ja painovärejä. Hän vaihtaa väriaineet itse 3 kuukauden välein. Näiden väriaineiden paino ei kuitenkaan ylitä 100 kg vuodessa. Onko Mariuszilla tällaisessa tilanteessa velvollisuus pitää jäterekisteriä ja rekisteröityä BDO:lle?

Ei, jos hänen hallussaan olevien painovärien paino ei ylitä 100 kg, ei ole velvollisuutta pitää jätekirjanpitoa ja rekisteröityä BDO:hun. Mariusz voi näin ollen hyötyä vapautuksesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kaikkien tahojen ei tarvitse rekisteröityä BDO:hun!

Ilmastoministeriön selvityksen mukaan rakentamisen, purkamisen, tilojen peruskorjauksen, säiliöiden tai laitteiden puhdistuksen sekä puhdistuksen, huollon ja korjauksen seurauksena syntyvän jätteen tuottaja on vastuussa jätteiden hävittämisestä. tämän jätteen ja on velvollinen rekisteröitymään BDO:lle ja pitämään kirjaa BDO:ssa. Mikäli rakennus-, purku-, saneeraus- yms. palvelujen suorittamista koskevassa sopimuksessa on muuten määrätty vastuu syntyneestä jätteestä, niin jätteestä sopimuksen mukaan vastuussa oleva taho on velvollinen rekisteröitymään BDO:hon. Näin ollen, jos yhteisö ei itse huolehdi jätteestä, niin rakentamisen, tilojen peruskorjauksen, purkamisen sekä säiliöiden tai laitteiden puhdistuksen sekä siivous-, korjaus- ja huoltoalan palvelusopimus osoittaa Jos toinen taho on vastuussa jätteiden hävittämisestä, BDO:lle rekisteröitymisen edellytyksenä on se taho, joka tarjoaa nämä palvelut sopimuksen mukaisesti.

Esimerkki 4.

Arturilla on yksityinen elinkeinonharjoittaja ja hän tekee rakennusten purkutyötä sekä pieniä korjauksia, joiden seurauksena hän tuottaa jätettä. Palvelusopimuksen mukaan ulkopuolinen yritys on velvollinen keräämään jätteet. Onko Arturilla tällaisessa tilanteessa velvollisuus rekisteröityä BDO:hun?

Ei, koska herra Artur on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan jätteistä vastaa ulkopuolinen, pätevä yritys, hän ei ole velvollinen rekisteröitymään BDO:hun. Sopimuksen täyttävän yrityksen tulee kuitenkin hoitaa nämä muodollisuudet. Veronmaksaja voi tarkistaa, onko tarpeellista rekisteröityä BDO:hun napsauttamalla linkkiä: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Yrittäjät rekisteröityvät tuote- ja pakkaustietokantaan jättämällä hakemuksen BDO-rekisteriin kirjautumisesta marsalkkatoimistoon. 30 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä yhteisölle esitellään edellä mainittu rekisteröity voivodikunnan marsalkka. Hakemusmalli ilmoituksen kanssa on ladattavissa napsauttamalla linkkiä: https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-reawodowy/

BDO-numero wFirma.pl-järjestelmässä myönnetyissä myyntiasiakirjoissa

Jotta BDO-numero näkyy wFirma.pl-järjestelmässä kirjoitetuissa myyntilaskuissa tai ei-fiskaalisissa kuiteissa, siirry välilehdelle: ASETUKSET »PERUSTIEDOT» TUNNISTUSTIEDOT »YLEISTÄ, jossa kirjoita BDO-kenttään annettu numero. marsalkkatoimiston luona.

Kun BDO-numero on täytetty järjestelmään, BDO-numero näkyy siitä hetkestä lähtien kirjoitetuissa ALV-laskuissa ilman ALV, ennakko- ja loppulaskuja sekä ei-verotuksellisissa kuiteissa, BDO-numero näkyy yhteisön NIP:n vieressä. määrä.

Kuitenkin, jotta BDO-numero näkyy verokuitissa, se on lisättävä manuaalisesti verotulostimeen. Pelkkä numeron lisääminen järjestelmäasetuksiin ei aiheuta numerotietojen ilmestymistä kuiteille, koska tulostimissa on erillinen paneeli, johon käyttäjän on lisättävä BDO-numero.

Yksityiskohtaiset tiedot BDO-numeron sijoittamisesta myyntiasiakirjoihin wFirma.pl-järjestelmässä löytyvät artikkelista: BDO-numero myyntiasiakirjoissa