Vaihtokauppa - liiketoimien selvitys tuloveron perusteella

Palveluvero

Nykyään osa yrittäjistä hoitaa liiketoimet urakoitsijoiden kanssa vaihtosopimuksen perusteella eli ei-käteisessä muodossa. Mitä on vaihtokauppa ja kuinka tehdä veroratkaisu vaihtosopimuksen perusteella? Vastaa artikkelissa!

Mikä on vaihtokauppa?

Vaihtokauppa on kaupallinen kauppa, jossa tavaroita tai palveluita vaihdetaan urakoitsijoiden välillä ei-käteisessä muodossa, eli ilman rahaa. Vaihtokauppa voi tapahtua kolmessa eri tapahtumassa:

  • tavara hyödykkeestä;
  • tavarat palvelua varten;
  • palvelu palvelusta.

Vaihtokauppa tapahtuu keskinäisen sopimuksen perusteella, jota säätelevät siviililain säännökset, jossa molemmat osapuolet ovat sekä "myyjä" että "ostaja". Vaihtokaupan kohteena olevien eli toisen sopimuspuolen liikkeeseen laskemien tavaroiden tai palvelujen arvon on siksi vastattava toisen osapuolen toimittaman palvelun tai tavaran arvoa. Siviililain 603 artikla
Vaihtosopimuksella kumpikin osapuoli sitoutuu luovuttamaan esineen omistusoikeuden toiselle osapuolelle vastineeksi sitoumuksesta siirtää toisen asian omistusoikeusy". Art. Siviililain 604 §:n mukaan vaihtokauppaa käytettäessä tulee myyntiä koskevia säännöksiä soveltaa asianmukaisesti.

Tämän vahvistaa myös Bydgoszczin verokamarin johtaja 19. kesäkuuta 2015 antamassaan yksittäispäätöksessä ITPB1 / 4511–508 / 15 / AK, josta voit lukea:

Vaihtokauppa on keskinäinen sopimus, ja vastavuoroisuuden ydin on, että osapuolten palvelujen välillä on vastaavuus eli vastaavuus. Toisin sanoen vaihtokaupan osapuolet sopivat tavaroiden tai palvelujen arvosta ja pyrkivät nollataseeseen.

Vaihtokauppasopimuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen tulee olla samanarvoisia, ei markkina-arvon kirjaimellisessa merkityksessä, vaan sopimuksen tarkoituksen kannalta. Vaihtokauppa on nimeämätön sopimus, joka on luonteeltaan samanlainen kuin vaihtosopimus, ja siksi vaihtosopimusta tehtäessä siihen sovelletaan käytännössä vaihtosopimuksesta annettuja määräyksiä eli ensisijaisesti art. 603 23. huhtikuuta 1964 annetun lain siviililaki (Lakilehti 2014, kohta 121, sellaisena kuin se on muutettuna). Lisäksi Art. Siviililain 604 § Vaihtosopimukseen sovelletaan vastaavasti myyntiä koskevia määräyksiä, jolloin kumpikin osapuoli on sekä myyjä että ostaja”.

Vaihtokauppojen selvitys arvonlisäverolla ja alv:lla

Vaihtokauppa - ALV

Vaihtokauppa on arvonlisäveron alaista, koska Art. 5 sek. 1 momentin 1 alakohdan mukaan tavara- ja palveluveroa kannetaan vastikkeellisista tavaroiden luovutuksista ja vastikkeellisista palveluista maan alueella. Vaihtokauppaa pidetään "vastikkeena", joka on tavara- ja palveluveron alainen, mutta joka ei ole luonteeltaan rahallista. Veropohja on tässä tapauksessa tavaroiden tai palvelujen arvo.

Vaihtokauppasopimuksella selvitettävät tavarat ja palvelut tulee verottaa tietyn tuotteen tai palvelun arvonlisäverokannan mukaan ja liiketoimen todentava lasku on kirjattava ALV-rekisteriin. Jos molempien tavaroiden tai palvelujen arvonlisäverokannot ovat samat, liiketoimi on veroneutraali.

Toisaalta voi käydä niin, että vaihdettavat tavarat tai palvelut ovat eri arvonlisäverokannan alaisia, esimerkiksi silloin, kun tavarat vaihdetaan arvonlisäverottomaan palveluun. Tällaisessa tilanteessa tehty kauppa ei voi olla neutraali, ja verovelvollisuus syntyy molemmille sopimuspuolille. Yrittäjät voivat kuitenkin suorittaa tällaisen kaupan vaihtokauppana tehdyn sopimuksen perusteella.

