Yritysrakennuksen poistot - milloin on mahdollista aloittaa?

Verkkosivusto

Pääsääntöisesti yrittäjät käyttävät kiinteistöjä liiketoiminnassaan. Niiden valmistuksesta aiheutuvat menot eivät ole välittömiä kustannuksia, vaan ne ovat poistot. Tilanteessa, jossa yrittäjä valmistaa rakennuksen itse, herää kysymys, milloin yritysrakennuksesta voidaan tehdä poistoja.

Yritysrakennusten poistot - ehdot

Tuloverolain mukaan poistot tehdään periaatteessa seuraavista:

  • erikseen omistetut rakenteet, rakennukset ja tilat,

  • myös koneita, laitteita ja kuljetusvälineitä

  • Muut tavarat

- jonka oletettu käyttöaika on yli vuosi, verovelvollisen käyttämä liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin tai otettu käyttöön vuokra- tai vuokrasopimuksen tai määrätyn sopimuksen perusteella.

Käytön aikana tilat kuluvat ja kuluvat, joten siitä on mahdollista tehdä poistoja. Sen on kuitenkin täytettävä yhtiön käyttöomaisuushyödykkeeksi kirjaamisen ehdot. Tilasta tulee käyttöomaisuus, jos:

  1. on verovelvollisen omistuksessa tai yhteisessä omistuksessa,

  2. verovelvollisen itse hankkima tai valmistama,

  3. se on täydellinen ja käyttökelpoinen sinä päivänä, jona se hyväksytään käyttöön,

  4. odotettu käyttöaika on pidempi kuin yksi vuosi,

  5. jota verovelvollinen käyttää liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin tai ottaa käyttöön vuokra-, leasing- tai leasingsopimuksen perusteella.

Kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät, yleisperiaatteella verotetun yrittäjän - joka pitää tulojen ja kulujen verokirjaa tai kauppakirjaa - on kirjattava se käyttöomaisuusrekisteriin.

Kuten näette, yksi rakennuksen poistojen edellytyksistä on täydellisyys ja käytettävyys sen käyttöönottopäivänä. Kuten käytäntö osoittaa, veronmaksajilla on ongelma alkuarvon määrittämisessä rakennusta rakentaessaan.

Täydellisyys ja rakennuslain mukainen soveltuvuus

Rakennuksen täydellisyyttä ja käyttökelpoisuutta arvioitaessa tulee viitata 7.7.1994 annetun rakennuslain (eli 2013, kohta 1409) säännöksiin. Edellä mainitun lain säännökset osoittavat, että asianomainen viranomainen tekee päätöksen rakennuskohteen käyttöluvasta pakollisen tarkastuksen jälkeen.

Art. Rakennuslain 59 §:n mukaan rakennusviranomaisen oli arvioitava, voitiinko toimistorakennusta käyttää rakentamattomasta varastorakennuksesta huolimatta.

Koska rakennusta käytetään taloudellisesti tulonhankintaan, se on täydellinen ja käyttökelpoinen käyttöomaisuus.

Näin ollen on syytä olettaa, että rakennuksen "valmiuden ja käyttökelpoisuuden" päivämäärä määräytyy rakennusviranomaisen luvalla.

Rakennuksen täydellisyys ja soveltuvuus verolain mukaan

Kuten aiemmin mainittiin, käyttöomaisuus (esim. rakennus) poistetaan, kun se on valmis ja käyttökuntoinen käyttöönottopäivänä. Omaisuus täyttää nämä kriteerit, jos se on varustettu kaikilla rakenteellisilla elementeillä, jotka mahdollistavat sen toiminnan tarkoitetulla tavalla. Sanamuoto "käyttöön soveltuva" tulee ymmärtää ensisijaisesti mahdollisuutena todelliseen ja lailliseen käyttöön. Näin ollen, jotta verovelvollisen rakentama rakennus kirjattaisiin käyttöomaisuusrekisteriin ja sen jälkeen tehdään poistoihin 120 artiklan mukaisesti. 22a kohta. ALV-lain 1 kohdan 1 alakohdan mukaan on oltava täydellinen ja käyttökelpoinen käyttöönottopäivänä. Käyttöomaisuuden täydellisyys tarkoittaa, että se on toimiva kokonaisuus, se on täydellinen, täydellinen ja sitä voidaan käyttää itsenäisesti. Käyttökelpoinen käyttöomaisuus puolestaan ​​on sellainen, joka on hyödyllinen tietyssä toiminnassa, sopiva ja soveltuvaan tehtävään.

Täydellisyyden ja käyttökelpoisuuden käsite on hallintotuomioistuimissa jo moneen kertaan selvitetty. Ja niinpä Wrocławin osavaltion hallinto-oikeuden 8. kesäkuuta 2011 antamassa tuomiossa tiedostoviite. laki I SA / Wr 349/2011, luemme:

(...) Täydellisyys ja käyttöönsoveltuvuus käyttöönottopäivänä tarkoittaa, että käyttöomaisuus sisältää tarvittavat rakenteelliset elementit, jotka mahdollistavat sen toiminnan tarkoitetulla tavalla, on teknisesti tehokas ja jos on muotovaatimuksia, ne myös täyttyvät ( ...)."

Veroviranomaisen mukaan rakennuksen rakentamisen yhteydessä rakennuksen "valmiuden ja käyttökelpoisuuden" päivämäärä määräytyy rakennusviranomaisen luvalla.

Poznańin verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 10. huhtikuuta 2014 annetulla yksittäisellä päätöksellä, tiedostoviite. ILPB4 / 423-15 / 14-2 / ​​MC, josta voimme lukea:

(...) Yhtiöllä on oikeus tehdä poistoja yksikerroksisen toimistorakennuksen alkuperäisestä arvosta käyttöomaisuusrekisteriin merkitsemistä seuraavasta kuukaudesta alkaen. Arvonalentumiset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja, kunnes arvonalennusten summa on yhtä suuri kuin niiden alkuarvo 12 artiklan mukaisesti. 1 kohdan 16 tuntia. Yhteisöverolain 1 momentin 1 momentin mukaan, ellei 1 momentin mukaan Tämän lain 16 §:n mukaan näitä alaskirjauksia ei voida luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Yhtiö voi aloittaa yksikerroksisen toimistorakennuksen poistojen tekemisen, kun uusittavalle olemassa olevalle toimistorakennukselle on myönnetty käyttölupa ja rakennuksesta on luovuttu kaksikerroksisella toimistorakennuksella, joka oli tarkoitus liittää yksikerroksiseen rakennukseen v. valtuutettu yhteyshenkilö, joka alkaa sitä kuukautta seuraavasta kuukaudesta, jonka aikana tämä toimenpide merkitään käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden rekisteriin (…).

Esimerkki 1.

Yrittäjä rakensi rakennuksen. Se oli käyttökelpoinen, mutta toimivaltainen viranomainen ei sitä hyväksynyt. Tällaisessa tilanteessa yritysrakennuksesta ei ole mahdollista tehdä poistoja.