Kuljettajien ja autoa käyttävien työntekijöiden lääkärintarkastukset

Palvelus

Jokaisen työsuhteessa olevan työntekijän tulee käydä lääkärintarkastuksessa, jonka perusteella hänen työkykynsä varmistetaan. Ilman päteviä lääkärintarkastuksia (alku-, määräaikais- tai seurantatarkastuksia) työnantaja ei voi antaa työntekijää työskennellä tietyssä tehtävässä.

Tärkeä!

Työnantajan vastuulla on lähettää työntekijä lääkärintarkastuksiin ja kattaa tarkastuskulut.

Ammattikuljettajien lääkärintarkastukset

Kuljettajien osalta velvollisuus käydä ajan tasalla lääkärintarkastuksissa ei johdu vain työlain säännöksistä vaan myös tieliikennelaista.

Tieliikennelaki koskee mm. kuljettajat, jotka harjoittavat tieliikennettä ajoneuvoilla, joiden suurin sallittu paino on yli 3,5 tonnia ja jotka on suunniteltu kuljettamaan yli 9 henkilöä kuljettaja mukaan lukien. Lain säännökset velvoittavat kuljettajat käymään lääketieteellisissä ja psykologisissa tutkimuksissa viiden vuoden välein 60 ikävuoteen asti ja sen jälkeen 30 kuukauden välein.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tärkeä!

Edellä mainitut tarkastukset vastaavat työlain säännösten mukaisia ​​lääkärintarkastuksia. Näin ollen tieliikennelain säännösten soveltamisalaan kuuluvaa kuljettajaa ei tarvitse tutkia työlain nojalla.

Autoja liiketoiminnassaan käyttävien työntekijöiden lääkärintarkastukset

Tieliikennelain säännökset eivät koske työntekijöitä, jotka kuljettavat ajoneuvoja, joiden suurin sallittu kokonaismassa on 3,5 tonnia ja joiden rakenne mahdollistaa enintään 9 henkilön kuljettamisen kuljettaja mukaan lukien. Siksi he suorittavat lääkärintarkastuksia työlain yleisten periaatteiden mukaisesti.

Suuntaessaan työntekijän ennaltaehkäisevään tarkastukseen työnantaja määrittelee tehtävän, jossa henkilön tulee olla tai työllistyy. Lähetteessä tulee täsmentää suoritettavan työn tyyppi ja siinä varustetut tekniset toimenpiteet, joilla on vaikutusta työterveyteen ja -turvallisuuteen. Jos työntekijä käyttää autoa virkatehtävien suorittamisen aikana, tällaiset tiedot tulee sisällyttää lähetteeseen ennaltaehkäisevään tarkastukseen. Tämän ansiosta tarkastukset suorittava työlääketieteen lääkäri pystyy määrittämään ennaltaehkäisevien tarkastusten laajuuden ja tiheyden sekä ohjaamaan työntekijän:

  • silmälääkärin konsultaatio,

  • hämäränäköä ja häikäisyä arvioivat testit.

Tärkeä!

Tutkimus koskee sekä työntekijöitä, jotka käyttävät työssään työnantajan omistamaa työsuhdeautoa, että työntekijöitä, jotka käyttävät omaa autoaan liiketoiminnassa.