ALV-vähennys

Vaihtokaupassa molempien sopimuspuolten on näytettävä maksettava vero tietyssä määrässä, joten samalla verovelvollisilla on oikeus vähentää arvonlisävero saman verran.

Vaihtokauppa - tulovero

Vaihtokauppaa tulee myös verottaa tuloverolla, sillä vastaanotettu tavara/palvelu on pääsääntöisesti tuloa yritykselle. Tulon arvo on suoritetun palvelun arvo, joka ilmaistaan ​​sopimuksessa määritellyssä hinnassa ja joka on todistettava laskulla.

Tästä syystä vaihtosopimuksen mukaisesti tehdystä liiketoimesta saatavat tulot on esitettävä laaditun laskun perusteella. Samalla urakoitsijalta saatu kustannuslasku muodostaa yrittäjälle verokulun, joka voidaan sisällyttää KPiR:ään.

Vaihtokauppa – miten kauppa dokumentoidaan?

Vaihtokauppa on ei-käteinen kauppa, joka tehdään vaihtosopimuksen perusteella. Tehdyssä sopimuksessa kumpikin osapuoli on sekä tavaran tai palvelun ostaja että myyjä.

Keskinäisestä sopimuksesta muodostuva vaihtokauppa tulee kirjata pidettävään kirjanpitoon laskulla, koska toimitettu tavara/palvelu on pääsääntöisesti yrityksen tuloa, kun taas vastaanotettu tavara/palvelu aiheuttaa kuluja.

Vaihtokauppa, paitsi myyntilaskujen tai tavaroiden tai palveluiden laskun laatiminen, tulee dokumentoida sopimuspuolten välisellä kirjallisella vaihtosopimuksella.

Vaihtokauppasopimukseen tulee sisältyä mm.

  • sopimuspuolet;
  • liiketoimen kohde;
  • tavaran tai palvelun arvo;
  • palvelun tai tavaran toimituksen päivämäärä.

Vaikka vaihtokauppa tapahtuu ei-käteismuodossa, jokainen liiketoimi tulee dokumentoida arvonlisäverolaskulla, josta käy ilmi tapahtumaan sopiva verokanta.

Esimerkki 1.

Jakub on aktiivinen arvonlisäveron maksaja ja johtaa yritystä, joka valmistaa autonhoitokosmetiikkaa. Saadakseen mainoksen tuotteilleen hän toimittaa vaikuttaja Marcinille autonhoitokosmetiikkaa. Mr. Marcin mainostaa tuotteita sosiaalisessa verkostossaan. Luovutetun tavaran arvo ja suoritetun palvelun arvo ovat samat.

Vaihtokauppasopimus
Herra Jakub Vaikuttaja Marcin
Autokosmetiikka - 600 PLN netto Mainospalvelu - 600 PLN netto
Tapahtuman selvitysarvo - PLN 0

Maksettava ALV - 138 PLN
Maksettava ALV - 138 PLN
Palautettava ALV - 138 PLN Palautettava ALV - 138 PLN

Osana tätä kauppaa molemmat osapuolet saavat taloudellisen edun, jossa kumpikin osapuoli toimii sekä toimittajana että ostajana. Tällaisessa tilanteessa käteistä ei vaihdeta tavaroihin tai palveluihin, vaan molemminpuolinen hyöty tulee verottaa arvonlisäverolla ja alv:lla.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vaihtokauppa - selvitys wFirma.pl-järjestelmässä

Vaihtokauppasopimukseen perustuva kauppa wFirma.pl-järjestelmässä tulee suorittaa välilehdellä TULO »MYYNTI» NÄYTTELY »LASKU» MAKSUTAPA »PALVAUS. Kirjoita sitten KUVAUS-kenttään huomautus, että kauppa on suoritettu vaihtosopimuksen perusteella.

Vastaavasti sinun tulee kirjata vaihtokauppasopimuksen solmijalta saatu kustannuslasku. Kustannuslaskun kirjaamista varten siirry KULUT »TILINPÄÄTÖS» LISÄÄ> ALV-LASKU -välilehteen / (ILMAN ALV), jossa täytä näytettävässä ikkunassa vaaditut kentät vastaanotetun tositteen mukaisesti. MAKSUTAVA-kentässä sinun on ilmoitettava HYVÄKSY.