Kamera verovähennyskelpoisissa kuluissa

Verkkosivusto

Yrittäjät tekevät erilaisia ​​ostoja alentaakseen verovelkojaan. Jotkut niistä saattavat kiinnostaa veroviranomaisia ​​- kamera on epäilemättä yksi niistä. Ota selvää lukemalla alla oleva artikkeli nähdäksesi, voidaanko kamera sisällyttää kustannuksiin!

Kamera verotuksessa vähennyskelpoisissa kuluissa - onko mahdollista?

Verovähennyskelpoisia kustannuksia ovat kaikki rationaaliset ja taloudellisesti perusteltuja kustannuksia, jotka liittyvät harjoitettuun liiketoimintaan, jonka tarkoituksena on hankkia, turvata tai ylläpitää tulonlähde. Kustannukset jaetaan suoriin ja välillisiin.

Yleisesti oletetaan kuitenkin, että välittömät kustannukset ovat sellaisia, jotka voidaan kohdistaa tiettyyn tuloon (esim. tuotantokustannukset, palveluntarjoamiskustannukset). Toisaalta välilliset kustannukset ovat kustannuksia, joita ei voida sitoa tiettyyn tuloon ja joita käytetään tulolähteen ylläpitämiseen tai turvaamiseen (eli toimiston ylläpitokustannukset).

Tästä syystä on oletettava, että jokainen kulu, joka on tarkoituksellisesti aiheutunut tulon saamiseksi, lukuun ottamatta menoluettelossa selvästi mainittuja menoja, joita ei kirjata kuluiksi, on katsottava verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi. Jos siis yrittäjä pystyy osoittamaan, että kameran hankinnalla edistetään tulon saamista, sen hankintamenot voidaan kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Tämä on myös veroviranomaisten kanta, esimerkkinä voidaan lainata Varsovan verokamarin johtajan kirjettä 13.6.2016, tiedostoviite. IPPB1 / 4511-382 / 16-4 / AM, jossa veroviranomainen hyväksyi verovelvollisen kannan, että valokuvausvälineistä aiheutuvat kulut voivat olla kuluja. Tästä kirjeestä voimme lukea:

(...) Hakija aikoo ostaa valokuvaus- ja filmilaitteet sekä tarvittavat tarvikkeet. Tätä laitetta ei käytetä hakijan yksityisiin tarkoituksiin, ja sitä käytetään blogissa julkaistavien valokuvien ja videoiden luomiseen.

(…) Tästä syystä hakija aikoo sisällyttää edellä kuvatut kulut verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin. On syytä korostaa, että hakijan henkilökohtaisia ​​kuluja ei lasketa verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Kuluihin sisällytetään vain blogissa julkaistun artikkelin kirjoittamiseen liittyvät kulut.

Näitä kustannuksia voidaan verrata vastaavia aiheita käsittelevän lehden toimittajille aiheutuviin kuluihin. Toimitus maksaa myös toimittajien tai valokuvaajien osallistumiskulut artikkelissa kuvattuihin tapahtumiin.

Yhteenvetona: koska blogin pitämiseen liittyvät kulut, mukaan lukien siinä julkaistujen artikkeleiden materiaalien keräämiseen liittyvät kulut, aiheutuvat tulon saamiseksi eivätkä samalla ole kustannusluettelosta poissuljettuja kuluja, siten ne muodostavat verotuksessa vähennyskelpoisen kulun hakijan liiketoiminnalle. (...)

Samalla on muistettava, että kameraa ei aina voida sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin, vaan se kirjataan poistojen alaiseksi käyttöomaisuushyödykkeeksi.

Kamera ja poistot

Periaatteessa poistot tehdään:

  • erikseen omistetut rakenteet, rakennukset ja tilat,

  • koneet, laitteet ja kuljetusvälineet sekä

  • Muut tavarat.

- jonka arvo on yli 10 000 PLN ja jota käytetään yrityksessä vähintään vuoden ajan.

Mielestämme kamera tulisi luokitella tyypin 669 Muut ei-teolliset laitteet ryhmään 6. Edellä mainittuihin sovellettava poistoprosentti toimenpide on 10 % vuodessa. Koska ostettu kamera on teknisen nopean kehityksen alainen, on mahdollista soveltaa korotettua poistoprosenttia kertoimella 2,0.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lisäksi tässä tapauksessa on mahdollista käyttää ns nopeat poistot, mikäli laissa määrätyt ehdot täyttyvät. Vähämerkityksisen tuen kertapoistot voivat koskea vain käyttöomaisuusluokituksen ryhmään 3-8 kuuluvaa käyttöomaisuutta, pois lukien henkilöautot. Tästä syystä kertapoistoa sovelletaan seuraaviin käyttöomaisuusryhmiin (pois lukien henkilöautot):

Ryhmä 3 - Kattilat ja voimakoneet

Ryhmä 4 - Koneet, laitteet ja laitteet yleiseen käyttöön

Ryhmä 5 - Erikoiskoneet, -laitteet ja -laitteet

Ryhmä 6 - Tekniset laitteet

Ryhmä 7 - Kuljetusvälineet (pois lukien henkilöautot)

Ryhmä 8 - Työkalut, instrumentit, irtaimisto ja laitteet

Kamera ja alv vähennys

Verovelvollisella on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä siltä osin kuin tavara tai palvelu käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen (arvonlisäverolain 86 §:n 1 momentti).

Tästä seuraa, että oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä myönnetään, kun tietyt ehdot täyttyvät, eli vähennyksen tekee aktiivinen rekisteröity arvonlisäverovelvollinen ja kun tavarat ja palvelut, joiden hankinnasta verotetaan. veloitettiin, niitä käytetään verolliseen toimintaan. Edellytyksenä verovelvollisen vähennysoikeuden käyttämiselle on hankintojen ja suoritetun verollisen toiminnan välinen suhde, eli jonka seurauksena on verotettavan veron (verovelvollisuuden) määrittäminen.

Vähennysoikeus koskee myös välillistä suhdetta.

Varsovan verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 4. helmikuuta 2009 päivätyssä kirjeessä nro IPPP3 / 443-169 / 08-2 / KT, jossa luemme:

(...) Näin ollen arvonlisäverolain säännökset osoittavat, että ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeuden käyttäminen edellyttää tavaroiden ja palveluiden hankintojen ja harjoitetun toiminnan välistä suhdetta. Ostosten ja verovelvollisen toiminnan välinen suhde voi olla suora tai välillinen. (...).

Näin ollen oston arvonlisäveron vähentämiselle ei ole estettä, mikäli kameraa käytetään liiketoimintaan.