Toiselta yhtiöltä siirretyn käyttöomaisuuden poistot - miten selvitetään?

Verkkosivusto

Käyttöomaisuus on yrittäjän omaisuutta, jota käytetään liiketoimintaan. Näiden komponenttien arvo kirjataan verokuluihin tekemällä poistot. Veronmaksaja ei kuitenkaan aina liiketoiminnassaan alentaa käyttöomaisuuden arvoa kokonaan.Tämän päivän artikkelissa tarkastellaan tapausta, jossa ainesosa on poistettu käytöstä ja siirretty toiselle yritykselle. Miten toisesta yhtiöstä siirretyn käyttöomaisuuden poistot sitten pitäisi ottaa huomioon? Vastaa artikkelissa!

Poistoperiaatteet

Art. 22 sek. ALV-lain 8 §:n mukaan vähennyskelpoiset menot ovat vain lain säännösten mukaisesti tehtyjä käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden kulutukseen liittyviä alaskirjauksia (poistot).

Taiteen mukaisesti. 22a kohta. 1 yllä Laki, verovelvollisen omistama tai yhteisessä omistuksessa oleva poistojen kohteena oleva, yksin hankittu tai valmistettu, käyttöönottopäivänä täydellinen ja käyttökelpoinen:

  • erikseen omistetut rakenteet, rakennukset ja tilat,
  • koneet, laitteet ja kuljetusvälineet,
  • Muut tavarat.

Niiden odotettavissa olevan käyttöajan tulee olla pidempi kuin yksi vuosi ja ne tulee verovelvollisen käyttää liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin tai antaa käyttöön vuokrasopimuksella, vuokrasopimuksella nimeltä käyttöomaisuus. Tiukasti määritellyn prosenttiosuuden mukaiset poistot tehdään verovelvollisen määrittämän käyttöomaisuuden alkuarvon perusteella. Tämä on Art. 22f kohta. PIT-lain 1 §.

Esitettyjen säännösten yhteydessä on pohdittava, mitä tapahtuu, kun verovelvollinen on tehnyt osittaisia ​​alaskirjauksia alkuperäisestä arvosta ja sitten poistanut käyttöomaisuuden yhdestä toiminnasta ja siirtänyt sen toiselle yhtiölle, ja miten käyttöomaisuus toiselta yhtiöltä siirretty poisto tulee tehdä. Vastaus tähän kysymykseen löytyy Art. PIT-lain 22g.

Toiselta yhtiöltä siirretyn käyttöomaisuuden poistot ja jatkuvuuden periaate

Artiklan sanamuodon mukaan 22 g 1 kohdan. ALV-lain 12 §:n mukaan oikeudellisen muodon muuttuessa sekä erillisten säännösten perusteella tapahtuvan yksiköiden sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä kiinteän ja aineettoman hyödykkeen alkuarvo määritetään oikeudellisen muodon muuttuneen, jaetun tai yhdistetyn kokonaisuuden rekisterissä (luettelossa) määritetty alkuarvo.

Kuitenkin, kuten Art. 22 g 1 kohdan. 13 1 kohta edellä mainituista Lain säännöksiä - edellä olevaa säännöstä sovelletaan vastaavasti, jos yhteisö aloittaa toimintansa enintään 3 vuoden tauon jälkeen.

Taiteen tarjoaminen. 1 kohdan 22 tuntia. ALV-lain 3 §:ssä todetaan, että oikeudellisen muodon muutoksen, jakautumisen tai sulautumisen seurauksena syntyneet yhteisöt. 22 g 1 kohdan. 12 tai 13, tehdä poistot ottaen huomioon alaskirjausten nykyinen määrä ja jatkaa poistomenetelmää, jonka yhteisö on omaksunut muutetun oikeudellisen muodon kanssa, jaettuna tai yhdistettynä.

Oikeudellisen muodon muuttaminen ei tarkoita vain olemassa olevan yrityksen muuttamista, vaan myös toiminnan lopettamista yhden yrityksen sisällä ja uuden oikeudellisen muodon aloittamista.

Tästä johtuen, kun käyttöomaisuus poistetaan yhdestä toiminnasta ja siirretään toiseen, toisesta yrityksestä siirretyn käyttöomaisuuden poistot tulee tehdä nykyisten sääntöjen mukaisesti. Veronmaksaja ottaa käyttöön alkuperäisen alkuarvon, jonka jälkeen on velvollinen vähentämään määritellystä arvosta kaikki aiemmin tehdyt poistot. Tätä päästöoikeuksien vähennysmenetelmää kutsutaan jatkamisperiaatteeksi.

Toisesta yrityksestä siirretyn käyttöomaisuuden poistot ja KIS-asema

Verohallinnon johtajan 25.4.2018 antamasta yksittäisestä tulkinnasta (nro 0115-KDIT3.4011.223.2018.2.MPŁ) löytyy vahvistus esitetylle kannalle. Tulkinnan perusteeksi voimme lukea seuraavaa:

'Edellä oleva huomioon ottaen on todettava, että tilanteessa, jossa Hakija vetäytyy käyttöomaisuusrekisteristä, hakemuksessa kuvatut kiinteistöt, joita hän on käyttänyt aikaisemmassa liiketoiminnassa, tulee käyttämään niitä myöhemmin uusi yksityinen elinkeinonharjoittaja - Hakija voi sisällyttää kyseisen kiinteistön käyttöomaisuuteen tähän toimintaan.

Kuitenkin johtuen siitä, että hakija on tehnyt poistoja kyseisestä käyttöomaisuudesta tähän mennessä harjoittamassa liiketoiminnassa, ja sen jälkeen niistä tehdään poistot hakijan harjoittamasta uudesta liiketoiminnasta (tehty enintään 3 vuoden tauon jälkeen ), näiden käyttöomaisuushyödykkeiden alkuarvo Hakijan on määritettävä aiemmin mainitun 9 artiklan perusteella. 22 g 1 kohdan. 13 kohta 1 liittyen vitsi. 22 g 1 kohdan. 12 ja art. 1 kohdan 22 tuntia. Tuloverolain 3 §:n mukaan eli hakijan aiemmin hyväksymässä määrässä, ja jatka kyseisestä käyttöomaisuudesta aiemmin käytettyä poistotapaa.

Näiden käyttöomaisuushyödykkeiden poistoja tehdessään hakijan tulee ottaa huomioon myös aiemmin tehdyt poistot. Nykyisessä toiminnassa jo poistetut käyttöomaisuushyödykkeet tulee sisällyttää uuden toimialan käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden rekisteriin, mutta ilman poistojen mahdollisuutta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että edellä mainitut henkilöverolain säännökset asettavat hakijalle uudessa liiketoiminnassa käyttöomaisuusrekisteriin merkityn kiinteistön osalta velvollisuuden jatkaa poistoja.'